PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Chìa Khoá Trao Ban và Chìa Khoá Nhận Lãnh. (Lm F.X. Nguyễn văn Tuyết)
Quyền lực đích thực là nhận lấy và trao ban một cách nhân hậu và rộng lượng chứ không phải tước đoạt và áp chế.

 Chìa Khoá Trao Ban và Chìa Khoá Nhận Lãnh.


Có người cho rằng quyền lá»±c tá»± nó không có gì là xấu nhÆ°ng nếu ở trong tay của người khờ dại nó sẽ làm hÆ° hỏng người khờ dại. NghÄ©a là quyền lá»±c có thể làm khờ dại những ai dùng quyền lá»±c để thoả mãn tham vọng cá nhân nhÆ° trường hợp cụ thể mà bài đọc Má»™t tường thuật rằng ông Sobna Ä‘ã bị mờ mắt vì kiêu căng nên nghÄ© rằng những gì ông Ä‘ang có xác định địa vị và thẩm quyền của ông mà không hiểu rằng Ä‘iều thiết yếu của thẩm quyền là lòng nhân hậu và khoan dung. NghÄ©a là quyền lá»±c Ä‘ích thá»±c là nhận lấy và trao ban má»™t cách nhân hậu và rá»™ng lượng chứ không phải tÆ°á»›c Ä‘oạt và áp chế. Vì lạm dụng quyền lá»±c cho nên Chúa Ä‘ã cách chức ông và đặt Eliaqim thay thế. Chúa dùng hình ảnh chìa khoá để trao quyền khi bổ nhiệm ông Êliaqim thay thế ông Sobna. Chìa khoá mà Chúa trao cho Eliaqim là chìa khoá dùng để xây dá»±ng hoà bình và bảo vệ dân Chúa. Tin mừng hôm nay cÅ©ng có má»™t cuá»™c trao quyền tÆ°Æ¡ng tá»±. Chúa trao chìa khoá nÆ°á»›c trời cho Phêrô sau khi ông tuyên xÆ°ng đức tin.


Việc tuyên xÆ°ng đức tin của Phêrô trong Tin Mừng hôm nay là má»™t mốc Ä‘iểm quan trọng trong sứ vụ của Chúa. Chúa Giêsu Ä‘ang tập trung vào việc chuẩn bị cho các môn đệ nhận lấy sứ vụ và lãnh đạo Giáo há»™i do Người sẽ thiết lập. Chúa chuẩn bị việc tuyên xÆ°ng đức tin của Phêrô bằng cách hỏi các môn đệ ý kiến của dân chúng về Người. “Người ta bảo thầy là ai?” Phêrô công bố Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. Chúa chúc lành và trao cho ông chìa khoá NÆ°á»›c Trời vá»›i sứ vụ công bố tình yêu và Æ¡n tha tá»™i.


Câu hỏi mà Chúa Giêsu hỏi Phêrô và các môn đệ cÅ©ng được Chúa hỏi má»—i người chúng ta – “Con nói Thầy là ai?” Má»—i hành Ä‘á»™ng chúng ta thá»±c hiện là má»™t câu trả lời cho câu hỏi này. Đây là má»™t câu hỏi cá nhân Ä‘òi buá»™c mọi người phải trả lời. Má»™t câu hỏi quan trọng mời gọi chúng ta hãy xác tín chính mình cách này hay cách khác. Má»™t câu hỏi quyết liệt mà câu trả lời sẽ xác định vận mệnh của má»—i người. Má»™t câu hỏi mà dầu cho chúng ta có sống bất cứ nÆ¡i nào cÅ©ng không thể tránh né để trả lời được: “Nếu Chúa Giêsu thá»±c sá»± là Con Thiên Chúa, hoặc chúng ta tuyên xÆ°ng Ä‘iều Ä‘ó và có những hành Ä‘á»™ng thích hợp hoặc chúng ta từ chối và làm theo ý mình.”


Chìa khoá NÆ°á»›c trời được Chúa trao cho Phêrô cÅ©ng được trao cho má»—i người để chúng ta vào NÆ°á»›c trời, má»™t phÆ°Æ¡ng tiện để “mở” sá»± hiện diện của Chúa cho thế gian bằng các nổ lá»±c của mình để làm cho tình yêu của Chúa hiện diện trong lòng thế giá»›i.


Chìa khoá của chúng ta cÅ©ng để mở tai, mắt và tâm hồn cho nhau và đồng thời cÅ©ng để biết Ä‘óng lại những tiếng ồn ào của những Ä‘òi hỏi và cám dá»— sai lạc có nguy cÆ¡ làm hÆ° hại đời sống tâm linh của mình và của nhau để nhờ Ä‘ó chìa khoá mà chúng ta được nhận lãnh này sẽ không làm hÆ° hỏng chính mình nhÆ°ng sẽ làm cho thế giá»›i được sống Ä‘á»™ng hÆ¡n nhân danh Thiên Chúa, Đấng tình yêu và nguồn cá»™i của hạnh phúc.


Chìa khoá Ä‘ó chính là Thánh Giá của Chúa. Nếu tâm trí chúng ta sẵn sàng chấp nhận Ä‘au khổ hay những nghịch cảnh xảy ra trong cuá»™c sống nhÆ° là quà tặng Chúa ban, Thánh giá sẽ là chìa khoá mở cá»­a thiên Ä‘àng hạnh phúc của chúng ta.


LM FX Nguyễn Văn Tuyết