PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Chúa Ba Ngôi Trong Cuộc Sống (Lm F.X Nguyễn Văn Tuyết)
Tin vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đòi hỏi sự thừa nhận tính siêu việt vô biên của Thiên Chúa. Phải biết khiêm nhường để nhìn nhận rằng sự hiểu biết về Thiên Chúa của con nguời bị giới hạn bởi khả năng giới hạn của con người.

Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm, vì là mầu nhiệm chúng ta không thể dùng từ ngữ con người để giải thích một cách khoa học nhưng chỉ được cảm nghiệm bằng con mắt đức tin. Với con mắt đức tin, chúng ta hiểu rằng điều quan trọng không chỉ là tìm kiếm lý luận để giải thích là tại sao lại có Ba trong Một hay Một trong Ba nhưng còn xem mầu nhiệm này có ý nghĩa gì trong đời sống và làm sao để áp dụng trong cuộc sống đức tin của mình. 

Tin vào mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đòi hỏi sự thừa nhận tính siêu việt vô biên của Thiên Chúa. Phải biết khiêm nhường để nhìn nhận rằng sự hiểu biết về Thiên Chúa của con nguời bị giới hạn bởi khả năng giới hạn của con người. Một học sinh tiểu học chưa có khả năng để hiểu môn toán tích phân nhưng môn này vẫn hiện hữu. Một em học sinh trung học có thể không biết về thuyết tương đối của Einstein nhưng thuyết này vẫn có giá trị. Nếu một vài kiến thức vượt ra khỏi sự hiểu biết và nhận thức của mình không có nghĩa là nó không hiện hữu. Nó không hiện hữu bởi vì trong con người chúng ta đang hiện hữu sự tự phụ và kiêu căng. Chúng ta muốn xác định ai là Thiên Chúa, và Thiên Chúa phải giống ai chứ không để Chúa cho biết Người là ai. Dom Julian một tu sĩ dòng Biển Đức viết rằng “Trên tất cả, Thiên Chúa là Thiên Chúa và tôi chỉ là tôi.”

Với mầu nhiệm này, Thiên Chúa không hiện hữu một cách cá biệt nhưng trong một cộng đoàn yêu thương và chia sẻ. Một cộng đoàn mà trong đó, sự khác nhau không có nghĩa chống đối nhau nhưng là bổ túc cho nhau. Trong cộng đoàn này, quyền lợi chung được đặt trên quyền lợi cá nhân, các thành viên của cộng đoàn liên kết với nhau và hoàn hảo trong nhau bằng tình yêu. Tình yêu xuất phát từ Chúa Cha đến với Chúa Con qua Chúa Thánh Thần.  Chúa Cha trao tất cả cho Chúa Con; Chúa Con dâng hiến tất cả cho Chúa Cha; và Chúa Thánh Thần là sự hiệp thông của sự trao ban và lãnh nhận hai chiều giữa Chúa Cha và Chúa Con. Ba Ngôi hiện hữu cho nhau và vì nhau.

Vì thế mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi nhắc chúng ta một chân lý đơn giản về tình yêu gia đình. Gia đình được bắt đầu khi hai người nam và nữ lập gia đình với người mình yêu, trong tình yêu họ sinh con đẻ cái. Ba thành phần trong gia đình cha, mẹ và con cái được kết hiệp bởi tình yêu, phản ảnh mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Nếu tình yêu là sức mạnh nối kết của Thiên Chúa Ba Ngôi, thì trong gia đình, tình yêu cũng phải là sợi dây ràng buộc để cha, mẹ và con cái trở nên một. Mầu nhiệm này nhắc rằng trong cuộc sống gia đình, khi cảm thấy mối tương quan trong tình yêu có nguy cơ bị rạn nứt hãy chạy đến cầu xin hồng ân Chúa Ba Ngôi trợ giúp để cắt bỏ những khác biệt, những hiểu lầm, để nhờ đó, cùng nhau kiện toàn đời sống gia đình theo hình ảnh Chúa Ba Ngôi. 

Nếu ba thành phần trong gia đình: cha, mẹ và con cái không dùng tình yêu và sự thông cảm để đối xử với nhau thì chúng ta sẽ mãi vẫn còn xa lạ với mầu nhiệm này.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết.