PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Chúa Giêsu Vua (Lm Antôn Trần Bạch Hổ SVD)
Vương quyền của Chúa Giêsu thật khác thường. Một vị Vua không ngựa không xe và cũng không tiền hô hậu ủng. Một vị Vua mà vương miện chỉ là vòng gai, thân mình trần trụi không mũ áo cân đai. Thế nhưng, lúc ấy chính là lúc Ngài thi hành vương quyền của một vị Vua.

Khi vào một nhà thờ, hay vào nhà người Công Giáo nào, chúng ta đều thấy có cây Thánh giá được đặt nơi trang trọng nhất. Điểm đặt biệt là trên đầu của Chúa Giêsu trên Thánh giá có tấm bảng ghi 4 chữ I.N.R.I. Đây không phải là kiểu nói 'in ri' của người Huế đâu, nhưng là 4 chữ viết tắt của tiếng La tinh: Iesus Nazareus Rex Iudeorum, nghĩa là: Giêsu, người Nazareth, Vua dân Do thái.

Trước khi bị điệu ra trước tòa án Philatô, Chúa Giêsu chưa bao giờ thực sự là vua theo kiểu các vua chúa trần gian, tuy rằng Ngài đã có cơ hội lên ngôi, nếu như Ngài muốn. Trái lại chỉ khi bị bắt và bị giải ra trước tòa tổng trấn Philatô, Ngài mới dõng dạc tuyên bố công khai: "Phải, tôi là vua, tôi đã sinh ra và đã đến thế gian là để làm chứng cho sự thật."

Đức Giáo Hoàng Piô XI đã thiết lập lễ kính CHÚA GIÊSU VUA vào ngày 11 tháng 12 năm 1925. Ngài muốn nhắc nhở cho mọi người biết rằng: Chúa Giêsu, Con của Thiên Chúa, và là Thiên Chúa thật, chính Ngài là Vua vũ trụ, Vua muôn loài, không những là Vua của từng cá nhân, của từng gia đình, nhưng còn là Vua của tất cả mọi người, của mọi dân tộc. Vương quyền của Ngài chi phối tất cả trần gian, mặc dầu vương quyền nầy là linh thiêng và không lệ thuộc vào gian trần nầy.

Thật vậy, Vương quyền của Chúa Giêsu thật khác thường. Một vị Vua không ngựa không xe và cũng không tiền hô hậu ủng. Một vị Vua mà vương miện chỉ là vòng gai, thân mình trần trụi không mũ áo cân đai. Thế nhưng, lúc ấy chính là lúc Ngài thi hành vương quyền của một vị Vua. Ngài thi hành vương quyền đó là thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Tiếp đến, Chúa Giêsu tỏ lộ vương quyền của Ngài bằng sự vâng phục phó thác theo thánh ý của Chúa Cha. Ngài vâng phục, khi bằng lòng chịu nhục hình trên thập giá. Điều quan trọng và cần thiết mà Ngài cần đến là thi hành theo thánh ý của Chúa Cha. Hơn nữa, vì Ngài thật là Con Thiên Chúa, nên Ngài không tự ý xuống khỏi thập giá, mà đón nhận nó với chủ ý vâng phục, phó thác.

Mừng lễ Chúa Giêsu Vua, chúng ta được mời gọi để từ bỏ của cải và danh vọng là những phù phiếm của trần gian. Thay vào đó, là tin theo và chấp nhận làm thần dân của Vua Giêsu. Điều kiện để làm thần dân của Chúa là đón rước Ngài vào đời mình qua việc lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Rửa Tội và Thánh Thể. Ngày lễ này cũng là dịp để chúng ta hướng về vương quốc đích thực của chúng ta nơi quê trời. Để có thể được vào nước của Chúa, chúng ta hãy bước theo đường lối của Ngài qua việc sống chứng nhân Tin Mừng giữa lòng đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, để được trở nên những công dân thần phục của Vua Giêsu, vị Vua của toàn thể vũ trụ. Amen.

Lm. Antôn Trần Bạch Hổ, SVD