PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Giữ Lời Thầy! (Lm Remy Bùi Sơn Lâm)
“Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy…Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó.” ((Jn 14:15,21,23)

 Giữ Lời Thầy!


Hân hoan đón mừng quý cụ, quý ông bà anh chị em nhân ngày Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly, ghi dấu ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima 13/5/1917.

Trên hết, cùng với Đức Mẹ, Đấng đã hiện diện bên cạnh các Tông Đồ trong những ngày sau biến cố Chúa Giêsu chịu khổ nạn và Phục Sinh, chúng ta cùng cảm nhận lại qua Tin Mừng hôm nay (Jn 14: 15-21) một phần trong những tâm tình, nhắn nhủ và hứa hẹn của Chúa Giêsu khi Ngài chuẩn bị trước cho các môn đệ đối diện với những ngày ấy: “Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi…Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con…

Với quà tặng “Đấng Phù Trợ” là Chúa Thánh Thần, là Thần Chân Lý, Đấng “sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con” (Jn 14:26), các môn đệ được dẫn nhập vào huyền nhiệm: “Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con.” Điều đáng chú ý là khi hứa ban “Đấng Phù Trợ” và huyền nhiệm ấy, Chúa Giêsu dạy đi dạy lại như một điều kiện tiên quyết: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy…Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó.” ((Jn 14:15,21,23)

Quả vậy, lưu giữ và thực hành giới răn của Ngài – cách riêng giới răn yêu thương nhau – là cách thế cụ thể để tỏ lòng yêu mến Chúa và được Chúa yêu thương. Sống Lời Chúa – chứ không phải chỉ biết Lời Chúa – là mặc lấy tâm thức của Ngài; rung động theo nhịp đập của Ngài; uốn nắn đời mình theo nếp sống của Ngài, nên chúng ta mới có thể cảm nhận sâu sắc việc Chúa “ở lại” và “ở trong” ta, cũng như chính ta “ở lại trong tình yêu của Ngài” (Gioan 15: 10) . Nhờ mối tương quan gắn bó này mà cuộc đời chúng ta mới được thật niềm vui trọn vẹn; hoa trái sung mãn và chính sự “bình an của Thầy” – sự bình an Thầy ban “không theo kiểu thế gian” ấy! (x. Gioan 15: 11,16) Chẳng vậy, Thánh Augustinô sau khi đã tìm gặp và ôm ấp Lời Chúa thì mới có thể reo lên: “Thật quá muộn để con yêu mến Ngài…Ngài ở với con, nhưng con không ở với Ngài. Nhiều thứ đã giữ con xa Ngài – những thứ mà nếu chúng không ở trong Ngài, thì chẳng là gì cả...” “Lòng con không bao giờ yên hàn cho đến khi nó nghỉ yên trong Ngài”.

Cùng tiến bước đến những ngày cuối mùa Phục Sinh, sẽ kết thúc với Lễ Chúa Lên Trời và Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng ta nhìn ngắm lại trong tâm tình tạ ơn về sự hiện diện và sức sống mới của Chúa trong đời mình. Sự hiện diện và sức sống mới ấy đã được khám phá và vun xới thế nào qua việc ta lưu giữ và thực thi Lời Chúa trong thường nhật? Lời dạy hay mệnh truyền nào của Chúa Kitô Khổ Nạn và Phục Sinh đang là ý lực, là khuôn mẫu và là “lý do của niềm hy vọng” cho đời tôi? (x. Bài Đọc 2, 1Pet 3:15-18)
Chúc tụng Thánh Mẫu Fatima hôm nay, chúng ta cũng tạ ơn Chúa về những người Mẹ trần gian, những người đã khắc ghi Lời Chúa và tình yêu Chúa nơi tâm hồn mỗi chúng ta từ thuở còn trong lòng mẹ…


Lm. Remy Bùi Sơn Lâm