PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Dùng Sự Khôn Ngoan Chúa Ban Để Mưu Cầu Ơn Cứu Độ (Linh mục F.X. Nguyễn Văn Tuyết)
Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để làm cho sự hiện diện của Người hiện thực trên thế giới

 Dùng Sự Khôn Ngoan Chúa Ban Để Mưu Cầu Ơn Cứu Độ
Mạnh Thường Quân một người nhà giàu, cho rất nhiều người vay mượn. Một hôm sai Phùng Nguyên, là quản lý sang đất Tiết đòi nợ. Trước khi đi, Phùng Nguyên hỏi: “Ngài có muốn mua gì không?. Mạnh Thường Quân trả lời: “Ngươi xem thứ gì trong nhà chưa có thì mua.” Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên cho gọi dân chúng lại và bảo rằng: “Các ngươi nợ bao nhiêu, Mạnh Thường Quân đều tha cho cả.” Rồi đem giấy nợ ra đốt sạch. Khi trở về, Phùng Nguyên nói với Mạnh Thường Quân: “Nhà ngài không thiếu gì, có lẽ chỉ thiếu ơn nghĩa. Tôi đã trộm mua ở đất Tiết cho ngài rồi. Tôi chắc là đẹp ý ngài.” Về sau Mạnh Thường Quân bị bãi quan, về ở đất Tiết. Dân chúng nhớ ơn ra đường đón rước đông đảo. Mạnh Thường Quân quay lại bảo Phùng Nguyên: “Đó hẳn là cái ơn nghĩa mà ông đã mua cho tôi ngày trước.” Phùng Nguyên là người quản lý trung thành và khôn ngoan. Trung thành vì ông đã biết cách làm lợi cho chủ. Khôn ngoan vì ông biết nhìn xa trông rộng, lo cho tương ai của ông cũng như chủ ông. Lo cho tương lai của mình là một ám chỉ trong dụ ngôn của Tin Mừng hôm nay: hãy dùng của cải một cách khôn khéo để đổi lấy sự bảo đảm cho cuộc sống tương lai.
Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan nhưng trong cuộc sống nhưng có bao nhiêu lần chúng ta dùng sự khôn ngoan đó để làm một việc thực sự quan trọng: Ơn cứu độ của chính mình. Có bao lần chúng ta ngồi xuống và tìm hiểu cách mà chúng ta dùng sự khôn ngoan đó để trở thành một người công giáo tốt hơn? Bao nhiêu lần chúng ta đã tự đặt mình vào những hoàn cảnh có thể phạm tội trong quá khứ? Bao nhiêu lần chúng ta tìm cách để vun trồng đức tin trong gia đình? Nếu cộng tất cả thời gian mà chúng ta bỏ ra trong một tháng để làm việc này rồi so sánh chúng với thời gian mà chúng ta dành cho công việc làm ăn có lẽ chúng ta sẽ nhận ra thời gian dành cho vấn đề tâm linh của mình quả thật không nhiều.
Mỗi người đều có một cuốn sổ đời riêng biệt. Thời gian tính sổ của chúng ta, sớm hay muộn, cũng sẽ đến. Chúa mời gọi chúng ta hãy luôn sẳn sàng để nộp lại sổ sách cho Người. Chúng ta chỉ quản lý chứ không phải là chủ nhân của những gì chúng ta đang sở hữu cho nên không ai có cái quyền tuyệt đối trên bất kỳ những gì chúng ta đang sở hữu. Tôi có quyền dùng tiền bạc và tài sản của tôi để làm bất cứ điều gì tôi ưa thích không bao giờ là lời nói của một kitô hữu bởi vì sự thành công trong cuộc sống không phải là bao nhiêu tiền tôi kiếm được nhưng là cách mà tôi dùng nó vì lợi ích cho phần rỗi của tôi. Tiền bạc là một yếu tố quan trọng của cuộc sống trong mọi thời đại. Nếu tiền bạc là cội nguồn của tất cả mọi sự dữ thì nó cũng là cội nguồn của nhiều việc tốt lành. Vì thế điều quan trọng là làm sao để học biết giá trị đích thực của tiền bạc – điều gì có thể mua và điều gì không thể mua được.
Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để làm cho sự hiện diện của Người hiện thực trên thế giới. Hãy dùng nghị lực sự khôn ngoan đó để làm cho đường lối của Chúa hiện diện trên thế giới.
LM. FX Nguyễn Văn Tuyết