PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
“Hội ngộ đầy ơn phúc”…(Lm Remy Bùi Sơn Lâm)
Tập tục tốt lành ấy ghi dấu truyền thống của niềm tin rằng con cái được nâng niu không hẳn chỉ như “của trời cho” hay “của để dành” mà sâu xa hơn, còn là “quà cho vay”. Thiên Chúa ký thác sự sống của con cái cho cha mẹ như là món quà “cho vay” hơn là “vật sở hữu.

Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật thứ 4 mùa Thường Niên năm nay nhường bước cho Phụng vụ của Lễ Kính “Dâng Chúa trong Đền Thánh”!  Lễ này vốn được đặt để vào ngày 2 tháng 2 hàng năm, ghi dấu chặng mốc 40 ngày sau Lễ Giáng Sinh (thuở xưa cũng được coi là Lễ kết thúc mùa Giáng Sinh.  Lễ này cũng thường được gọi là Lễ Nến (làm phép nến) hay Lễ “Hội Ngộ”.

Hài nhi Giêsu được Thánh Giu-se và Đức Mẹ dâng trong Đền Thờ Giê-ru-sa-lem theo lề luật Chúa truyền dạy cho Mô-sê: “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”(Xh 13:2).  Dần dà tập tục phát triển thành lễ nghi dâng hiến mọi con cái sơ sinh (và cũng là nghi thức thanh tẩy người mẹ) được cử hành sau 40 hay 80 ngày em trẻ sinh ra.  

Tập tục tốt lành ấy ghi dấu truyền thống của niềm tin rằng con cái được nâng niu không hẳn chỉ như “của trời cho” hay “của để dành” mà sâu xa hơn, còn là “quà cho vay”.  Thiên Chúa ký thác sự sống của con cái cho cha mẹ như là món quà “cho vay” hơn là “vật sở hữu.

Cách riêng, trong nhãn giới của Phúc Âm Lu-ca (Lk 2:22-40), việc Hài Nhi Giê-su được dâng trong đền thánh là chính cuộc “hội ngộ đầy ơn phúc”giữa Tân Ước và Cựu Ước, “cuộc hiển linh” và sự thành toàn đang đến của Lời hứa về Đấng Thiên Sai.  Điều ấy được biểu tượng qua việc hai cụ già đạo hạnh Si-mê-on và An-na hằng ngóng đợi và được “Thánh Thần linh báo” để nhận ra và tiên báo Chúa Giê-su chính là “Ánh Sáng muôn dân” – “vinh quang của Ít-ra-en, Dân Ngài”; sứ mạng mà Ngài sẽ hoàn tất qua cuộc Thương Khó, Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài.

Những câu hỏi vẫn được đặt ra cho mỗi người trong dịp Lễ Kính này, cũng là tuần lễ cầu nguyện cách riêng cho các Giảng Viên Giáo Lý trong Tổng Giáo Phận:

*Chúng ta cũng đã thật “bồng ẵm hài nhi Giê-su trên tay” và nhận ra căn tính của Ngài thế nào qua việc cử hành và sống thực các bí tích khai tâm -Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể?

*Chúng ta hành xử đối với sự sống của mình, sự sống của con cái theo mục tiêu cá nhân hay theo mục đích của Thiên Chúa?

*Chúng ta đã làm chứng, đã giới thiệu “Ánh Sáng muôn dân” cho con cái và mọi người ra sao trong đời sống thường nhật?...

“Xin hãy chỉ dạy con, sửa trách con, khích lệ con và ban cho con sức lực để sống vững vàng theo Ý Chúa, làm ánh sáng cho đời hôm nay và mãi mãi.”

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm.