PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
"Hãy nghe lời Người" (Lm Phêrô Trần Văn Trợ)
Trong mùa chay thánh này, chúng ta hãy liên lỉ cầu xin Chúa ban cho mỗi người luôn biết khiêm nhượng, cậy dựa vào ơn thánh của Ngài ban, hầu có sức chống trả lại bao nhiêu là mưu chước của ma quỷ hằng ra sức lôi kéo chúng ta rời xa Chúa.

"Hãy nghe lời Người".

Biết rõ mọi việc sắp xảy đến cho mình, và ngày giờ đã cận kề, Chúa Giê-su muốn củng cố đức tin rất yếu kém của các môn đệ hầu chuẩn bị cho các ông có thể đứng vững trước những thách đố lớn lao sắp đổ ập tới trên các ông như một cơn sóng thần quét sạch hết tất cả những gì Ngài đã khổ công gieo cấy và ươm mầm trong tâm hồn các ông. Chúa Giê-su đã tỏ cho ba môn đệ thân tín một bí mật hết sức lạ lùng trong Ngài: lời của Chúa Cha đã trực tiếp tuyên phán cho các môn đệ, để làm chứng về nguồn gốc đích thực của Chúa Giê-su là con Thiên Chúa "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người." 

Ấy thế mà ngay cả lời của Chúa Cha đã hùng hồn làm chứng rất chắc chắn như thế, cũng không giúp các ông hiểu được rõ ràng chương trình của Thiên Chúa là thế nào! Chính vì thế mà khi Chúa Giê-su chịu khổ nạn, thế giới của các ông hoàn toàn bị đảo lộn. Đất bằng bổng dưng dậy sóng, nuốt chửng và vùi dập các ông mà Chúa chẳng ra tay cứu vớt! Không biết cơ man nào là câu hỏi quay cuồng trong tâm trí các ông: tại sao Con Thiên Chúa lại có thể bị người đời hất hủi, đày đoạ đến tận cùng thảm hoạ như thế? Làm sao mà Đấng được Thiên Chúa yêu thương vô ngần dường ấy lại bị loài người thẳng tay tiêu diệt không mảy may thương tiếc? Phải chăng là Thiên Chúa đã bị loài người đánh bại hoàn toàn, không còn một cơ hội nào để nói được một lời gì hơn nữa?

Các ông đã được nghe lời chứng của Chúa Cha cách rõ ràng và uy nghi như thế, nhưng đến lúc cần phải đứng vững mà làm chứng cho Con Thiên Chúa, thì các ông vẫn còn là những con người đầy yếu đuối, nhát đảm như bản tính cố hữu nơi mỗi người chúng ta.

Qua đó chúng ta hiểu được rằng, không phải được diễm phúc chứng kiến sự thật, là chúng ta sẽ can đảm dám chết cho sự thật. Các ông còn phải học hỏi nhiều trong vai trò làm môn đệ của Chúa Giê-su, qua nhiều gian truân thử thách của cuộc sống chứng tá, để có thể hiểu nhiều hơn về Chúa Giê-su và sứ mạng rất khó khăn của Ngài; nhờ đó các ông mới có thể yêu quí Ngài nhiều hơn bội phần. 

Nhưng nếu chỉ dựa vào sức riêng của con người, các ông vẫn tiếp tục bị vấp ngã thê thảm như hằng bao nhiêu người khác. Chúa Cha đã truyền cho các ông rằng "hãy nghe lời Người", nhưng các ông không đủ sức làm được điều đó khi phải đối diện với cái chết quá đổi ê chề nhục nhã của thầy mình.

Đặc biệt trong mùa chay thánh này, chúng ta hãy liên lỉ cầu xin Chúa ban cho mỗi người luôn biết khiêm nhượng, cậy dựa vào ơn thánh của Ngài ban, hầu có sức chống trả lại bao nhiêu là mưu chước của ma quỷ hằng ra sức lôi kéo chúng ta rời xa Chúa, để chúng ta bị yếu đuối và sẽ bị chúng quật ngã không thương tiếc. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết nương tựa vào Chúa hầu có thể chiến thắng mọi cám dỗ.

Lm Phêrô Trần Văn Trợ