PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Hãy vui mừng vì được làm con Chúa (Lm Phêrô Trần Văn Trợ SJ)
Chúa Giêsu trang bị cho các môn đệ một loại hành tranh rất mới lạ, không mảy may lệ thuộc vào các vật dụng cồng kềnh nặng nề của thế gian; nhưng hết sức đơn sơ và gọn nhẹ, mang ngay vào giữa trái tim: Đó là ƠN BÌNH AN.
Chúa Giê-su đã quảng đại chia sẻ quyền năng từ Thiên Chúa cho các môn đệ của mình, Ngài trang bị cho các ông một loại hành tranh rất mới lạ, không mảy may lệ thuộc vào các vật dụng cồng kềnh nặng nề của thế gian; nhưng hết sức đơn sơ và gọn nhẹ, mang ngay vào giữa trái tim: Ơn Bình An. Chính Ơn lạ lùng này mang sức mạnh vô địch, nên Chúa đã nhắc nhở các ông không cần bất cứ cái gì khác, mà hãy nhanh nhảu cất bước nhẹ tênh, trải rộng ơn cứu độ ra cánh đồng truyền giáo rất mênh mông trước mắt. Số chúng con dù đông, nhưng vẫn không làm hết việc gặt hái của các mùa bội thu sắp tới, nên chúng con hãy chuyên cần làm việc đồng thời liên lỉ cầu nguyện: xin Chủ mùa tiếp tục sai phái nhiều thợ gặt hơn nữa, hầu thu hoạch vụ mùa đang cấp bách.
 
Và Ngài cũng cảnh báo cho các ông biết rõ bao nguy hiểm đang rình rập trên các nẻo đường của các ông; cho dù tình cảnh có ngặt nghèo đến như thế, chúng con chớ hề nao núng mà hãy luôn vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa đang đầy ắp trong các con. Các ông đã hoan hỷ lên đường loan báo nước Thiên Chúa và trao ban Bình An đến mọi người trong nhiều thành và làng mạc xa xăm. Lần đầu tiên trong đời, họ đã chứng kiến cảnh tượng hết sức lạ lùng, các quỷ thần ô uế và dữ dằn đã phải run sợ trước mặt các ông. Chúng phải vâng lệnh các ông một phép, bị đánh bật ra khỏi những lãnh địa  mà chúng vẫn tự tung tự tác trước đây. Thật là một chiến công hiển hách chưa từng thấy bao giờ, các ông sung sướng trở về, tường thật mọi chi tiết của cuộc đại thắng vô tiền khoán hậu với thầy Giê-su. Cả thầy trò đều hân hoan vui mừng.
 
Tuy niềm vui lớn lao là thế! Nhưng Chúa Giê-su lại phải căn dặn các ông rất kỷ lưỡng một lần nữa: "các con chớ vui mừng vì các thần ô ếu đã khuất phục các con, xong hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời!" Nghĩa là các con cần thực sự vui mừng với động lực lớn nhất, mạnh nhất và trường tồn mãi: được chia sẻ hạnh phúc muôn đời bên cạnh Thiên Chúa. Còn chuyện vui mừng vì đã chiến thắng kẻ thù chỉ là tạm bợ, sẽ chóng vánh biến tan.
 
Lạy Chúa, xin giúp chúng con tin vững vàng vào tình thương và quyền năng của Ngài, để chúng con được sống dồi dào và hạnh phúc trong Chúa mỗi ngày, cho đến mãi muôn đời.
 
Lm Phê-rô Trần Văn Trợ SJ