PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
SỐNG CHÂN THÀNH VÀ KHIÊM NHU (Lm. Paul Văn Chi CHU)
Sống chân thành yêu thương vô vị lợi và khiêm nhu để phục vụ tha nhân

 SỐNG CHÂN THÀNH VÀ KHIÊM NHU
Mỗi lần hành hương đến Roma thăm Đại Giáo Đường Gioan Laterano, tôi cố gắng đến viếng tượng Thánh Phanxico Khó Khăn, tác giả của Kinh Hòa Bình, tại cuối Đại Giáo Dường Gioan Laterano. Thánh Phanxico Khó Khăn sinh năm 1182 tại Assisi. Cuộc đời ngài trôi nổi với những giằng co khi gia nhập quân đội và sống khá phóng túng trong gia đình giầu có...Năm 1203, Ngài bị bạo bệnh, Ngài từ bỏ tất cả để sống chiêm niệm và lập Dòng Anh Em Hèn Mọn khi nghe câu Tin Mừng: “Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng Khắp Thế Gian” vào năm 1209 và quyết tâm sống nghèo khó...Khi đến gặp Đức Giáo Hoàng Innocente, Ngài khiêm tốn và chân thành chờ đợi ngoài Đại Giáo Dường Gioan Laterano...Thái độ khiêm nhu và chân thành này, thế giới ngưỡng mộ và Giáo Hội thiết lập tượng Ngài ngay cuối Đại Giáo Đường. Thái độ sống Chân thành và khiêm nhu của Thánh Phanxico Khó Khăn như một hình ảnh tuyệt vời cho chúng ta noi theo.
Đọan sách Huấn Ca hôm nay gom góp nhiều huấn dụ khôn ngoan về sự khiêm nhường. Bài học mà người thầy muốn huấn dụ học trò là hãy ở khiêm nhường. Thánh Phaolô gửi gấm chúng ta qua Thư Do Thái mời gọi chúng ta sống đạo đức để “chúng ta tiến đến Núi Sion và thành trì của Thiên Chúa là Jerusalem trên trời.”
Trong bài Tin Mừng Luca hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta: "Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên." (Lc 14: 11). Chúa Giêsu rất ưa thích sự khiêm nhu mà Người còn làm gương cho mọi người. Ngài là Thiên Chúa quyền năng, nhưng Người đã hạ mình làm kiếp phàm nhân. Là bậc thầy trong thiên hạ, Người quì xuống rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu tự hạ mình xuống như thế: không phải là để được nâng lên. Người khiêm nhu đến từ bỏ như thế, cũng là để phục vụ con người đến hết mình, và để chân thành yêu thương chúng ta đến cùng. Sống chân thành và khiêm nhu như Chúa dạy, chính là "tự nhận mình là không và Chúa là tất cả," chỉ biết trông cậy và phó thác vào Chúa để hy sinh, để phục vụ và chân thành yêu thương mọi người.
Mẹ Maria đã khiêm nhường nhận mình là nữ tì của Thiên Chúa, để suốt đời phục vụ chăm lo cho Con Chúa Trời, nên đã được tôn vinh là Mẹ Thiên Chúa.
Thánh Giuse đã khiêm nhu phục vụ, yêu thương Đức Mẹ và Chúa Giêsu tại quê nghèo Nazarét, nên đã được tôn vinh làm cha nuôi Chúa Cứu Thế. Các Thánh Nhân cũng đều sống khiêm nhu và chân thành trong cuộc sống.
Chính khí chúng ta sống chân thành yêu thương vô vị lợi và khiêm nhu để phục vụ tha nhân, đó là lòng bác ái vô vị lợi mà Chúa muốn dạy chúng ta hôm nay.
Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con sống chân thành và khiêm nhu để dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong trái tim yêu thương, vị tha, và bác ái. Xin cho chúng con thực tập bài học Chúa dạy trong cuộc đời lữ hành dương thế, để chúng con được Chúa yêu thương săn sóc và đỡ nâng trong suốt cuộc đời chúng con. Amen.
Linh Mục Paul Chu Văn Chi.