PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
SỐNG CHÂN THÀNH VÀ KHIÊM NHU (Lm Paul Chu Văn Chi)
Trong bài Tin Mừng Luca hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta: "Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên." (Lc 14: 11). Chúa Giêsu rất ưa thích sự khiêm nhu mà Người còn làm gương cho mọi người.

Một hôm Dương Chu sang nước Tống, vào ở trọ một nhà kia. Người chủ nhà có hai nàng hầu, một nàng đẹp, một nàng xấu. Để ý quan sát Dương Chu thấy trong nhà ai cũng quí trọng người thiếp xấu mà khinh rẻ người thiếp đẹp. Lấy làm lạ, ông mới dò hỏi cậu bé giúp việc.  Cậu bé tiết lộ: "Người thiếp đẹp hay kênh kiệu, tự cho mình là đẹp nên mất đẹp. Chúng tôi chẳng ai còn nhìn ra cái đẹp của nàng. Trái lại, người thiếp xấu, tự biết mình xấu, sống hồn nhiên vô tư với mọi người, nên không ai còn nhìn thấy cái xấu của nàng nữa."  Dương Chu liền gọi học trò đến dặn: "Các con hãy ghi nhớ lời này: Giỏi mà bỏ được cái thói tự kiêu cho mình giỏi, thì đi đâu mà chẳng được người yêu quí tôn trọng."

Đọan sách Huấn Ca hôm nay gom góp nhiều huấn dụ khôn ngoan về sự khiêm nhường.  Bài học mà người thầy muốn huấn dụ học trò là hãy ở khiêm nhường. Thánh Phaolo gửi gấm chúng ta qua Thư Do Thái mời gọi chúng ta sống đạo đức để “chúng ta tiến đến Núi Sion và thành trì của Thiên Chúa là Jerusalem trên trời.” 

Trong bài Tin Mừng Luca hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta: "Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên." (Lc 14: 11). Chúa Giêsu rất ưa thích sự khiêm nhu mà Người còn làm gương cho mọi người. Ngài là Thiên Chúa quyền năng, nhưng Người đã hạ mình làm kiếp phàm nhân. Là bậc thầy trong thiên hạ, Người quì xuống rửa chân cho các môn đệ. 

Chúa Giêsu tự hạ mình xuống như thế: không phải là để được nâng lên. Người khiêm nhu đến từ bỏ như thế, cũng là để phục vụ con người đến hết mình, và để chân thành yêu thương chúng ta đến cùng. Sống chân thành và khiêm nhu như Chúa dạy, chính là "tự nhận mình là không và Chúa là tất cả," chỉ biết trông cậy và phó thác vào Chúa để hy sinh, để phục vụ và chân thành yêu thương mọi người. 

Mẹ Maria đã khiêm nhường nhận mình là nữ tì của Thiên Chúa, để suốt đời phục vụ chăm lo cho Con Chúa Trời, nên đã được tôn vinh  làm Mẹ Thiên Chúa. 

Thánh Giuse đã khiêm nhu phục vụ, yêu thương Đức Mẹ và Chúa Giêsu tại quê nghèo Nazarét, nên đã được tôn vinh làm cha nuôi Chúa Cứu Thế. Các Thánh Nhân cũng đều sống khiêm nhu và chân thành trong cuộc sống.

Chính khí chúng ta sống chân thành yêu thương vô vị lợi và khiêm nhu để phục vụ tha nhân, đó là lòng bác ái vô vị lợi mà Chúa muốn dạy chúng ta hôm nay. 

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con sống chân thành và khiêm nhu để dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong trái tim yêu thương, vị tha và bác ái. Xin cho chúng con thực tập bài học Chúa dạy trong cuộc đời lữ hành dương thế, để chúng con được Chúa yêu thương săn sóc và đỡ nâng trong suốt cuộc đời chúng con. Amen.

Linh Mục Paul Chu Văn Chi.