PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Lòng Quảng Đại của Thiên Chúa
Tìm đến với Ngài trong sự trông cậy và phó thác, tôi đã khám phá ra Lòng Quảng Đại của Ngài. Đặc biệt trong những ngày gần đây, khi rửa tội cho một số người cao niên vào giờ chót của cuộc đời, tôi lại càng cảm nghiệm Lòng Quảng Đại vô biên của Thiên Chúa dành cho con người.

Lòng quảng đại của Thiên Chúa là Cha yêu thương nhân hậu và khoan dung trong dụ ngôn Bài Tin Mừng Matthêu hôm nay về ông chủ nhà nhân hậu mời gọi thợ làm vườn nho cho ông. Ông đã trả cho người đến làm vườn nho sau cùng cũng một đồng giống như những người đã làm từ trước.

Hình ảnh của ông chủ vườn nho là hình ảnh của Thiên Chúa quảng đại đầy yêu thương. Hình ảnh Lòng Quảng Đại của Thiên Chúa tôi đọc được nơi câu chuyện của Thánh Dismas, người trộm lành trong buổi chiều hấp hối của Chúa Giêsu trên Thập Giá trong Tin Mừng Luca. Sau khi đã trách người trộm kia cao ngạo với Chúa Giêsu, Dismas người trộm lành đã nói với Chúa: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi." Chúa Giêsu đã hứa nước Thiên đàng cho Dismas: "Quả thật Ta bảo ngươi, ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên Thiên Đàng với Ta." Thánh Dismas qua Lòng Quảng Đại của Thiên Chúa, Ngài đã được hồng ân cứu rỗi vào giờ phút chót của cuộc đời. Thánh Dismas đã hưởng được Lòng Quảng Đại Yêu Thương của Chúa.

Bài Đọc 1, Tiên Tri Isaia nói về kẻ có tội thường sợ Thiên Chúa trừng phạt nên trốn tránh Ngài. Isaia hối thúc dân Israel từ chốn lưu đầyBabylon trở về, phải sám hối và hãy tìm đến Chúa. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa bởi vì những dự định và cách hành xử của Ngài không giống với tư tưởng của chúng ta. Ngài không nghĩ đến trừng phạt mà chỉ nghĩ đến cứu vớt, Lòng Quảng Đại của Thiên Chúa bao la vô tận.

Trong Bài Đọc 2, Thánh Phaolô viết thư này ở trong tù vào khoảng năm 63 gửi cho tín hữu Philipphê biết, Ngài không biết số phận của Ngài sẽ ra sao, được tha hay bị kết án, nhưng Ngài sẵn sàng tiếp tục rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, và Đức Kitô sẽ được vẻ vang. Nếu bị giết chết, Ngài sẵn sàng hy sinh vì Chúa. Ngài kết luận, dù tôi sống hay tôi chết, Đức Kitô sẽ được vẻ vang nơi tôi. Vì Ngài tin vào Lòng Quảng Đại của Thiên Chúa Yêu Thương.

Như vậy, Bài Tin Mừng Matthêu hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn này có ý nói lên Lòng Quảng Đại của Thiên Chúa. Ngài là người Cha yêu thương và nhân hậu đầy Lòng Quảng Đại. Cách cư xử của Ngài không giống với lối cư xử hẹp hòi ích kỷ của con người, nhưng tràn đầy yêu thương và quảng đại.

Mỗi người chúng ta chắc chắn đã hơn một lần cảm nghiệm được Lòng Quảng Đại của Thiên Chúa trong cuộc sống. Tôi cảm nghiệm được khá nhiều Lòng Quảng Đại của Ngài nơi chính bản thân tôi. Khi tù đầy gian khổ, khi gặp những khó khăn trong cuộc sống. Tìm đến với Ngài trong sự trông cậy và phó thác, tôi đã khám phá ra Lòng Quảng Đại của Ngài. Đặc biệt trong những ngày gần đây, khi rửa tội cho một số người cao niên vào giờ chót của cuộc đời, tôi lại càng cảm nghiệm Lòng Quảng Đại vô biên của Thiên Chúa dành cho con người.

Lạy Chúa giàu Lòng Quảng Đại Yêu Thương, con cảm tạ Chúa đa ban cho con niềm tin. Xin cho con mãi mãi nhận ra Lòng Quảng Đại của Chúa, để con sống trông cậy, tin tưởng, và phó thác hơn. Amen.

Linh Mục Paul Chu Văn Chi.