PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 24 Thường Niên (Lm Phêrô Trần Văn Trợ S.J)
Không chỉ giảng dạy bằng những lời nói suông, xong chính Ngài đã hiên ngang đi trước mở đường và nêu gương thực tế cho mọi người noi theo. Một con đường mới lạ và đầy dẫy bao gian nan thử thách, không hề dễ dàng cho bất cứ ai!

Đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa tình yêu

Thuở còn bé, chúng ta đều hoàn toàn vô tư, chỉ biết ăn, ngủ và nô đùa. Đến lúc có trí khôn, chợt chúng ta tự đặt nhiều câu hỏi: mình đã được sinh ra như thế nào, tự đâu mà mình có mặt ở đây, trong gia đình này, tại làng xóm hay thành phố này? Rồi từ đó chúng ta yêu quí mạng sống mình, cùng hết thảy mọi người thân chung quanh. Và chúng ta quí chuộng, trân trọng hết mọi người cùng mọi vật mà ta từng biết. Và nhất là chúng ta muốn gìn giữ mạng sống này dài mãi mãi; từ đó chúng ta cố gắng hết sức mình làm thế nào cho nó luôn được tốt đẹp và không chấm dứt.

Nhưng suốt dòng lịch sử nhân loại, cho dẫu là kẻ có quyền uy sang trọng đến đâu đi nữa, vẫn chẳng có ai thoát khỏi cái chết! Ấy thế mà hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu phán dạy rất chắc chắn rằng: “Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình.” (Mc 8:34-35)

Lời giảng dạy của Chúa Giêsu thật mới mẻ và lạ lùng quá! Chưa hề có ai trong loài người đã từng đoan quyết và chỉ rõ như thế bao giờ! Chính những tính chất đặc trưng của lời rao giảng này đã minh chứng hùng hồn rằng, Chúa Giêsu là một bậc thầy hoàn toàn khác với các ông thầy khác của nhân loại. Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng của Nước Trời, chứ Ngài không chỉ nói những lời ngon ngọt, cùng những hứa hẹn hảo huyền mà người đời thích nghe. Ngài mang trong mình một sứ mạng cao cả của trời cao, dạy cho loài người con đường dẫn đến sự sống đời đời. Sự sống này không thể nào tìm được trong chốn phàm trần này, xong chỉ tìm thấy trong Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên hết thảy vạn vật trong vũ trụ.

Mọi sự vật này đều tốt đẹp và hết sức hấp dẫn đến độ ta không bao giờ muốn rời xa chúng, hoặc mất chúng trong đời mình. Chúng ta mãi tin rằng phải có mọi thứ ấy, cuộc sống mới được đầy đủ và hạnh phúc. Nhưng lời của Chúa Giêsu hôm nay lại trình bày một lối sống hoàn toàn mới lạ! Chúa Giêsu vừa mời gọi vừa thách đố mỗi người hãy dám buông bỏ hết mọi thứ ta đang sở hữu, đang nắm giữ, và quyết lòng liều mạng sống cho Ngài và cho Tin Mừng.

Một khi ta buông bỏ hết mọi thứ ở đời này để dấn bước theo Ngài, ta không còn lại gì cả, ngay cả chính mạng sống mình cũng không luôn! Ta chỉ còn một điều duy nhất là niềm tin và hy vọng đặt nơi Thiên Chúa tình yêu. Duy chỉ mỗi mình Ngài là bảo chứng đời đời bền vững cho cuộc sống vĩnh hằng trong hạnh phúc của chúng ta. Còn mọi sự khác trong thế gian này rồi sẽ tan biến vào hư vô theo định luật tự nhiên của vật chất: “Phù vân nối tiếp phù vân, thế gian tất cả chỉ là phù vân!” (Gv 1,1)

Chúa Giêsu đã giảng dạy về con đường dẫn đến sự sống đời đời, cần phải xuyên qua  cái chết trên thập giá. Không chỉ giảng dạy bằng những lời nói suông, xong chính Ngài đã hiên ngang đi trước mở đường và nêu gương thực tế cho mọi người noi theo. Một con đường mới lạ và đầy dẫy bao gian nan thử thách, không hề dễ dàng cho bất cứ ai! Với sức riêng loài người chẳng ai muốn đi qua, cũng chẳng có đủ sức để vượt qua! Nhưng nếu chúng ta có lòng yêu mến Chúa Giêsu đích thực, là môn đệ chân chính của Ngài, cùng vác thập giá mình hằng ngày mà bước theo Ngài, thì Ngài sẽ ban ơn trợ lực giúp ta có thể trung thành theo Ngài đến cùng, và sẽ cùng được vinh quang với Ngài.

Lm Phêrô Trần Văn Trợ SJ