PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Giới Luật Mới Yêu Thương (Linh Mục Paul Chu Văn Chi)
Chúa Giêsu định nghĩa thái độ tuân giữ Lề Luật tùy thuộc tấm lòng yêu mến Luật yêu thương của Chúa. Tâm điểm của Mười Điều Răn là tình yêu. Tâm tình yêu mến Chúa và tấm lòng yêu thương tha nhân.

Năm 1970 Sergei hành hạ Natasha, một thôn nữ Công Giáo. Trong câu chuyện "Natasha, hãy tha thứ cho anh." Sergie, nhân viên mật vụ của KGB Nga kể lại những chuyện kinh hoàng của anh và mật vụ KGB, đã bách hại những người Công Giáo tại Nga. Anh viết lại câu chuyện này và được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Sergie cùng mật vụ đã đánh và giết cũng như hành hạ nhiều người Công Giáo, trong đó có Natasha một cách kinh hoàng nhất,. Nhiều người Công Giáo và Chính Thống Giáo bị giết và hành hạ. Thôn nữ Natasha hiền dịu với đôi mắt Bạch Nga rất dễ thương. Mặc dù bị Sergie và mật vụ đánh dã man, nhưng Natasha luôn chịu đựng và mỉm cười hân hoan...Rất khó hiểu thái độ khác lạ của Natasha. Sergie đã thắc mắc...Sau cùng, anh tịch thu được cuốn Kinh Thánh của Natasha...Anh ngấu nghiến đọc đoạn Chúa Giêsu dạy cầu nguyện và tha thứ. Anh hiểu được thái độ tha thứ và can đảm của Natasha...Anh xin ra khỏi KGB và trở lại đạo Công Giáo. Đồng thời, viết cuốn hồi ký: "Natasha, hãy tha thứ cho anh." Anh kể lại hành trình sống chứng nhân hân hoan của niềm vui Cứu Độ nơi thôn nữ Natasha. Hình ảnh thôn nữ Natasha sống và thực hành Giới Luật Mới của yêu thương mà Chúa dạy chúng ta hôm nay.

Bài đọc Sách Đức Huấn Ca là một quyển sách do Ben Sira biên soạn. Sách này là một sưu tập những ý tưởng khôn ngoan của các bậc tiền bối trong thiên hạ cách chung và trong dân Do Thái cách riêng. Trong đoạn được bài đọc hôm nay, Ben Sira cho rằng người khôn ngoan là người tuân giữ Luật Chúa. 

Bài đọc trích thư Thánh Phaolô gửi Corinhto, Phaolô nói về sự khôn ngoan đích thực, đó là sống khôn ngoan của Tin Mừng. Khôn ngoan thế gian chỉ dẫn đến hư vong, còn khôn ngoan của Tin Mừng, tuy có thể bị thế gian cho là ngu dại, nhưng khôn ngoan Thập giá đưa đến vinh quang. 

Bài Tin Mừng Matthêu, Đức Giêsu như một Môsê mới, đứng trên núi Sinai mới là núi Tám Mối Phúc Thật để ban hành Luật mới của Nước Trời với Tám Mối Phúc Thật, là giới luật mới của yêu thương. Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu so sánh luật mới của Ngài với luật cũ của Môsê, Luật mới này không huỷ bỏ luật cũ mà kiện toàn nó và mời gọi chúng ta sống giới luật mới chan chứa yêu thương của tình người trong bác ái tích cực, khi Ngài khẳng định: “Chúng con đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17).

Chúa Giêsu định nghĩa thái độ tuân giữ Lề Luật tùy thuộc tấm lòng yêu mến Luật yêu thương của Chúa. Tâm điểm của Mười Điều Răn là tình yêu. Tâm tình yêu mến Chúa và tấm lòng yêu thương tha nhân. Những ai giữ Luật Chúa với thái độ yêu thương đó, không còn giữ luật như những người nô lệ, trái lại, họ sống như những người con cái tự do và yêu thương của Thiên Chúa. 

Như thế, Luật cũ là Luật cứng nhắc, là giữ luật vì sợ sệt, vì hình thức bên ngoài. Luật mới là luật của yêu thương bác ái và kiện toàn luật cũ trong tâm tình mới của những người là con của Thiên Chúa. Hình ảnh thôn nữ Natasha đã sống và kiện toàn luật cũ bằng luật mới của yêu thương.

Lạy Chúa, xin biến đổi con thành người con yêu của Chúa, để con thực thi Giới Luật Mới, Giới Luật của Yêu Thương, Giới Luật của tình người, Giới Luật của Văn Minh Sự Sống, mà nhân loại đang cần để xây dựng một thế giới mới trong nền văn hóa của tình yêu và sự sống. Amen.

Linh Mục Paul Chu Văn Chi.