PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Món Quà Bình An (FX Nguyễn Văn Tuyết)
Phụng vụ của ngày đầu năm chấm dứt tuần Bát Nhật Giáng Sinh với cử hành lễ Mẹ Thiên Chúa.

Thánh lá»… cá»­ hành tÆ°á»›c vị cao cả và quan trọng của Mẹ Maria, má»™t người luôn vâng theo ý Chúa, và không dè dặt Ä‘áp trả ân sủng của Chúa, tạo khả thể cho việc nhập thể của Ngôi hai Thiên Chúa. Vai trò không ai sánh được của Mẹ Maria trong việc sinh hạ Chúa Giêsu được nhìn nhận bởi công đồng Ephêsô (năm 431) nÆ¡i mà Mẹ được công bố là “Mẹ Thiên Chúa.” Kể từ năm 1967, Giáo há»™i cÅ©ng cá»­ hành ngày đầu năm là ngày Hoà Bình Thế Giá»›i. Ngày nay, hai lá»… này, mặc dầu khác danh hiệu, đều cá»­ hành để cầu nguyện cho nền hoà bình thế giá»›i qua sá»± hiện diện của Chúa Cha trong Chúa Giêsu, Đấng mà Mẹ Maria Ä‘ã sinh ra cho thế giá»›i.

 
Tin mừng tường thuật việc các mục đồng thăm viếng Mẹ Maria, thánh Giuse và Hài Nhi Ä‘ang nằm trong máng cỏ. Các mục đồng đến má»™t “cách vá»™i vã,” vang vọng lại việc Mẹ Maria vá»™i vã đến thăm bà Elizabeth để chia sẻ niềm vui của việc được chọn làm Mẹ Thiên Chúa (Lk 1:39). Giống nhÆ° Mẹ Maria, các mục đồng cÅ©ng chạy về để chia sẻ niềm vui cho người khác về việc hạ sinh của Đấng Cứu Độ mà họ Ä‘ã được các thiên thần loan báo (Lk 2:10-12).
 
Từ má»™t nhóm người lang thang gian khổ, giờ Ä‘ây, họ trở thành má»™t nhóm nhân chứng Ä‘áng tin. Sứ Ä‘iệp mà các mục đồng nghe từ các thiên thần bao gồm công bố về “bình an thế giá»›i” (Lk 2:14). Mang theo sứ Ä‘iệp Ä‘ó, họ Ä‘ã trở thành các nhà loan báo đầu tiên cho thế giá»›i rằng Đấng Cứu Thế, mà từ lâu con người mong đợi Ä‘ã ngá»± đến, Ä‘ã đến để Ä‘em bình an mà thế giá»›i Ä‘ang cần. Việc gặp gỡ các Thiên thần và vá»›i Chúa Hài Nhi Ä‘ã biến đổi họ trở thành sứ giả đầu tiên loan báo về ân sủng và bình an của Chúa. 
 
Trong cuá»™c sống có lẽ nhiều người trong chúng ta nhận được nhiều Æ¡n lành qua các biến cố xảy ra trong cuá»™c sống, trong hạnh phúc cÅ©ng nhÆ° Ä‘au khổ. Trong ngày đầu năm, thá»­ tá»± hỏi xem phải chăng vá»›i những Æ¡n lành này chúng ta sẽ không đối diện vá»›i những khó khăn trong những ngày tháng kế tiếp?
 
Câu trả lời sẽ là “không” và trái lại chúng ta vẫn sẽ đối diện vá»›i những khó khăn và Ä‘au khổ. Tuy nhiên, quà tặng to lá»›n mà chúng ta có được qua sá»± chúc bình an Ä‘ó là qua ánh sáng đức tin chúng ta có thể vượt qua những khó khăn và đối diện vá»›i chúng má»™t cách thành công. Nó sẽ biến đổi cuá»™c sống để chúng ta có thể nhìn mọi việc vá»›i con mắt của đức tin để có thể nhìn thấy má»—i biến cố xảy ra trong cuá»™c sống nhÆ° là má»™t phần chÆ°Æ¡ng trình mà Chúa dành cho chúng ta.
 
Mẹ Maria Ä‘ã được Thiên Chúa đặt để trong những lúc định Ä‘oạt của lịch sá»­ cứu Ä‘á»™, và Mẹ Ä‘ã luôn Ä‘áp trả lại vá»›i tiếng xin vâng. Mẹ nghe lời của Thiên Chúa và ghi nhá»› trong lòng. Mẹ có khả năng nhìn thấy quyền năng biến đổi của Chúa làm việc trong cuá»™c sống bình thường của Mẹ. Đây là hoa trái của má»™t sá»± liên kết mật thiết vá»›i Thiên Chúa và trưởng thành trong cầu nguyện.
 
Trong ngày cầu nguyện cho hoà bình thế giá»›i, chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria những Æ°á»›c vọng hòa bình. Phó thác cho Mẹ Æ°á»›c muốn sâu xa được sống trong hòa bình, Æ°á»›c muốn xuất phát từ con tim của những người dân tại những vùng đất Ä‘ang còn chiến tranh và bạo lá»±c. Cùng vá»›i các tín hữu tại Ä‘ó, chúng ta đặt những lo âu hiện tại cÅ©ng nhÆ° những lo sợ về tÆ°Æ¡ng lai, và niềm hy vọng của chúng ta dÆ°á»›i chân Mẹ Maria vá»›i niềm hy vọng rằng tÆ°Æ¡ng lai sẽ tốt đẹp hÆ¡n.
 
FX Nguyễn Văn Tuyết.