PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Đền Đáp Hồng Ân
Những nén bạc hồng ân cuộc đời như tài năng, trí tuệ, sức khỏe, vật chất, thiên nhiên...Chúa ban tặng, để con người trở nên người quản lý những nén bạc hồng ân của Thiên Chúa cách tốt nhất.

Ngày 26.07.1644 Thầy Anrê Phú Yên bị giải tới pháp trường.Người chỉ huy dừng lại, toán lính vây quanh Thầy. Thầy qùy xuống chắp tay trước ngực và ngước mắt lên trời cầu nguyện. Khuôn mặt Thầy bình thản an vui. Người lý hình tiến đến sau lưng Thầy, đâm mũi giáo xuyên từ sau lưng ra trước ngực. Thầy Anrê Phú Yên vẫn nhìn lên trời, miệng liên tục kêu tên “Giêsu-Maria.” Suốt cuộc đời của Thầy, Thầy luôn tâm niệm: “Tôi uớc ao có ngàn mạng sống để dâng về Thiên Chúa vì những hồng ân Thiên Chúa ban cho tôi. Chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp lại tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp lại mạng sống.” Thầy Anrê Phú Yên được tử đạo vào ngày 26.07.1644 và được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong anh hùng Tử Đạo Việt Nam vào ngày 05.03.2000.

Thánh Tử Đạo Anrê Phú Yên đã nhận lãnh những nén bạc hồng ân cuộc đời trong Ơn Gọi làm con Chúa qua Bí Tích Rửa Tội. Ngài đã làm những nén bạc hồng ân cuộc đời sinh hoa kết quả qua chứng nhân Tử Đạo anh hùng của Ngài.

Những ngày cuối năm phụng vụ, Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại một năm đã qua để nhìn lại chúng ta đã nhận lãnh những hồng ân từ tay Chúa. Đó là những nén bạc hồng ân cuộc đời. Chúng ta đã làm cho những nén bạc hồng ân ấy sinh hoa kết quả ra sao.

Qua Sách Phương Ngôn, những người làm vợ cũng đã nhận những nén bạc hồng ân cuộc đời qua những ơn lành, sức khỏe, tài năng...Chúa ban, để sống với những nén bạc hồng ân trong bổn phận làm vợ và sinh hoa kết quả trong đời sống gia đình.

Thánh Phaolô trong Thư gửi Tín Hữu Thessalonica mời gọi chúng ta luôn sống trong tỉnh thức để làm sinh hoa kết quả những nén bạc hồng ân cuộc đời trong bổn phận là con Thiên Chúa, là con cái sự sáng. Khi chúng ta lãnh nhận hồng ân những nén bạc cuộc đời và làm cho sinh hoa kết trái, chúng ta xứng đáng đón chờ ngày Thiên Chúa đến với chúng ta.

Bài Tin Mừng Matthêu nói về dụ ngôn những nén bạc. Ông chủ trao cho các đầy tớ số lượng nén bạc không đồng đều với nhau, nhưng tùy theo khả năng mỗi người. Ông chủ tín nhiệm các đầy tớ, không cần kiểm sóat họ. Những đầy tớ được khen không những chỉ vì đã làm cho những nén bạc sinh lời, mà còn bày tỏ tâm tình trung tín và yêu mến đối với ông chủ, đã đáp ứng xứng đáng với sự yêu thương và tín nhiệm của ông.

Những nén bạc hồng ân cuộc đời như tài năng, trí tuệ, sức khỏe, vật chất, thiên nhiên...Chúa ban tặng, để con người trở nên người quản lý những nén bạc hồng ân của Thiên Chúa cách tốt nhất. Những nén bạc mà Thiên Chúa ban tặng không phải để con người ỷ lại hay đào lỗ chôn giấu, nhưng Chúa ban cho những hoàn cảnh thuận lợi giúp chúng ta thăng tiến, để đạt đến kết quả là sự công chính và thánh thiện vẹn tòan trong ngày Chúa Giêsu quang lâm. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra những nén bạc trong cuộc đời là những hồng ân Chúa ban, để chúng con sống đời tạ ơn và làm cho những nén bạc hồng ân cuộc đời sinh hoa kết trái, đền đáp hồng ân Chúa ban tặng chúng con. Amen.

LM Paul Chu Văn Chi.