PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Người vẫn ngang qua đây…
Các môn đệ của Gioan Tẩy Giả liền bước theo và sau đó hỏi Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?”. “Hãy đến mà xem”, Chúa Giê-su trả lời và mời gọi. Họ đã “đến xem” và “ở lại” với Người ngày hôm ấy.

Vài năm trước đây, có một chiến dịch quảng cáo khởi sự từ London lan tràn qua Barcelona và có lẽ một số thành phố nổi tiếng khác trên thế giới.  Người ta thuê mướn những xe buýt và xe điện chạy quanh với biểu ngữ: “Chắc là không có Chúa đâu!  Đừng lo lắng nữa và hãy vui sống” (There’s probably no God.  Stop worrying and enjoy your life.)  Khi ấy, một mục sư ở Madrid cũng tổ chức quảng cáo phản hồi, dùng tuyến xe buýt mang theo biểu ngữ: “Thật đấy, Chúa hiện hữu.  Hãy sống tròn đầy nhất với Đức Ki-tô” (Yes, God exists.  Make the most of life with Christ) 

 

Trong Tin Mừng tuần này, dường như chúng ta cũng bắt gặp một hình thái phản hồi, chuyển tải chính sứ điệp và mời gọi rất đánh động ấy. (Tin Mừng cho CN 2 Thường Niên luôn luôn trích từ Phúc Âm theo Thánh Gioan, thay vì từ Phúc Âm theo Thánh Mác-cô, là Phúc Âm chính cho mùa Thường Niên, năm B vì nhằm lưu giữ truyền thống Phụng Vụ mừng kính những cách thế “hiển linh”, “tỏ mình” khác của Đức Ki-tô)  Thánh Gioan Tẩy Giả chỉ tay về hướng Chúa Giê-su khi Ngài đang ngang qua và “quảng cáo” với các môn đệ của mình: “Xem kìa, đấy là Chiên Thiên Chúa”.  

 

Các môn đệ của Gioan Tấy Giả liền bước theo và sau đó hỏi Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?”“Hãy đến mà xem”, Chúa Giê-su trả lời và mời gọi.  Họ đã “đến xem” và “ở lại” với Người ngày hôm ấy.  Cuộc gặp gỡ này hẳn là đáng nhớ và ý nghĩa lắm vì từ đó, cuộc đời và hướng đi của những môn đệ ấy hoàn toàn thay đổi, - không lạ gì đến nỗi nhiều năm sau các môn đệ còn nhớ lúc ấy là khoảng “giờ thứ 10” (4-5pm)! 

 

Theo nhãn giới của Phúc Âm Thánh Gioan, việc “Ở Lại với Người” có nghĩa khác hơn là chuyện chia sẻ một nơi ăn chốn ở với một người nào đó.  Cụm từ này, cách nói này, chỉ về việc đi vào mối tương quan thâm tình đậm sâu của tình yêu và sự sống mà chính Chúa Giê-su đang có và đang chia sẻ đậm sâu với Chúa Cha trong Chúa Thánh Linh (x. Jn 14:10-11, 15:5-11).  Cũng vậy, việc “Xem thấy Người” thì không đơn thuần là xem biết vóc dáng, diện mạo một người.  Đây là đi vào tâm thức của Chúa Giê-su, chia sẻ và thấm đượm nếp nghĩ - nếp sống của Người.  Đây là việc lớn lên trong đức Tin, chân nhận Người là “Thầy”; là “Đấng Thiên Sai”; “Con Thiên Chúa và Vua Ít-ra-el”; là “cầu nối đất trời” (x. Jn 1: 38,41,49,51). Và từ đấy, cũng là việc dấn thân, “bỏ lại quá khứ” và “bước đi trong nếp sống mới”, làm môn đệ của Người (x. bài đọc 2: 1 Cor 6:13-15.17-20).

 

Vâng, “Người vẫn đang ngang qua đây!”  Với những ai thiện chí tìm kiếm Chúa Giê-su, Ngài vẫn sẵn lòng đón tiếp và dẫn đưa họ vào “cuộc hẹn đổi đời”.  Tuy vậy, Ngài không chủ trương áp đặt Ngài trên mình họ; không tìm “khống chế” đức Tin của họ.  Ngài chỉ đơn thuần gọi mời, mở lối bằng nhiều dạng thức và mức độ khác nhau.  Phải chăng, con người thời đại chúng ta – vốn giàu kín não trạng “kinh doanh”, “vị lợi” –  thì vẫn thường muốn tính toán, trả giá hay được bảm đảm trước vê triển vọng “thu hoạch” hay “lợi nhuận” rồi mới tính chuyện “đầu tư” hay dấn thân?  Con đường “Theo Chúa” thì vốn ngược lại!  Chúng ta có dám “đến đã!”, dấn thân trước đi rồi mới “xem biết” phép màu của tình yêu Thiên Chúa; mới “gặp được” sức mạnh cả thể của vòng tay Người, cùng với chương trình diệu kỳ… Người dành cho ta?  

 

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm.