PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
SẴN SÀNG CHO CHÚA (Lm Giuse Mai văn Thịnh)
chúng ta được mời gọi sống trọn vẹn và sống cho đến giây phút cuối đời bằng lòng mến

 
SẴN SÀNG CHO CHÚA
Thưa anh chị em,
Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này là má»™t phần của diá»…n từ mà chúng ta hay gọi là diá»…n từ quang lâm. Khi diá»…n từ này được soạn tác thì đền thờ Giê-ru-sa-lem Ä‘ã bị tàn phá. Đây quả là biến cố kinh hoàng Ä‘ã ảnh hưởng đến đời sống tôn giáo của dân Do Thái. Đối vá»›i họ, đền thờ giữ má»™t vị trí quan trọng. Đền thờ còn, tôn giáo còn. Đền thờ mất tôn giáo mất. Trong cÆ¡n khủng hoảng này, họ tá»± hỏi nhau rằng phải chăng Ä‘ây là dấu hiệu báo cho biết ngày tận thế sắp xảy ra chăng?


NhÆ°ng thật ra cho đến nay, ngoài việc đền thờ bị tàn phá còn có các hiện tượng kinh hoàng khác Ä‘ã ập xuống trên mặt đất. TrÆ°á»›c các tai Æ°Æ¡ng và những Ä‘iều không may xẩy đến cÅ©ng không làm cho các tín hữu phải hoảng sợ. Đức Giê-su Ä‘ã quả quyết rằng những sá»± việc Ä‘ó sẽ xẩy ra trÆ°á»›c, nhÆ°ng Ä‘ó cÅ©ng không phải là các Ä‘iềm báo nói về ngày tận thế Ä‘âu. Tuy nhiên, có má»™t Ä‘iều thường xuyên xẩy ra, Ä‘ó được coi nhÆ° là số phận của những ai theo Chúa. Chúng ta bị bách hại, bị ngược Ä‘ãi và bị giam cầm, bị những người thân trong gia Ä‘ình bắt ná»™p cho quan quyền và bị xá»­ chết. Æ n gọi tá»­ đạo không làm soi mòn ý chí kiên cường của các tín hữu. Trái lại họ hân hoan lÄ©nh nhận vì biết rằng qua lối sống Ä‘ó, chúng ta sẽ minh chứng cho thế giá»›i biết lòng tin và lòng yêu mến của chúng ta dành cho Chúa. Cho dù bị chết vẫn hiên ngang.
Trong tinh thần Ä‘ó, vá»›i niềm hân hoan, chúng ta mừng lá»… các Thánh Tá»­ Đạo Việt Nam. Cha ông chúng mình Ä‘ã hy sinh mạng sống để làm chứng cho đức tin kiên cường của các ngài. Chúng ta không thể phủ nhận gÆ°Æ¡ng can đảm, chấp nhận mọi khổ hình mà cha ông chúng mình Ä‘ã trải qua. Sá»­ sách Ä‘ã ghi lại bao nhiêu loại cá»±c hình khác nhau Ä‘ã Ä‘uợc dùng để tra tấn các ngài nhÆ°: nhẹ thì gông cùm, giam tù, bỏ Ä‘ói; nặng hÆ¡n má»™t chút là cho voi dầy, phÆ¡i nắng và ném xuống sông; quyết liệt hÆ¡n thì bị chặt đầu, bị thắt cổ hay bị đốt cháy; man rợ và hiểm Ä‘á»™c nhất là bị phân thây ra từng mảnh hay là tùng sẻo… Chỉ cần tuởng tượng những cá»±c hình nói trên cÅ©ng khiến cho con người ngày nay run sợ hãi hùng.


Tất cả các cá»±c hình Ä‘ó không nhắm đến các ná»—i thống khổ về phần xác; nhÆ°ng tất cả Ä‘uợc áp dụng để thá»­ lòng trung tín vá»›i Chúa của các ngài. Vì thế, thật là thiếu sót, nếu chúng ta chỉ nhấn mạnh đến những nét hào hùng, những tấm gÆ°Æ¡ng can đảm, những cá»±c hình mà cha ông chúng ta Ä‘ã phải gánh chịu mà quên Ä‘i Ä‘á»™ng lá»±c chính Ä‘ã giúp tổ tiên mình Ä‘i đến cùng; Ä‘ó chính là lòng yêu mến Chúa Giê-su của các ngài. Vì yêu mến mà cha ông chúng ta Ä‘ã từ khÆ°á»›c tất cả và chấp nhận chết cho tất cả.


Các Thánh Tá»­ Đạo Ä‘ã yêu Chúa trên hết mọi sá»±, cho dù là án chết cÅ©ng không làm lung lay ý chí và lòng trung tín của các ngài. Các ngài Ä‘ón nhận cái chết không vì phần thưởng, nhÆ°ng vì muốn noi gÆ°Æ¡ng Chúa Giê-su, Đấng Ä‘ã hiến thân để bày tỏ lòng mến tuyệt vời của Thiên Chúa cho nhân lọai. Tiến ra pháp truờng bằng niềm tin và lòng mến cho nên tâm hồn cha ông chúng ta rất thÆ° thái và bình an, miệng các ngài vang lên những lời tha thứ và trên môi là nụ cuời hân hoan của niềm vui sắp Ä‘uợc Ä‘oàn tụ vá»›i Chúa Giêsu, Đấng mà các ngài cả đời yêu mến và trông đợi.
Hôm nay, dù cuá»™c sống bị ảnh hưởng bởi má»™t nền văn minh tục hóa, chúng ta cÅ©ng được mời gọi sống trọn vẹn và sống cho đến giây phút cuối đời bằng lòng mến. Đó chính là tâm huyết và tôn chỉ của cuá»™c sống tá»­ đạo. Và Ä‘ó cÅ©ng là cách thức làm giàu các ân huệ và khả năng mà Chúa Ä‘ã trao ban để sinh lợi cho Chúa. Rồi, cÅ©ng nhÆ° cha ông mình, sau khi sống trọn vẹn lòng mến vì danh Chúa Kitô, chúng ta sẽ nhận được Lời Chúa mời vào hưởng niềm vui vá»›i Người. Amen!
Linh mục Giuse Mai văn Thịnh