TÀI LIỆU | Những Cuốn Sách Hay
Thánh Phaolô, tông đồ dân ngoại.
Giới thiệu: Tư tưởng của Thánh Phaolô thay đổi theo cuộc sống. Khi còn bắt bỏ đạo Chúa Kitô, Phaolô tin rằng chỉ có người Do Thái mới được cứu rỗi, còn dân ngoại thì không. Sau khi Trở Lại, Phaolô tin Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế cho người Do Thái cũng như cho dân ngoại. Với tư tưởng này, Phaolô tự nhận là Tông Đồ Dân Ngoại khi rao giảng cho mọi người biết Đức Kitô đến để cứu rỗi loài người.

 Thánh Phaolô, tông đồ dân ngoại 

 

Xin quý vị click vào link dưới để download sách dạng PDF:

Thánh Phaolô, tông đồ dân ngoại pdf