PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
SUy Niệm Lễ Hai Thánh Phêrô và Phaolô (FX Nguyễn Văn Tuyết)

Một trong những sứ điệp trong Tin mừng hôm nay là mỗi người chúng ta cần hỏi chính mình: Chúa Giêsu là ai đối với tôi? Chúng ta có thể nghe biết về Chúa qua cha mẹ, các giảng viên giáo lý, các linh mục, giáo huấn của Giáo hội, và đọc Kinh Thánh. Nhưng nếu kiến thức của chúng ta chỉ đứng tại đó, cuộc sống đức tin chúng ta sẽ rất hời hợt. Chúng ta có thể đã tham dự nhiều nghi thức tôn giáo nhưng lại không cho phép chúng thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Vì thế hãy cầu nguyện và tìm hiểu để biết Chúa Giêsu là ai đối với chúng ta, để qua đó đưa cuộc sống đức tin chúng ta đến một lãnh vực sâu xa hơn, và làm cho mối liên hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa vững bền hơn.

Trong tiến trình cố gắng để khám phá ra Chúa Giêsu là ai đối với mình, chúng ta sẽ hiểu hơn rằng chúng ta đạt được sự hiểu biết này không phải nhờ vào những cố gắng hoặc thông minh của mình nhưng là ân sủng đến từ trên cao. Đây là điều mà Chúa Giêsu ám chỉ khi bảo thánh Phêrô rằng sự hiểu biết của ngài về Chúa Giêsu, đến từ trên cao, chứ không phải do cố gắng của con người Phêrô.

Cũng chính Phêrô này mà Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu ám chỉ như là viên đá mà trên đó Chúa sẽ xây dựng Giáo hội của Người thì cũng là người bị Chúa gọi là Satan bởi vì Phêrô không thể chấp nhận rằng Chúa Giêsu phải chịu đau khổ, chết và sống lại. Những gì Phêrô suy nghĩ không phải là suy nghĩ của Chúa nhưng là suy nghĩ của con người. Để có thể suy nghĩ giống như Chúa, Chúa dạy chúng ta hãy biết từ bỏ suy nghĩ và ước muốn của chúng ta và phó thác vào Thiên Chúa nhiều hơn.

Ngay sau khi tuyên xưng Chúa Giêsu là “Con Thiên Chúa Hằng Sống” (Mt 16:16), Chúa nói với Phêrô: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16:17). Và ngay lập tức, Chúa thiết lập vai trò lãnh đạo Giáo Hội của Phêrô. Cũng vậy nhờ ân sủng mà thánh Phaolô đã nhận ra Chúa Giêsu “là đấng mà ngài đang ngược đãi.” Và cũng là Đấng mà ngài “đã được đóng đinh với..; Tôi sống nhưng không phải tôi sống nhưng Chúa Kitô sống trong tôi” (Gal. 2:19b-20). Tông đồ của Chúa, nhân chứng từ giờ phút đầu tiên, các ngài sống trong những thời điểm đầu tiên của việc nới rộng Giáo hội và đã ấn dấu bằng chính máu của các ngài trong việc trung thành với Chúa Giêsu. Trong cả hai trường hợp, tự do con người rất cần thiết cho việc làm của đức tin nhưng tác động của sự biến đổi lại đến từ ân sủng chứ không phải bởi “máu huyết con người.”

Mừng trọng thể lễ hai thánh Phêrô và Phaolô. Chúng ta được trao cho hai mẫu gương của hai đấng, mà theo từ ngữ của con người, yếu đuối và mỏng dòn nhưng nhờ hồng ân đã trở thành những chứng nhân mạnh mẽ và hùng mạnh về tình yêu Chúa Cha được mạc khải cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Chúng ta cũng xin Chúa cho con cũng biết cách để trở nên nhân chứng đáng tin về tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới như các tông đồ đã làm.