PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Muối và Ánh Sáng (Linh mục F.X. Nguyễn Văn Tuyết)
Muối và Ánh Sáng - Kitô hữu phải ở trong thế giới để làm cho thế giới được tốt hơn.

 Muối và Ánh Sáng.

Cách rao giảng Tin mừng mà Chúa muốn dạy được diển tả qua hai chữ: Muối và Ánh Sáng. Muối là gia vị để làm cho thực phẩm được mặn mà. Không có muối thức ăn sẽ nhạt nhẽo. Khi dùng muối như là biểu tượng của việc rao giảng, Chúa muốn dạy rằng nếu muối là gia vị được dùng để ướp để làm cho thức ăn được mặn mà hơn thì vai trò của một Kitô hữu đối với thế giới cũng giống như vậy. Kitô hữu phải ở trong thế giới để làm cho thế giới được tốt hơn.

Là muối chúng ta được gọi để sống trong bình an hài hoà với mọi người. Là ánh sáng chúng ta được gọi để giúp cho mọi người thấy con đường tốt để đi và những nơi nguy hiểm để tránh. Vì thế thực phẩm sau khi được ướp muối phải khác với thực phẩm khi chưa được ướp. Nếu muối nhạt thì đó không còn là muối và sẽ trở thành vô dụng bởi vì nó không làm cho thực phẩm trở nên khác hơn. Cũng vậy, ánh sáng cũng phải khác với bóng tối thì mới hữu ích. Một ngọn đèn hết dầu sẽ không ích gì đối với một người đang ở trong bóng tối, cho nên để có thể là muối và ánh sáng để biến đổi thế giới chúng ta phải khác với thế giới. Nếu một tín hữu không có gì để phân biệt giữa họ với người không có niềm tin thì tín hữu đó là muối đã bị nhạt và vì thế không thể làm cho người khác biến đổi. Điều khác nhau giữa một người có niềm tin và người không có niềm tin không phải là những gì chúng ta tự gán cho mình nhưng là cuộc sống mà chúng ta đang sống: bằng dấu hiệu này mà người ta nhận biết các con là môn đệ của thầy, các con hãy yêu thương nhau (Jn 13:35).

Muối và ánh sáng có tác dụng do sự liên đới với những vật mà chúng muốn biến đổi. Muối không thể làm cho thực phẩm mặn mà hơn trừ phi chúng phải được ướp vào thực phẩm để thay đổi thực phẩm ngay từ bên trong thực phẩm đó cũng vậy ánh sáng không thể soi đường cho ai nếu nó không ở trong bóng tối. Vì thế để biến đổi thế giới chúng ta phải tham gia vào trong thế giới.

Một người đến trước mặt Chúa và thưa rằng, Lạy Chúa, xin hãy nhìn đôi tay của con, chúng rất sạch. Con không làm bất cứ điều gì khiến người khác đau lòng. Con chỉ cầu nguyện và phục vụ Chúa. Con luôn tránh xa những người khó tính đối với con. Nhìn đôi tay của người đó, Chúa trả lời: Con nói rất đúng. Đôi tay của con rất sạch nhưng lại trống rỗng.

Chúng ta chỉ là một ngọn nến nhỏ trong muôn vàn ngọn nến. Nhưng một ngọn nến nhỏ nhất cũng có thể giúp được rất nhiều trong một thế giới đầy bóng tối. Hãy thắp lên một ngọn nến khi ở trong bóng tối thay vì chỉ ngồi đó mà than trách bóng tối. Cuộc sống chúng ta phải là nguồn sáng và ý nghĩa cho người khác. Hãy làm tròn vai trò muối và ánh sáng của mình. Phúc âm hoá không chỉ đơn giản là việc làm nhưng còn là cách sống.

Sống và thực hiện điều chúng ta tin là cách rao truyền sứ điệp của Chúa.

Lm FX Nguyễn Văn Tuyết