PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Chúa Giê-su nêu rõ cái giá một môn đệ chân chính cần phải trả (Lm Phêrô Trần Văn Trợ SJ)
Lời mời gọi của Chúa Giê-su vừa là một quà tặng vừa là một lệnh truyền cho những ai thành tâm đón nhận. Lạy Chúa Giê-su xin giúp sức cho con được hiểu Ngài nhiều hơn, hầu con có thể sống và chết cho Ngài, như Ngài đã từng sống và chết vì phần rỗi con.

Ngoái nhìn đoàn lũ đông đảo đang hớn hở đi theo Ngài về Giê-ru-salem, với đầy ắp kỳ vọng được chia sẻ vinh quang phú quí trong chiến thắng cận kề, Chúa Giê-su liền cảnh báo họ về cái giá rất lớn một người môn đệ phải trả khi chấp nhận dấn bước theo Ngài. Con đường của Ta sắp đi qua là con đường thập giá đầy đau khổ tột cùng, và ê chề tủi nhục; chứ chẳng phải là đầy uy quyền và vinh dự như các người đang mơ tưởng. Các người đừng tưởng bở nhưng hãy thận trọng cân nhắc chín chắn và lượng sức của mình liệu có kham nổi chăng.

Chúa Giê-su kể ra nhiều gắn bó thân thiết một người cần dứt bỏ như các điều kiện tiên quyết để theo Ngài: của cải, danh vọng địa vị, liên hệ ruột thịt gia đình, mơ ước cao sang và ngay cả mạng sống mình. Nghĩa là sẳn sàng tự nguyện từ bỏ hết mọi thứ có thể gọi là của riêng mình; để chấp nhận nên giống thầy Giê-su mọi đàng. Việc dủ bỏ mọi thứ vướng bận đó sẽ giúp cho người môn đệ được hoàn toàn tự do, hầu dốc hết toàn tâm toàn ý theo đuổi mục tiêu duy nhất là chính Chúa Giê-su.

Ngài không chấp nhận các kẻ nửa vời, thiếu khôn ngoan suy tính cho thấu đáo, vì sẽ đưa đến thất bại ê chề do không đủ sức hoàn thành công trình đã nhanh nhảu khởi sự lúc ban đầu. Chúa Giê-su muốn ai đã có ý  theo Ngài, ngay từ những ngày giờ đầu tiên cần hiểu rõ ràng cái giá to lớn họ sẽ hứng chịu để nên một môn đệ chân chính của Ngài. 

Có phải những đòi buộc của Ngài là quá đáng và vô lý lắm chăng? Nếu chỉ xét theo các lý lẽ của thế gian thường tình, những đòi buộc này quả thật là như thế! Nếu phải bỏ hết mọi sự như vậy thì còn chi là mình? Và cũng chính tại vấn nạn hóc búa này, Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ hãy tin tưởng tuyệt đối vào lời rất chân thật của Ngài: "Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời." (Ga 12,25) Đây chính là một chân lý rất mới lạ mà Ngài đang sống, và đang hết lòng rao truyền cho hết mọi người, và cũng sắp bình thản đón nhận một cái chết bi thảm hầu chứng minh cái chân lý nghe rất nghịch thường này.

Lời mời gọi của Chúa Giê-su vừa là một quà tặng vừa là một lệnh truyền cho những ai thành tâm đón nhận. Lạy Chúa Giê-su xin giúp sức cho con được hiểu Ngài nhiều hơn, hầu con có thể sống và chết cho Ngài, như Ngài đã từng sống và chết vì phần rỗi con.

LM Trần Văn Trợ