PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Đức Tin Giữa Những Chọn Lựa (Lm F.X Nguyễn Văn Tuyết)
Thế nhưng lời mời gọi này đã gây một cuộc khủng hoảng về đức tin không chỉ cho các trưởng tế, nhưng còn với các môn đệ của Chúa đến nổi họ phải thốt lên: ”chói tai quá! Ai nghe được!” (Jn 6: 60). Vì chói tai cho nên họ chọn rút lui và quay trở lại cách sống, suy tư và niềm tin cũ của họ.

Cuộc đời là một chuỗi những sự chọn lựa. Chính những lựa chọn này sẽ định hướng và định giá cuộc đời chúng ta. Nếu chọn đúng thì đời sẽ hạnh phúc trái lại đời sẽ bất hạnh. Lời Chúa hôm nay cũng đề cập đến chọn lựa. Bài đọc thứ nhất Giôsuê bảo dân Do Thái phải chọn lựa: “thờ Thiên Chúa hay thờ các thần tượng khác”(Jos 24:15-18). Thánh Phaolô, qua đọc hai, khuyên các đôi vợ chồng một khi đã chọn nhau làm bạn đường, thì phải suốt đời trung thành với sự chọn lựa ấy. Tin mừng Chúa cũng mời gọi chúng ta chọn lựa để chấp nhận giáo lý của Người: “Bánh mà Ta sẽ ban chính là Thịt Ta để cho thế gian được sống” (Jn 6:58). 

Thế nhưng lời mời gọi này đã gây một cuộc khủng hoảng về đức tin không chỉ cho các trưởng tế, nhưng còn với các môn đệ của Chúa đến nổi họ phải thốt lên: ”chói tai quá! Ai nghe được!” (Jn 6: 60). Vì chói tai cho nên họ chọn rút lui và quay trở lại cách sống, suy tư và niềm tin cũ của họ. Không ngạc nhiên cũng không thất vọng, Chúa bình tĩnh chấp nhận sự quay lưng trở gót của họ. Chúa không vì thế mà rút lại lời nói của Người và làm cho giáo huấn của Người để dễ chấp nhận hơn. Chúa quay sang các tông đồ và hỏi “cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” (Jn 6:67). Câu hỏi này không hề có tính gây hấn, như thể Chúa muốn nói: Anh em cứ việc bỏ đi!, trái lại hàm chứa một lời mời gọi ở lại, một lời mời gọi để các môn đệ tự do quyết định. Tại thời điểm khủng hoảng đức tin, lời mời gọi này không phải là lời mời gọi để tìm kiếm một sự thông cảm từ các tông đồ nhưng là một đòi hỏi xác tín niềm tin vào Chúa Giêsu. Một  lời mời gọi công bố lập trường cá nhân của mình trong mối liên hệ với Chúa. 

Phêrô, đại diện cho các môn đệ, tuyên xưng rằng họ đã nhìn thấy đủ để tin những gì mà họ không thể nhìn thấy bằng mắt phàm. Câu trả lời của ngài không phải là câu trả lời xác định có hoặc không nhưng là một câu trả lời bằng một câu hỏi đầy xác tín: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin” (Jn 6:68-69). Câu trả lời mang ý nghĩa rằng chúng con không thể bỏ đi cách mù quáng. Khi bỏ đi, chúng con cần phải biết chúng con muốn bỏ ai, và ai là người tốt hơn để chúng con đi theo. Chỉ đơn giản bỏ đi thì không có ý nghĩa. Với câu trả lời này, Phêrô đề cập đến ba chủ đề lớn của Tin mừng thánh Gioan: sự sống đời đời, niềm tin và nhận biết Chúa Kitô chính là Con Thiên Chúa.  

Lời tuyên xưng của thánh Phêrô lại càng có giá trị trong lúc chúng ta gặp khủng hoảng và nguy cơ của việc mất đức tin. Tin trong những lúc thuận lợi thì thật dễ nhưng vẫn tin trong những lúc gặp khó khăn thử thách thì đó mới thật sự là niềm tin chân chính. Trở nên Kitô hữu không phải là một bảo đảm chắc chắn chúng ta sẽ mãi mãi trung tín với Chúa Kitô. Trở nên môn đệ là bước vào cuộc phiêu lưu, là khám phá ra một Chúa Kitô luôn luôn mới, là để Người từ từ đưa chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm hơn. Đây là cuộc phiêu lưu của tình yêu và lòng tin. Trong cuộc phiêu lưu này, khi gặp thử thách, chúng ta hãy lập lại lời nói của thánh Phêrô: thưa Thầy, chúng con sẽ đi đâu? Chúng con tin Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. 

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết.