PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Chúa Giê-su được sai đến cho mọi người (Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ)
Cái gốc gác quá đổi tầm thường của anh chàng Giê-su, con ông phó mộc Giu-se trong cái làng quê mùa Na-da-rét bé tẻo teo kia, thì làm sao mà có thể là cao cả vĩ đại đến như thế cho được!

Tổ phụ Áp-ra-ham đã chứng tỏ một đức tin kiên vững vào Thiên Chúa trong mọi tình huống quá đổi nghịch lý; và từ đấy Thiên Chúa đã hứa ban cho ông thành tổ phụ một dân tộc lớn lao. Và ngang qua nhân vật này, lịch sử ơn cứu độ Thiên Chúa tặng ban cho loài người bắt đầu hé lộ một cách tiệm tiến.

Suốt từ thời Áp-ra-ham đến thời Chúa Giê-su, Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với dân tộc Ngài đã tuyển chọn; cho dù đã có quá nhiều giai đoạn lịch sử họ đã thất trung, bội bạc với Ngài; nhưng Ngài nhất mực trung tín và vun đắp cho ơn cứu độ biến thành hiện thực. Ngay hôm nay, giữa hội đường nầy, tại quê hương thân yêu của Ngài, Chúa Giê-su đã công khai trình bày cho mọi người biết rằng: ơn cứu độ của lời hứa từ bao thuở trước vừa thành tựu trong chính bản thân Ngài, và cũng vừa chính thức khai mở lúc môi miệng Ngài công bố lời của tiên tri I-sai-a. Ai nấy trong cử toạ đều cảm nhận rõ ràng uy lực kỳ diệu vừa toát ra từ môi miệng và con người Ngài! Nhưng ôi thật là thảm thương thay! Uy lực phi thường ấy vẫn chưa đủ sức phá tan cái định kiến cố hữu trong lòng nhân thế đầy giới hạn! Cái gốc gác quá đổi tầm thường của anh chàng Giê-su, con ông phó mộc Giu-se trong cái làng quê mùa Na-da-rét bé tẻo teo kia, thì làm sao mà có thể là cao cả vĩ đại đến như thế cho được! Không, không và nhất định là không bao giờ tin nhận được điều quá sức nghịch lý này!

Trong cố gắng thuyết phục cử toạ, Chúa Giê-su đã trưng dẫn hai bằng chứng hết sức hùng hồn, không thể chối cải được trong thời hai tiên tri Ê-li-a và Ê-li-sê-ô, những câu chuyện họ đã biết quá rõ; nhưng thay vì chấp nhận phục thiện, họ đã đâm ra phẩn nộ vì bị chạm tự ái dân tộc đau thấu tim! Họ nhất tề đứng dậy tóm cổ "cái tên hổn xược" kia mà loại trừ hắn đi. Họ đã cố tình làm điều đó, nhưng giờ của Ngài chưa đến nên mưu đồ của họ bất thành.

Chúa Giê-su đã được sai đến, ưu tiên loan báo Tin Mừng cho dân Do-thái; nhưng không chỉ dành riêng cho họ, mà bắt đầu nơi họ rồi loan truyền đến mọi dân nước khác trên hoàn cầu. Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, mỗi người chúng ta trở nên dân thánh của Thiên Chúa, dân Chúa chọn giữa thời đại hôm nay. Liệu chúng ta có sẳn sàng đón nhận hồng ân Thiên Chúa vẫn luôn thương ban qua những công cụ rất bình thường của Ngài là mẹ Hội Thánh, và các giáo sĩ đang thừa hành tác vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê-su? Cầu xin Chúa ban ơn soi sáng giúp chúng ta mở rộng lòng trí đón nhận ơn thánh Ngài ban qua những công cụ rất bình thường gần gũi chung quanh chúng ta trong nếp sống đời thường.

Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ