PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Sống Công Bình Trong Yêu Thương
Thánh Thomas More đặt tất cả mọi hoạt động công cộng để phục vụ con người, cách riêng con người yếu hèn và nghèo khổ; Ngài giàn xếp những tranh chấp với sự tinh tế của công bằng; Ngài giúp đỡ và bênh vực gia đình. Ngài cổ võ công việc giáo dục toàn diện giới trẻ".

"Vậy Cái gì của Cesarê hãy trả cho Cesarê, và cái gì của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa." (Mt. 22: 21). Lệnh truyền của Chúa Giêsu hôm nay như một thúc bách chúng ta sống công bình trong yêu thương.

Câu chuyện của Thánh Thomas More Anh Quốc đã sống công bình trong yêu thương với Chúa và tha nhân. Thời Vua Henry VIII tại nước Anh. Vua đã kết hôn với bà Catherine d’Aragon, nhưng ông nại đến tòa thánh Rôma xin hủy bỏ cuộc hôn nhân đó và muốn kết hôn với Anne Boleyn. Toà thánh đã từ chối sự kiện này. Henry liền ra lệnh cho các quan chức, bạn bè, và các chức sắc ký vào một văn bản tuyên bố đồng ý nhìn nhận hành động của Vua là đúng đắn. Nhiều bạn bè của Thomas More đã ký vào, nhưng Thomas More từ chối. Vua Henry bắt buộc Thomas More ký, nếu không sẽ bị bắt giam và xử tội phản bội theo luật nhà nước. Thomas More vẫn khăng khăng từ chối. Ngài không còn chọn lựa nào khác ngoài sự trung tín với luật Chúa để giữ trọn sống công bình trong yêu thương với Chúa và tha nhân.

Thánh Thomas More bị Vua kết án tử hình, dù lúc đó Ngài đang giữ chức vụ đứng đầu chính phủ Hoàng gia, vì là con người nổi bật về lòng trung thành với quyền bính và với những thể chế hợp pháp của Quốc gia và vì Ngài không nhằm phục vụ quyền bính của một cá nhân nào, nhưng phục vụ lý tưởng tối cao của công lý." Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị quả quyết: "Ðời sống của Thánh Thomas More dạy chúng ta rằng: việc cai trị trước hết là việc thi hành nhân đức. Vì thế, ý thức mạnh mẽ về phương diện luân lý này, Thánh Nhân đã đặt tất cả mọi hoạt động công cộng để phục vụ con người, cách riêng con người yếu hèn và nghèo khổ; Ngài giàn xếp những tranh chấp với sự tinh tế của công bằng; Ngài giúp đỡ và bênh vực gia đình với dấn thân nghiêm chỉnh, Ngài cổ võ công việc giáo dục toàn diện giới trẻ".

Bài đọc thứ 1 Sách Tiên Tri Isaia cho chúng ta hiểu được Thiên Chúa có thể dùng bất cứ phương tiện nào để thực hiện ý định của Ngài. Ngài đã dùng Cyrô, vua ngoại đạo, để giải thoát dân Ngài. Năm 538, vua Ba tư là Cyrô, sau khi chiến thắng Babylon, đã ra sắc chỉ cho dân Do Thái được hồi hương. Mặc dầu vua là người không biết Thiên Chúa nhưng Ngài đã dùng vua để thực hiện chương trình của Ngài.

Trong bài đọc thứ 2, khi Thánh Phaolô thành lập giáo đoàn Thessalonica vào năm 50 trong chuyến truyền giáo lần thứ hai . Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Ngài vô cùng sung sướng vì họ có một đức tin vững vàng, một lòng cậy trông và một đức ái sống động. Ngài viết thư này để khuyến khích họ và cảm tạ Chúa vì tất cả những thành quả mà giáo đoàn này đã thu lượm được .

Bài Tin Mừng Matthêu hôm nay Chúa Giêsu đưa ra một khuôn vàng thước ngọc để sống công bình trong yêu thương của cuộc sống hằng ngày. Khi trả lời câu hỏi "Có nên nộp thuế cho Cesarê không?" Ngài đã khẳng định bằng câu trả lời tuyệt vời như một câu châm ngôn cho toàn thể nhân loại: "Vậy Cái gì của Cesarê hãy trả cho Cesarê, và cái gì của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa." (Mt. 22: 21). Câu trả lời này đã trở thành bất hủ mà nhân loại xử dụng rất nhiều trong cuộc sống công bình và yêu thương.

 Qua câu trả lời này, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta sống công bình trong yêu thương đối với Chúa và tha nhân. Chúng ta mắc nợ tình yêu với Thiên Chúa, vì Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúng ta mắc nợ tình yêu với nhau như Thánh Phaolô xác quyết: "Anh em chớ mắc nợ với nhau điều gì ngoài ra tình thương mến." Xin Chúa cho chúng ta được luôn sống công bình trong yêu thương, để mãi mãi chúng ta sống yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân như Chúa đã dạy. Amen.

Lm Paul Chu Văn Chi.