PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Mời Chúa Đến Dự Tiệc (Lm JB Lê Hồng Mạnh SVD)
Tiệc cưới hết rượu, cách nói này muốn ám chỉ tôn giáo cũ, giáo điều cũ có nhiều thiếu sót, luật lệ bất công. Đã đến lúc mọi lời hứa phải được thực hiện, tinh thần mới và lề luật yêu thương được khởi sự.

Bài đọc 1: Chứa đựng một sứ điệp về niềm hy vọng của dân Do Thái sau những ngày đen tối của quê hương. Ngôn sứ Isaia cho chúng ta thấy 'hòn ngọc' Giêrusalem bị tàn phá và nhiều người dân bị đi lưu đày, tị nạn ở Babylon. Isarel như một tân nương của Thiên Chúa, giờ đây như một quả phụ mất con, mất nhà, mất nước. Tuy nhiên hôn phu của nàng là Thiên Chúa không quên nàng. Đã đưa dân Ngài về xây dựng lại quê hương.

Bài đọc 2: "Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung". Thiên Chúa tạo dựng nên muôn vật, còn loài người Ngài tạo dựng giống hình ảnh Người. Thiên Chúa ban cho mỗi người một tài năng khác nhau tuyệt đẹp. Chúa muốn con người dùng tài năng làm sáng danh Chúa và phục vụ lẫn nhau. Nhưng con người, lắm lúc đã lạm dụng 'đa tài' làm ngược lại ý của Chúa là 'độc tài, độc đoán', nên đã đánh mất đi sự yêu thương của 'đại gia đình' nhân loại.

Phúc âm hôm nay, Thánh Gioan dùng dụ ngôn của  tiệc cưới Cana để nói lên sự hôn phu và hôn thê giữa Thiên Chúa với nhân lọai, để mô tả niềm vui mà Thiên Chúa tìm thấy giữa dân người.

Tiệc cưới hết rượu, cách nói này muốn ám chỉ tôn giáo cũ, giáo điều cũ có nhiều thiếu sót, luật lệ bất công. Đã đến lúc mọi lời hứa phải được thực hiện, tinh thần mới và lề luật yêu thương được khởi sự.

Tiệc cưới Cana khôn ngoan nên đã mời Chúa Giêsu đến dự tiệc. Việc Chúa Giêsu đến tham dự bữa tiệc cưới nói lên lời hứa 'lúc thịnh vượng hay khi gian nan' Chúa luôn trung thành cùng đồng hành, chia vui sẻ buồn, nâng ly rượu thánh hóa lứa đôi. Khi bước vào đời sống hôn nhân chúng ta hãy mời Chúa: “Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca”, để khi rượu 'hạnh phúc' phai nhạt thì Chúa sẽ ban rượu nồng ấm áp hơn. 

Mẹ Maria cũng đã tham dự tiệc cưới, Mẹ đã xin Chúa làm phép hóa nước thành rượu cho họ và Mẹ căn dặn họ 'Người bảo gì, các anh cứ việc làm'. Chúng ta đừng quên cầu nguyện với Mẹ. Xin Mẹ luôn phù giúp chúng ta vững bước trong đời sống gia đình.

Chúa ơi, Mùa xuân đang về trên quê hương Việt Nam, nhưng thảm cảnh mùa xuân như tiệc cưới Cana đang cạn rượu của tự do, dân chủ, công bằng. Mùa xuân cạn 'tình đồng bào, tình đất nước', cạn cả tài nguyên sông-núi. Chúng con người Kito hữu, là người con việt nam công dân Úc, xin mời Chúa đến trong tâm hồn chúng con để chúng con nghe và làm 'những gì Chúa truyền dạy'. Múc nước từ giếng đức tin hầu biến những giọt nước nhỏ bé, đơn sơ thành những 'bầu rượu xuân' của hy vọng, không kỳ thị, không đàn áp lẫn nhau.

JB Lê Hồng Mạnh, SVD