PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Giêsu, vị mục tử nhân lành!
Ngài đến thế gian không phải để tìm kiếm bất cứ sự gì trong thế gian phù du tạm bợ này, bởi vì nó vốn dĩ đã là của Ngài, và vẫn mãi mãi là của Ngài.

Chúa Giê-su đã vâng lời Chúa Cha, chấp nhận từ bỏ ngai toà Thiên Chúa để nhập vào thế gian này, thực hiện chương trình cứu độ lớn lao của Chúa Cha đã thiết lập từ thuở tổ tiên loài người phản nghịch lại Thiên Chúa.

Chỉ duy nhất có mình Chúa Giê-su mạc khải tình yêu cao cả của  Chúa Cha cho loài người cách hoàn hảo nhất, bởi vì  Ngài từ Thiên Chúa mà đến. Và Ngài đã đến thế gian không phải để tìm kiếm bất cứ sự gì trong thế gian phù du tạm bợ này, bởi vì nó vốn dĩ đã là của Ngài, và vẫn mãi mãi là của Ngài. Nhưng Ngài yêu thương Chúa Cha và yêu thương loài người quá đỗi, nên đã tự nguyện đến để giao hoà giữa Chúa Cha và loài người; hầu nhân loại đầy bội bạc có cơ hội hiểu được tình yêu và lòng tha thứ vô bờ của Thiên Chúa.

Nhưng qua cái chết oan nghiệt trong vô vàn đau đớn, nhục nhã và thảm thương của Chúa Giê-su trên thập giá, loài người vẫn luôn muốn cố thủ trong bóng đêm tội lỗi và lầm lạc; họ khiếp sợ ánh sáng của Thiên Chúa; họ vẫn giống y như tổ tiên phản trắc của mình, cố tình lẫn tránh và chối bỏ tình thương của Thiên Chúa, khi quyết lòng trừ khử Chúa Giê-su một lần cho mãi mãi. Họ luôn chắc mẩm rằng giết được ông Giê-su là mọi sự sẽ diễn tiến rất êm đẹp theo chương trình rất khôn khéo của mình. Có ai ngờ đâu rằng, quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa lại càng tỏ hiện uy nghi rực rỡ hơn trùng trùng gấp bội khi Thiên Chúa cho Con Một chí ái của Ngài phục sinh sáng láng từ trong cõi chết! Dẫu cho loài người có làm chi đi chăng nữa, Thiên Chúa vẫn làm chủ lịch sử, và chỉ riêng mình Ngài lập ra phán quyết cuối cùng cho toàn thể nhân loại.

Trong con mắt loài người, cái chết vô cùng nhục nhã của Chúa Giê-su là một thất bại ê chề cho Thiên Chúa, vì Ngài đã bỏ rơi Con Một chí ái giữa tận cùng vực thẳm tủi nhục! Có ai ngờ đâu rằng, chính Con Thiên Chúa đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình cho đàn chiên, để chúng được sống và sống dồi dào.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã tự nguyện đổ máu đào châu báu, chết thay hết mọi người,  hầu ban cho chúng con được sống và sống dồi dào, xin giúp chúng con hết lòng trân quí tình yêu của Chúa, để chúng con cố gắng đáp lại tình Chúa, sẳn lòng sống cho Chúa, và chết cho Chúa mỗi ngày của đời con. 

Lm PhêroTrần Văn Trợ