PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Chìa Khoá Trao Ban và Chìa Khoá Nhận Lãnh.
Chìa khoá nước trời được Chúa trao cho Phêrô cũng được trao cho mỗi người để chúng ta vào nước trời: một phương tiện để “mở” sự hiện diện của Chúa cho thế gian bằng các nổ lực của mình để làm cho tình yêu của Chúa hiện diện trong lòng thế giới.

Việc tuyên xưng đức tin của Phêrô trong Tin Mừng hôm nay là một mốc điểm quan trọng trong sứ vụ của Chúa. Chúa Giêsu đang tập trung vào việc chuẩn bị cho các môn đệ nhận lấy sứ vụ và lãnh đạo Giáo hội mà Người sẽ thiết lập. Chúa chuẩn bị việc tuyên xưng đức tin của Phêrô bằng cách hỏi các môn đệ ý kiến của dân chúng về Người. Người ta bảo thầy là ai? Phêrô công bố Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai. Chúa chúc lành và trao cho ông chìa khoá Nước Trời với sứ vụ công bố tình yêu và ơn tha tội.

Câu hỏi mà Chúa Giêsu hỏi Phêrô và các môn đệ cũng được Chúa hỏi mỗi người chúng ta - Con nói Thầy là ai?. Mỗi quyết định chúng ta thực hiện là một câu trả lời cho câu hỏi này. Đây là một câu hỏi cá nhân đòi buộc mọi người phải trả lời. Một câu hỏi quan trọng mời gọi chúng ta hãy xác tín chính mình cách này hay cách khác. Một câu hỏi quyết liệt mà câu trả lời sẽ xác định vận mệnh của mỗi người. Một câu hỏi mà dầu cho chúng ta có sống ở đâu đi nữa cũng không thể tránh né để trả lời được đó là: Nếu Chúa Giêsu thực sự là Con Thiên Chúa, hoặc chúng ta tuyên xưng điều đó và có những hành động thích hợp hoặc chúng ta từ chối và làm theo ý mình.

Trong những ngày qua chúng ta nghe một số thông tin sai lạc về tín lý từ giới truyền thông thiên tả về hôn nhân đồng tính và ấn tín toà giải tội, chúng ta thắc mắc là phải tin vào ai và đâu là nền tảng giáo lý để chúng ta dựa vào mà không phải lo lắng. Sống trong tâm trạng như vậy, không có gì cần thiết hơn là quay về với trọng điểm của sự hiệp nhất. Đức Tổng Giám Mục Sydney là chủ chăn, là người cầm chìa khoá, là trọng điểm để chúng ta tìm kiếm ý nghĩa đích thực của Lời Chúa. Chúng ta lắng nghe ngài để nói tiếng KHÔNG trong cuộc trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng tính sắp tới.

Chìa khoá nước trời được Chúa trao cho Phêrô cũng được trao cho mỗi người để chúng ta vào nước trời: một phương tiện để “mở” sự hiện diện của Chúa cho thế gian bằng các nổ lực của mình để làm cho tình yêu của Chúa hiện diện trong long thế giới. Chìa khoá của chúng ta có thể là sự kiên nhẫn và thông cảm, một khả năng mà chúng ta có và dùng để mở ra một con đường giúp chúng ta hiện thực hoá Nước Trời ngay tại đây và ngay lúc này.

Chìa khoá của chúng ta cũng để mở tai, mắt và tâm hồn cho nhau và đồng thời cũng để biết đóng lại những tiếng ồn ào của những đòi hỏi và cám dỗ sai lạc có nguy cơ làm hư hại đời sống tâm linh của mình và của nhau để nhờ đó chìa khoá mà chúng ta được nhận lãnh này sẽ không làm hư hỏng chính mình nhưng sẽ làm cho thế giới được sống động hơn nhân danh Thiên Chúa, Đấng là chủ của mọi quyền lực.

LM FX Nguyễn Văn Tuyết