PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Lửa ấy đã bừng lên…(Lm Remy Bùi Sơn Lâm)
Bình an đích thực của Chúa là hoa trái của những chọn lựa tích cực và dấn thân bền bỉ theo Sự Thật, Sự Thiện, và Đức Ái. Mà chọn lựa hay dấn thân như thế thì cũng giống như “ngọn đèn càng sáng thì càng làm tỏ bóng đen”; không thể tránh né chuyện chống báng, chia rẽ.

Ngày Đại Lễ hằng năm 15 tháng 8, mừng kính vinh phúc Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời - như là hoa trái niềm tin và hy vọng của mọi tín hữu - cũng là ngày sinh nhật của một trong những vị hiển thánh mới được tôn phong tháng 10 năm qua: Thánh Oscar Romero (15/8/1917 – 24/3/1980).  Nhớ lại vào năm 1977, khi Ngài được cắt cử vào chức vị chủ chiên thứ tư của Tổng Giáo Phận San Salvador, mọi người thầm nghĩ Ngài sẽ là một trong những vị TGM hiền lành, truyền thống, trầm lắng trong thế giới kinh sách, chữ nghĩa mà Ngài vốn có.  Chỉ 3 năm sau, sự hiện diện và tiếng nói của Ngài vang vọng khắp El Salvador và thế giới.  Ngài mạnh mẽ và kiên trì lên tiếng bênh vực người nghèo đói, bị bóc lột, áp bức và bạo hành trong xã hội bất công và hỗn loạn thời ấy.  Điều này đã dẫn đến cảnh đau thương là Ngài bị thảm sát ngay tại bàn thờ khi đang dâng Lễ (24/3/1980). Cuộc tận hiến đời mình của Thánh TGM Oscar Romero hẳn là được lưu giữ như 1 dấu chỉ tươi mới, như 1 tiếp nối hùng hồn cho truyền thống dài rộng những chứng nhân bị thảm hại vì Đức Tin, vì Sự Thật, vì Sứ Mạng - lớn hơn chính mình. 

Nổi bật trên hết, chính Chúa Giêsu ý thức và ôm ấp con đường Thập Giá - con đường bị đối kháng và thảm hại -  như là kết điểm tất yếu cho hành trình và sứ mạng của mình.  Ngài khẳng quyết trong Tin Mừng hôm nay (Lc 12: 49-53): “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong lửa ấy đã bừng lên! …Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao?  Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ…”  Cuộc đời của Chúa Giêsu hiện thực lời tiên tri của cụ già Si-mê-on lúc Ngài còn thơ bé:  Ngài là “Tin mừng an bình”; là “ánh sáng và vinh quang muôn dân” nhưng đồng thời cũng là “duyên cớ”; là “dấu hiệu cho người đời chống báng” (Lc 2:14, 34).

Quả vậy, bình an của Chúa không phải là sự “ngủ vùi trong chăn êm, nệm ấm”; không phải là tránh né chọn lựa lập trường rõ ràng và đúng đắn hoặc thoái thác sứ vụ; cũng không phải là chuyện “thỏa hiệp” hay “đổi chác” vì quyền lợi đôi bên.  “Tôi gãi lưng anh, anh gãi lưng tôi, bao lâu chúng mình cùng có lợi thì chẳng phài gây đối nghịch làm chi!”  Bình an đích thực của Chúa là hoa trái của những chọn lựa tích cực và dấn thân bền bỉ theo Sự Thật, Sự Thiện, và Đức Ái.  Mà chọn lựa hay dấn thân như thế thì cũng giống như “ngọn đèn càng sáng thì càng làm tỏ bóng đen”; không thể tránh né chuyện chống báng, chia rẽ.  

Vì thế, Chúa Giêsu cũng báo trước rằng từ đây những ai chọn Ngài và con đường của Ngài thì cũng phải chọn đối diện với sự đối kháng, có khi ngay từ trong gia đình, vợ chồng con cái, quyến thuộc và quê hương của mình.  Điều khác biệt là người Kitô hữu không chỉ can đảm và tín thác diễn tả chọn lựa / thái độ của mình nhưng cũng biết luôn luôn làm điều ấy trong tình yêu thương, độ lượng và trân trọng phẩm giá của chính người đối kháng mình.  Hơn 130.000 tiền nhân Việt Nam vì Đức Tin cũng đã mạnh dạn tiến ra pháp trường trong hoan ca chúc tụng Thiên Chúa và lời kinh cầu ơn tha thứ cho kẻ hại mình như Chúa Giê-su đã làm trên Thập Giá…

Hạnh phúc thay! “phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh…chúng ta hãy kiên trì trong cuộc đua dành cho chúng ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin…” (Bdoc 2, Hr 12:1-4)  Xin cho ánh lửa của Chúa Kitô bừng cháy với sức mạnh của Thập Giá trong thế giới hôm nay.  Xin cho an bình đích thực của Ngài tươi mới trong tâm hồn chúng ta, giữa những dằn vặt và nỗ lực sống theo Sự Thật, Sự Thiện Háo và Đức Ái từng ngày…

“Tình yêu thương…như ngọn lửa rừng cháy tràn khắp nẻo” (Phan Bính)   

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm