PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
GẶP GỠ VÀ GIỚI THIỆU ĐỨC KITÔ. (Lm. Paul Chu Văn Chi)
Thomas Merton mồ côi cha mẹ lúc 16 tuổi, năm 20 tuổi ông trở thành đảng viên cộng sản, ông hoàn toàn không tin gì về những sự siêu nhiên và sống một nếp sống chạy theo vật chất và nhục dục. Một đêm kia khi đang ở trong một khách sạn, tự dưng ông nhìn lại đời mình, thấy nó quá trống rỗng và cũng quá tội lỗi, đến nỗi ông chán nản về chính mình. Lúc đó chẳng biết làm gì khác, Thomas Merton quỳ gối xuống và cầu nguyện: "Lạy Chúa, từ trước tới nay tôi chẳng hề tin Chúa và ngay bây giờ tôi cũng chẳng biết có Chúa hay không. Nhưng nếu thật có Chúa thì xin Ngài hãy giúp kéo tôi ra khỏi vũng bùn nhầy nhụa của đời tôi hiện tại." Đêm hôm đó lần đầu tiên Thomas Merton cầu nguyện. Ông đã gặp được Chúa và từ đó mãi mãi gắn bó với Chúa và giới thiệu Chúa cho người khác. Sau đó ông đi tu dòng Trappe tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Mừng.

Câu chuyện của Thomas Merton giống như câu chuyện của Gioan Tẩy Giả trong Bài Tin Mừng Gioan hôm nay. Chúa Giêsu đến gặp gỡ Gioan Tẩy Giả, và Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian." Ngày hôm sau, Gioan Tẩy Giả lại giới thiệu Chúa Giêsu với Thánh Andrê cùng một lời giới thiệu và tuyên tín: "Đây Chiên Thiên Chúa." Andrê đã đến gặp gỡ và đi theo Ngài để giới thiệu Chúa Giêsu cho thế giới trong sứ vụ là Tông Đồ của Chúa.

Bài đọc Tiên Tri Isaia mời gọi chúng ta trở thành ánh sáng để giới thiệu Thiên Chúa cho tha nhân:" Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ơn Cứu Độ của Ta tràn lan khắp địa cầu."
 
Thánh Phaolô qua thư gửi Corinto nhắc chúng ta ơn gọi làm Tông Đồ của Chúa Giêsu Kitô, để giới thiệu Chúa Kitô cho thế giới hôm nay bằng chính đời sống hằng ngày của chúng ta khi Ngài mời gọi: “Anh em là những người được thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô và được kêu gọi nên thánh.”
 
Chúng ta hãy sống giống như Isaia, Phaolô, Thánh Andrê và Thomas Merton, chúng ta đã gặp gỡ Chúa qua Bí Tích Rửa Tội. Chúng ta cũng gặp gỡ Chúa nhiều lần khi tham dự Thánh Lễ với câu giới thiệu của Gioan Tẩy Giả: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian." Chúng ta có thực hiện công việc giới thiệu Chúa Kitô cho tha nhân giống như Thánh Andre và Thomas Merton không?
 
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa cho chúng con nhiều lần gặp gỡ Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết thực thi sứ vụ giới thiệu Chúa cho tha nhân bằng chính đời sống chứng nhân của chúng con như Tin Mừng Gioan hôm nay: “Tôi đã thấy và tôi làm chứng, chính Ngài là Con Thiên Chúa.”
 
Lm. Paul Chu Văn Chi.