PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Ra Đi! Nhân Danh Chúa Ba Ngôi.
Mỗi sáng khi đưa tay làm dấu Thánh Giá, rồi trong những giờ ăn, những buổi kinh đêm, chúng ta có ý thức rằng mình đang tuyên xưng Chúa Ba Ngôi và tình yêu của Ngài hay không?

‘God’s life is our life, God’s mission is our mission-Cuộc sống của Ngài là cuộc sống của chúng ta. Sứ vụ của Ngài là sứ vụ của chúng ta.” (St Arnold Janssen)

Sau Chúa Nhật mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Phụng Vụ trở lại mùa thường niên, Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi vậy trong đoạn Tin Mừng cuối cùng hôm nay, Thánh Mát-thêu viết  “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” rồi Ngài nhân danh Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ ‘..Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, rửa tội cho họ..”(Mt 28,19).

Ra đi! Vượt biển đỏ về đất hứa, Moise đã khuyên dân Israel hãy luôn kính sợ, và tin vào Thiên Chúa, hãy nhớ lại những ơn lành mà Ngài đã ban cho họ. (Dnl 4,39) 

Ra đi! Là quyết sống theo khuôn mẫu tình yêu cúa Chúa Ba Ngôi. Sống hiệp nhất và cùng nhau thánh hoá bản thân. 

Ra đi! Hân hoan gọi Thiên Chúa là “Áp-ba! Cha ơi! Bố ơi! Ba ơi” (Rm 8,15) 

Ra đi! Qua phép rửa tội, là được ‘đắc cử’; quyết chí bỏ ý riêng, sống theo thánh ý Ba Ngôi Thiên Chúa. 

Ra đi! Rửa tội cho mọi người ‘Nhân danh Chúa cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần’ giúp giảm bớt những oán ghét, ích kỉ, tự ái, hận thù, bất công đang tàn phá thế giới.

Đức cố TGM Phao-lô Bùi Văn Đọc khuyên rằng “phải tìm khuôn mẫu đầu tiên cho gia đình nơi chính Thiên Chúa, nơi sự sống Ba Ngôi của Thiên Chúa”.

Mỗi sáng khi đưa tay làm dấu Thánh Giá, rồi trong những giờ ăn, những buổi kinh đêm.., chúng ta có ý thức rằng mình đang tuyên xưng Chúa Ba Ngôi và tình yêu của Ngài hay không? 

Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết tìm thánh ý Ngài đang dành cho con trong mỗi câu kinh, trong từng lời hát và công việc con làm. Xin cho tình yêu Ba Ngôi ngự trị trong hết mọi tâm hồn.  Amen. 

Gioan B. Lê Hồng Mạnh,svd