PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Ngôn Sứ Đấng Tối Cao (Lm Paul Chu Văn Chi)
Chính Gioan Tẩy Giả tự giới thiệu mình là tiếng kêu trong hoang địa, Ngài là Tiền Hô cho Ðấng Cứu Thế đang đến. Còn Ðức Giêsu gọi ông là kẻ lớn nhất do người nữ sinh ra trong thời Cựu Ước.

Ngày Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả, Zacaria, cha của trẻ nhỏ, dù đang bị câm không nói được, khi làm phép cắt bì cho con trẻ, ông đã mở miệng và tôn vinh Thiên Chúa bằng Bài Ca Chúc Tụng - Benedictus, làm mọi người hiện diện bỡ ngỡ. Zacaria đã chúc tụng Thiên Chúa và nói tiên tri về con mình là Gioan Tẩy Giả: “Con sẽ là Ngôn Sứ của Đấng Tối Cao. Con sẽ đi trước Chúa và mở lối cho Người.” (Lc. 1: 76). Bài Ca Chúc Tụng Benedictus đã được hàng Giáo Sĩ, Tu Sĩ trên toàn thế giới đọc hằng ngày trong Kinh Sáng, để chúc tụng Thiên Chúa. Trong Thánh Lễ mừng kính Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta cùng ôn lại cuộc đời của Ngài.

Ngoại trừ Ðức Giêsu và Ðức Trinh Nữ Maria, chỉ có thánh Gioan Tẩy Giả là vị Thánh được mừng vào ngày sinh nhật của mình, ngày sinh ra trong trần thế. Các Thánh Nhân khác đều mừng vào ngày sinh nhật trên trời, tức là ngày qua đời. Lễ Trọng này đã có từ thế kỷ thứ 5 và ấn định vào ngày 24.6 hằng năm, khoảng 6 tháng trước ngày Giáng Sinh của Chúa Cứu Thế. Theo tường trình của Phúc Âm Thánh Luca, Gioan Tẩy Giả đã được thánh hiến từ trong lòng mẹ, khi Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế chào bà Elisabeth, mẹ của Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả đã nhảy mừng trong lòng mẹ khi được Mẹ Maria chúc phúc. Sự kiện đặc biệt trong  ngày Gioan Tẩy Giả sinh ra cho chúng ta thấy ý nghĩa của Gioan Tẩy Giả trong lịch sử Cứu Độ.

Gioan Tẩy Giả được Thiên Chúa gọi để chuẩn bị dân chúng đón Ðức Giêsu đến qua các bài giảng nói về nước Thiên Chúa và lời kêu gọi mọi người sám hối. Chính Ðức Giêsu lãnh nhận phép rửa thống hối từ tay Gioan Tẩy Giả và những môn đệ đầu tiên của Ðức Giêsu cũng xuất thân từ nhóm môn đệ của Ngài. Chính Gioan Tẩy Giả tự giới thiệu mình là tiếng kêu trong hoang địa, Ngài là Tiền Hô cho Ðấng Cứu Thế đang đến. Còn Ðức Giêsu gọi ông là kẻ lớn nhất do người nữ sinh ra trong thời Cựu Ước. 

Tên Gioan có nghĩa là “Người được Chúa thương” và là tên do Thiên Thần truyền ban. (Lc. 1:13). Như thế, Gioan Tẩy Giả là người được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ trong lòng mẹ, để trở thành ngôn sứ loan báo tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Sứ mệnh của Ngài là Tiền Hô cho Ðấng Cứu Thế, và Ngài đã thực hiện sứ mệnh này khi Ngài giới thiệu Chúa Giêsu Kitô: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.”

Khi một người sinh ra, Thiên Chúa đã dành sẵn một sứ mệnh đặc biệt cho người đó. Sứ mệnh của Gioan Tẩy Giả là làm Tiền Hô cho Ðấng Cứu Thế. Và Gioan Tẩy Giả đã làm tròn sứ mệnh đó, cho nên dù chết dưới bàn tay của Herod, Gioan Tẩy Giả đã hoàn thành tốt đẹp ý nghĩa và sứ mệnh của đời mình.

Còn tôi, sứ mạng của tôi là gì? Sống trên trần gian, tôi  sống thế nào với sứ mệnh giới thiệu Chúa Kitô cho tha nhân? Tôi có quan tâm thi hành sứ mệnh này không? 

Chúa Giêsu Kitô đang mời gọi tôi làm ngôn sứ cho Người trong thời đại hôm nay, để giới thiệu Đấng Cứu Thê cho xã hội tôi sống, giới thiệu Người cho những người tôi gặp gỡ, bằng cuộc sống tốt đẹp qua yêu thương và phục vụ.

Lạy Chúa, qua sự bầu cử của Thánh Gioan Tẩy Giả, xin cho con trở thành ngôn sứ của Chúa trong thời đại hôm nay, để con ra đi giới thiệu Chúa Giêsu Kitô trong môi trường con sống, qua lời nói và đời sống chứng nhân của con. Amen.

LM Paul Chu Văn Chi.