PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Dâng Gì Cho Chúa? (Lm FX Nguyễn Văn Tuyết)
Giáng sinh là thực hiện hai cuộc hành trình. Hành trình đến Bêlem và hành trình trở về bằng một con đường khác. Cuộc sống chúng ta là một cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa và tình yêu Thiên Chúa.

Hai lý do mà chúng ta thường nghe để biện hộ cho việc không đi hay đi nhà thờ: tôi không đi nhà thờ vì tôi không nhận được gì cả, hoặc tôi đến đó là vì tôi nhận được rất nhiều. Tuy nhiên có một điều gì đó không ổn cho cả hai lý do này. Chúng ta đến nhà thờ không phải kỳ vọng để nhận được một điều gì đó nhưng là điều gì mà tôi sẽ mang đến đó. Các nhà thông thái không đi một khoảng đường xa như vậy để tìm kiếm vị Vua mới hạ sinh với kỳ vọng sẽ nhận được một điều gì đó từ nơi ngài nhưng để có thể tôn thờ và dâng quà cho ngài.

Trong mọi khía cạnh của cuộc sống, khi tìm cách chỉ để nhận chúng ta sẽ không nhận được nhiều. Trái lại khi tìm cách để cho chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn điều mà chúng ta kỳ vọng. Nếu hai bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân là vì muốn nhận được điều gì đó trong bí tích hôn nhân, họ sẽ không nhận được gì nhiều, ngược lại nếu bước vào cuộc sống hôn nhân với ý thức rằng họ đến là để trao chính họ cho nhau, họ sẽ nhận được nhiều hơn là điều mà họ  kỳ vọng. Điều này cũng đúng trong các bí tích. Nếu chỉ tìm cách để lấy, chúng ta sẽ không nhận được nhiều. Nhưng nếu chỉ nghĩ đến việc điều gì tôi sẽ cho, Chúa sẽ tuôn đổ cơn mưa ân sủng xuống cho chúng ta. Chúng ta không nên lo lắng nhiều về việc điều gì sẽ nhận được nhưng hãy lo lắng về việc tìm kiếm Chúa để trao chính mình cho Người.  

Ba nhà thông thái không được may mắn như dân Do thái là những người nhận được mạc khải trực tiếp từ Thiên Chúa qua Kinh Thánh. Họ chỉ nhận được mạc khải của Chúa qua dấu chỉ thiên nhiên và một số lời tiên tri của ngoại giáo rằng một ngày nào đó vua hoàn vũ sẽ ngự đến tại Bêlem, việc hạ sinh này sẽ được báo trước bởi một dấu lạ trên không trung. Khi đến Bêlem, họ không nhìn thấy một hài nhi với hào quang trên đầu như là dấu chỉ để có thể nhận ra ngài nhưng là một hài nhi nhỏ bé. 

Tuy nhiên, với mắt đức tin, họ có thể nhận ra đàng sau hình ảnh bình thường đó là hình ảnh của vị Vua mới hạ sinh. Kể từ đó, họ không còn được hướng dẫn bởi ánh sáng của sao lạ nhưng bởi ánh sáng của Hài Nhi đó. Họ hoàn tất hành trình của họ tại Bêlem bởi ánh sáng sao lạ và trực tiếp nhận được mạc khải để trở về bằng một con đường khác do ánh sáng của Hài Nhi. Hồng ân mà họ nhận được từ hành trình tìm kiếm Thiên Chúa.

Giáng sinh là thực hiện hai cuộc hành trình. Hành trình đến Bêlem và hành trình trở về bằng một con đường khác. Cuộc sống chúng ta là một cuộc hành trình tìm kiếm ý nghĩa và tình yêu Thiên Chúa. Trên cuộc hành trình này chúng ta tìm kiếm Đấng là Nguyên Nhân cho việc hiện hữu của mình, để khi gặp Người chúng ta trao món quà cuộc sống cô đơn, đau khổ, thất bại và bệnh tật của mình cho Người. 

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết.