PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Người Cha Nhân Từ (Lm Paul Chu Văn Chi)
Tất cả chúng ta, dù nhiều hay ít, đều là những người tội lỗi. Nhưng chính trong tội lỗi và qua tội lỗi mà chúng ta cảm nhận được lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa.

Thánh Giêrônimô đêm Giáng Sinh, trẻ thơ Giêsu hiện ra với Thánh Nhân.

 • Giêrônimô, ngày ta Giáng Sinh con có gì mừng ta?
 • Con dâng long con.
 • Được, nhưng còn gì nữa?
 • Con dâng mọi kinh nguyện.
 • Còn gì nữa,?
 • Con dâng cuốn Thánh Kinh mới dịch.
 • Còn gì nữa?
 • Con dâng tất cả những gì con có và cả con đây.
 • Ta muốn nữa. 
 • Con chẳng còn gì nữa. Chúa muốn con dâng gì nữa đây?
 • Hãy dâng cho ta các tội lỗi của con.
 • Để làm gì vậy Chúa?
 • Để ta  tha thứ tất cả cho con.
 • Ôi lạy Chúa nhân từ và yêu thương.

Qua câu chuyện trên, tôi cảm nghiệm được lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa như một người Cha Nhân Từ tha thứ cho người con hoang đàng tôi đọc được trong Tin Mừng Luca hôm nay. Người con đi hoang đã sám hối trở về và thưa cùng Cha: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.” Người Cha nhân hậu nói lên: “Chúng ta hãy ăn mừng vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.” Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hiểu được lòng thương xót nhân từ của Thiên Chúa là Cha yêu thương.

Sách Giosue diễn tả lịch sử cứu độ và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho dân Do Thái khi chiếm hữu Đất Hứa. Việc đầu tiên khi vừa vào Đất Hứa là cử hành Lễ Vượt Qua. Lễ này được ấn định sẽ cử hành hàng năm nhằm giúp dân Do Thái luôn nhớ đến lòng thương xót của Thiên Chúa đối với họ. Sau khi dân đã vào Đất Hứa rồi, manna không còn rơi xuống nữa, vì từ nay họ sẽ sống bằng hoa màu của đất đai mà Thiên Chúa ban cho họ.

Thư Thánh Phaolô Gửi Corinhto diễn tả sự kiện Chúa Giêsu Kitô đã hòa giải loài người tội lỗi lại với Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Giáo Hội có sứ mạng làm cho những ơn ích của sự hòa giải ấy được đến với mọi người.

Bài Tin Mừng Luca về Dụ ngôn người cha nhân từ. Hình ảnh người Cha trong bài Tin Mừng minh họa rất sống động tấm lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa. Người cha là hình ảnh của Thiên Chúa. Nhiều người trách Thiên Chúa sao quá hiền lành không trừng phạt những người tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa đã yêu thương loài người, nên khi dựng nên loài người, Ngài đã ban cho con người sự Tự Do. Tự do nghĩa là có thể vâng lời hoặc không vâng lời Thiên Chúa. Do đó, không nên trách Thiên Chúa mà chỉ nên cám ơn Ngài đã quá yêu thương loài người. 

Chúa Giêsu Kitô đã hòa giải loài người tội lỗi lại với Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Giáo Hội có sứ mạng làm cho những ơn ích của sự hòa giải ấy được đến với mọi người.

Đó cũng là cảm nghiệm của đứa con hoang đàng trong bài Tin Mừng hôm nay. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn giúp chúng ta hiểu được lòng thương xót bao là của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Nếu chúng ta phạm tội, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Ngài không những không bớt thương mà còn thương nhiều hơn nữa. Không phải đợi chúng ta trở nên hoàn hảo thì Thiên Chúa mới thương, nhưng Ngài yêu thương chúng ta chính vì chúng ta tội lỗi, yêu thương ngay khi chúng ta còn trong tội lỗi.

Tất cả chúng ta, dù nhiều hay ít, đều là những người tội lỗi. Nhưng chính trong tội lỗi và qua tội lỗi mà chúng ta cảm nhận được lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu chúng ta không bao giờ phạm tội thì chúng ta cũng không bao giờ cảm nhận được niềm vui được ơn tha thứ. Như thế, chúng ta mới  thấu hiểu tấm lòng yêu thương nhân từ của Thiên Chúa là Cha chúng ta. 

Lạy Chúa, xin cho con Mùa Chay Thánh này tìm về nguồn hồng ân yêu thương nhân từ bao la của Chúa là người Cha hay thương xót của con. Amen.

Lm. Paul Chu Văn Chi.