PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
SUy Niệm Thứ Ba, Tuần 25 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 BÀI ĐỌC I: Cn 21, 1-6. 10-13
"Những câu Cách Ngôn khác nhau".

Trích sách Châm Ngôn.
Lòng vua ở trong tay Chúa, như những dòng nước chảy, Người muốn hướng nó về đâu tuỳ ý Người. Mọi đường lối của người ta đối với họ là ngay thẳng, nhưng Chúa cân nhắc tâm can. Thực hành công bình và bác ái, thì đẹp lòng Chúa hơn là hy lễ. Mắt tự cao là lòng kiêu ngạo: đèn kẻ gian ác là tội lỗi. Toan tính người cần mẫn luôn dẫn tới sự dồi dào, còn mọi kẻ biếng nhác luôn gặp nghèo khó. Ai dùng lưỡi gian dối thu tích kho tàng, là người hư hốt vô tâm, nó sẽ rơi vào lưới sự chết.

Tâm hồn người tội ác mơ ước sự dữ, nó không thương xót người lân cận. Khi kẻ hung bạo bị sửa phạt thì người bé nhỏ sẽ khôn ngoan hơn, và nếu nó theo người khôn ngoan, nó sẽ được thông minh. Người công chính nhìn xem lòng kẻ tội ác, để cứu nó thoát khỏi tai hoạ. Ai bịt tai không nghe tiếng người nghèo khó, thì lúc chính nó kêu cầu, cũng chẳng ai nghe.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Lc 8, 19-21
"Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: "Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy". Người trả lời với họ rằng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".
Đó là lời Chúa.

___________________________

Suy Niệm

Bài đọc Một của sách Châm ngôn hôm nay nhắc chúng ta về việc sống cuộc sống một cách khôn ngoan. Những lời này được cho là của vua Solomon bao gồm những điều nên làm và chính đáng, khiêm nhượng, siêng năng, thành thật…Mặc dầu đây lời khuyên quý giá, tuy nhiên lời nói cuối cùng của bài đọc có vẻ thích hợp với thời đại chúng ta, “Ai bịt tai không nghe tiếng người nghèo khó, thì lúc chính nó kêu cầu, cũng chẳng ai nghe” (Cn 21:13). Một lời nói mời gọi chúng ta hãy lắng nghe để thông cảm những người người đang đau khổ.

Tin mừng đưa ra một cái nhìn sâu xa hơn về việc lắng nghe này khi Chúa Giêsu đưa ra một mối liên hệ mới về gia đình. Chúa đang ở giữa đám đông thì được báo là mẹ và anh em của ngài đang ở ngoài và cố để gặp Người. Chúa trả lời, “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lk 8:21). Chúa không có ý loại bỏ mối liên hệ quan trọng của gia đình, nhưng thay vào đó nhấn mạnh đến những mối liên hệ mới về gia đình này. Nền tảng cho mối liên hệ này là “nghe Lời Chúa và đem ra thực hành.” Những ai làm điều đó thì thuộc vào gia đình của Chúa. Trong ý nghĩa này thì Mẹ Maria là mẫu gương hoàn hảo nhất. Bởi vì chẳng những Mẹ là Mẹ thật vì đã sinh ra Chúa Giêsu, mà còn là Mẹ Giáo Hội vì đã thi hành ý Chúa Cha. Trong biến cố truyền tin, Ðức Maria đã thưa với Sứ thần: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng theo lời thiên thần truyền.”

Tin mừng mời gọi chúng ta hãy tự hỏi liệu tôi chỉ vâng lời khi những gì chúng ta đòi hỏi phù hợp hoặc dễ để làm đối với chúng ta?. Liệu tôi có thể dành một ít thời gian để đồng hành với những người đang cần sự đồng hành và thông cảm hay không? Đừng đặt Lời Chúa giữa hai dấu ngoặc và chờ đến lúc thuận tiện mới mang ra thi hành.

Lạy Mẹ Maria! như Mẹ đã làm khi xưa, xin cho chúng con cũng biết nghe và thi hành Lời Chúa, để chúng con có thể bước theo con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu mà Mẹ đã trải qua. Xin cho chúng con luôn biết thực thi thánh ý Chúa trong suốt cuộc sống chúng con, để xứng đáng được thuộc về gia đình của Chúa.