PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Giáng Sinh và Tỉnh Thức
Sứ điệp giáng sinh là mời gọi chúng ta hãy đến Bêlem. Đến với Đấng đã vượt qua một quãng đường dài để gặp chúng ta và mời gọi chúng ta hãy đến và chiêm ngắm Người.

Mặc dầu Tin mừng hôm nay không nói gì về những biến cố liên quan đến việc Chúa Giáng Sinh như Đức Mẹ, các mục đồng hay máng cỏ nhưng giải thích Hài Nhi vừa giáng sinh là ai, và tại sao lại phải quan trọng hoá ngày sinh của Hài Nhi này như vậy.

 

Tin mừng cho biết Hài Nhi đó là Ngôi Lời Thiên Chúa. Qua Ngôi Lời đó Thiên Chúa tỏ lộ chính Người cho chúng ta. Ngôi Lời trở thành con người qua Hài Nhi Giêsu. Kể từ giây phút Nhập Thể đó, Thiên Chúa thực sự trở thành Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Người không còn là Thiên Chúa xa xôi nhưng gần gũi với mọi người. 

 

Sinh ra một cách đơn sơ trong cảnh nghèo nàn, bị từ chối bởi mọi nơi trú ngụ trong thành để rồi sinh ra tại hang bò lừa và được các mục đồng là thành phần bị xã hội loại bỏ thăm viếng. Hình ảnh này chứa đựng một sứ điệp quan trọng: việc hạ sinh đơn sơ của Chúa là dấu chỉ của sự khiêm hạ - trở nên bé nhỏ; trở nên trẻ thơ và mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức để nhận ra và yêu mến Người. 

 

Sự tỉnh thức này được biểu lộ qua biến cố các mục đồng, sau khi đón nhận sứ điệp của thiên thần trong đêm giáng sinh, đã vội vã ra đi (Lk 2:15s). Các mục đồng là những người canh thức và sở dĩ sứ điệp có thể đến được với họ bởi vì họ tỉnh thức. Cũng vậy, chúng ta phải là những người thực sự tỉnh thức nếu muốn nhận ra sứ điệp của Chúa trong cuộc sống. Sự khác biệt giữa một người đang ngủ và một người tỉnh thức đó là người đang ngủ thì ở trong thế giới riêng biệt chỉ có mình họ và không thể liên kết với những người khác. Trong khi người tỉnh thức là người ra khỏi thế giới riêng của họ để bước vào thế giới hiệp thông và liên kết với người khác.

 

Vì thế, tỉnh thức là lời mời gọi chúng ta hãy bước ra khỏi thế giới của riêng mình để bước vào thế giới hiệp thông thực sự với Thiên Chúa để Người dẫn dắt chúng ta qua các dấu chỉ về sự hiện diện của Người. Tỉnh thức để biết sắp xếp những ưu tiên của cuộc sống, để biết đặt những bận tâm của cuộc sống ra đàng sau những ưu tiên thuộc về Thiên Chúa để tiến lại gần Người và cho phép Người bước vào thế giới của riêng mình. Chúa luôn dang tay để khi chúng ta bước ra khỏi tình trạng bối rối của lý luận tri thức và những bận tâm của cuộc sống, chúng ta có thể nhận ra Người.

 

Sứ điệp giáng sinh là mời gọi chúng ta hãy đến Bêlem. Đến với Đấng đã vượt qua một quãng đường dài để gặp chúng ta và mời gọi chúng ta hãy đến và chiêm ngắm Người. Chiêm ngắm để nhận ra Thiên Chúa không phải là một sự gì trừu tượng nhưng là Đấng Hằng Sống, gần gũi, yêu thương và mời gọi chúng ta hãy yêu mến Người qua Hài Nhi Giêsu. 

 

Bằng nhiều cách khác nhau, Chúa chuẩn bị những dấu chỉ thích hợp cho mỗi cá nhân để chúng ta nhận ra mà đến với Người.

 

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết