PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Chúa Giê-su khai lối vào cõi trường sinh
 (Lm Phêrô Trần Văn Trợ)
Thiên Chúa không dừng lại ở việc chữa bệnh phần xác cho loài người mà thôi, nhưng tiếng "Ephata" của Chúa Giê-su là dấu chỉ Ngài muốn khai thông những chướng ngại thiêng liêng của loài người khiến họ không thể thấy cao xa hơn cái vũ trụ vật chất này.

Thể theo yêu cầu của đám đông chung quanh người bệnh, dù anh bị câm điếc này không thể tuyên xưng đức tin của mình, Chúa Giê-su đã ban cho anh được ơn chữa lành với một phương cách khác thường, tách anh ra khỏi đám đông để thực hiện ba việc với anh: đặt ngón tay vào tai, lấy nước bọt bôi vào lưỡi, hô lớn tiếng 'hãy mở ra'.

Có một thực tế trong Phúc Âm chúng ta ít để ý là Chúa Giê-su không dành thời giờ ưu tiên đi tìm những kẻ đau yếu bệnh hoạn để chữa họ lành; nhưng Ngài dành ưu tiên hàng đầu cho việc rao giảng Tin Mừng, dạy dỗ loài người về mầu nhiệm Nước Trời vốn rất xa lạ và mới mẻ đối với con người. Vì Ngài đã được sai đến như một đấng tiên tri của Nước Trời, chứ không như một vị lang y để chữa bệnh phần xác mà thôi.

Suốt ba năm bôn ba rao giảng Tin Mừng cứu độ của Nước Trời, Chúa Giê-su cần phải làm những điều này chỉ cốt để minh chứng cho mọi người một thực tại rõ ràng: quyền năng của Thiên Chúa luôn ở trong Ngài; hầu có thể dẫn dắt họ đến một mạc khải cao trọng hơn rất nhiều: phát xuất từ tình yêu vô biên của Thiên Chúa muốn cứu chữa hết thảy con người khỏi đau đớn bệnh tật của tội lỗi, khỏi quyền lực thống trị của sự dữ, khỏi ách nô lệ của ma quỷ, và ban cho họ cuộc sống trường sinh trong hạnh phúc tràn đầy. Nhưng khốn khổ thay, giữa lúc đó loài người lại không thể thấy xa hơn tầm nhìn rất giới hạn của mình, nên chỉ vui và hài lòng với những kết quả thể lý trước mắt, mà không nắm bắt được giá trị thiêng liêng cao quí Thiên Chúa thực lòng muốn ban cho họ.

Nếu nhìn theo con mắt phàm trần, chính Chúa Giê-su đã phải chịu nhiều nỗi khổ tâm, vất vả và bực bội với đám khán thính giả, vì Ngài muốn giúp họ vươn lên cao hơn tới mầu nhiệm thiêng liêng Nước Trời, xong họ luôn thấp lè tè dưới mặt đất mà thôi! Điển hình là trong các bài Tin Mừng của các tuần trước gần đây, sau khi thực hiện phép lạ hoá bánh ra nhiều như một dấu chỉ rõ ràng quyền phép cao cả của Thiên Chúa, Chúa Giê-su đã long trọng mạc khải bí tích Mình và Máu Thánh Chúa là Bánh Hằng Sống, thì liền bị dân chúng la ó kêu trách, rồi phản đối bỏ đi.

Thiên Chúa không dừng lại ở việc chữa bệnh phần xác cho loài người mà thôi, nhưng tiếng "Ephata" của Chúa Giê-su là dấu chỉ Ngài muốn khai thông những chướng ngại thiêng liêng của loài người khiến họ không thể thấy cao xa hơn cái vũ trụ vật chất này, và giúp họ có thể nhận biết tình yêu vô cùng lớn lao của Ngài vẫn luôn dành cho họ từ nay cho đến mãi mãi.

Như lời nguyện trong kinh Tiền Tụng IV của Chúa Nhật thường niên đã xác tín: "Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời."

Đây chính là kết cuộc sau cùng mà Thiên Chúa luôn nhắm đến cho toàn thể nhân loại, chứ không phải chỉ chữa bệnh phần xác mà thôi. Lạy Chúa Giê-su, nguyện  xin tiếng hô lớn "Ephata" hôm nay, khai thông hết những rào cản, phá tan  các chướng ngại vật ngăn chặn tâm hồn chúng con qui hướng về Chúa, để chúng con sớm nhận ra tình yêu cao cả của Chúa, và được no thoả hạnh phúc trong Ngài.Lm

Peter Trần Văn Trợ