PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Sống cho Chúa (Lm Paul Chu Văn Chi)
Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con Sống Cho Chúa và sống cho tha nhân trong cuộc đời chúng con. Đời sống trần gian hiện tại là một hành trình chuẩn bị cho đời sống Vĩnh Cửu tương lai.

Má»™t trong những người tiền phong vận Ä‘á»™ng chính phủ cải cách hệ thống nhà tù ở Hoa Kỳ là Starr Daily, má»™t tá»™i phạm Ä‘ã trở về và sống cho Chúa, Starr Daily. Câu chuyện anh hoán cải thật lạ lùng nhÆ°ng thật tuyệt vời. Khi Starr Daily bị kết án tù lần thứ ba trong đời, quan toà nói vá»›i anh: “Có phạt thêm nữa thì anh cÅ©ng vậy, và tôi không biết phải làm gì khác trong vụ xá»­ anh. Sá»± bất lá»±c của chúng tôi là sá»± tuyệt vọng của anh.” Trong thời gian ở tù, lối sống của Daily thật tệ hại đến ná»—i người ta phải giam anh vào má»™t cái “hố” biệt lập. Thông thường má»™t tù nhân chỉ có thể chịu nổi cảnh giam cầm Ä‘ó hai tuần lá»…. NhÆ°ng trường hợp của Daily thì Ä‘ã hÆ¡n hai tuần lá»… anh vẫn khỏe mạnh.

Rồi má»™t ngày kia, má»™t sá»± kiện khác thường xẩy đến. Khi Starr Daily nằm trên sàn lạnh lẽo của cái “hố”, má»™t tÆ° tưởng kỳ lạ nảy ra trong đầu. Daily bắt đầu có những giấc mÆ¡ đứt Ä‘oạn. Anh thấy Chúa  Giêsu Kitô, là người mà từ lâu anh cố gạt ra khỏi cuá»™c đời mình. Dường nhÆ° Chúa Giêsu đứng bên cạnh anh và nhìn vào mắt anh, nhÆ° thể Người Ä‘i vào linh hồn anh. Trong suốt cuá»™c đời, chÆ°a bao giờ Starr Daily cảm được thế nào là tình yêu. Sau Ä‘ó, tất cả những người mà Starr Daily Ä‘ã làm họ Ä‘au khổ dường nhÆ° lÆ°á»›t qua tâm trí anh. Và khi Ä‘ó, Daily Ä‘ã tỏ lòng thÆ°Æ¡ng mến họ, và dường nhÆ° vết thÆ°Æ¡ng lòng được lành lặn. Anh Ä‘ã quyết tâm đổi má»›i cuá»™c đời.

Cảm nghiệm Ä‘ó Ä‘ã thay đổi hoàn toàn con người Starr Daily sống cho Chúa và tha nhân. Nhận định về sá»± hoán cải lạ lùng của Starr Daily, Peter Marshall, Tuyên Uý nổi tiếng của Quốc Há»™i, nói rằng: “Starr Daily là má»™t bằng chứng sống Ä‘á»™ng tốt nhất mà tôi chÆ°a từng thấy, Ä‘ó là má»™t tạo vật má»›i trong Đức Giêsu Kitô thì không chỉ là má»™t con người cÅ© được chắp vá, nhÆ°ng là má»™t con người hoàn toàn má»›i.” 

Chúa Nhật 32 Thường Niên, Thiên Chúa mời gọi chúng ta Sống Cho Chúa và sống cho tha nhân để làm chứng nhân cho thế giá»›i hiện tại và để chuẩn bị cho cuá»™c sống trường sinh mai sau.

Sách Macabeo, nói về sá»± kiện Sống Cho Chúa trong thời vua Antiochus bắt đạo. Má»™t bà mẹ và 7 người con thà chịu chết chứ không chịu bỏ đạo Chúa. Bài đọc  này ghi lại cái chết anh hùng của 4 người con đầu. Lời họ nói vá»›i vua đều khẳng định Chúa sẽ cho họ hưởng sá»± sống đời đời, vì họ Ä‘ã sống cho Chúa qua câu trả lời xác tín: “Thà chịu chết do tay người đời mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hÆ¡n.”

Bài đọc 2 trong thÆ° gá»­i Thessalonica, nhiều tín hữu ở Giáo Đoàn Thessalonica nghÄ© rằng sắp tận thế, nên Ä‘âm ra lười biếng không làm việc và sống buông thả.  Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Xin Thiên Chúa  làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành.” Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta, dù không biết chắc khi nào tận thế và Chúa lại đến, nhÆ°ng chúng ta phải sống trong niềm hy vọng và mong chờ Chúa đến. Chính niềm hy vọng và sá»± mong chờ này sẽ là Ä‘á»™ng lá»±c giúp chúng ta sống tốt. 

Trong Tin Mừng Luca hôm nay, nhóm SaÄ‘oc không tin vào cuá»™c sống đời sau, nhÆ°ng qua lời lẽ của họ, người ta thấy họ có má»™t quan niệm hết sức vật chất về cuá»™c sống đời sau. Họ tin rằng đời sau người ta cÅ©ng cÆ°á»›i vợ lấy chồng sinh con và hưởng thụ tất cả những lạc thú nhÆ° đời này. Trong câu trả lời, Chúa Giêsu xác nhận có cuá»™c sống đời sau, vừa cho biết ý nghÄ©a đời sau người ta sẽ bất tá»­. Hạnh phúc duy nhất và cÅ©ng là quan tâm duy nhất của người sống đời sau là được ở gần Chúa để phụng thờ Chúa, nhÆ° các Thiên Thần vậy. Ngài mời gọi chúng ta hãy Sống Cho Chúa để chuẩn bị cuá»™c sống mai hậu.

Thánh Ignatius (50-107), Giám mục thành Antiochia, nói: “Có hai Ä‘iều chắc chắn, Ä‘ó là bạn sẽ chết và khi chết bạn chẳng mang theo được cái gì cả, nhÆ°ng sẽ để lại tiếng tốt hoặc tiếng xấu do những việc  Ä‘ã làm khi còn sống. Thánh Phanxicô khó khăn (1182-1226) nói: “Khi ta chết, ta chẳng Ä‘em theo được gì cả, trừ những phần thưởng do những việc bác ái, từ thiện mà chúng ta Ä‘ã làm cho những người nghèo khó khi chúng ta còn sống ở trần gian.” Các ngài mời gọi chúng ta hãy Sống Cho Chúa và sống cho tha nhân để chuẩn bị cho đời sống VÄ©nh Cá»­u mai sau.

Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con Sống Cho Chúa và sống cho tha nhân trong cuá»™c đời chúng con. Đời sống trần gian hiện tại là má»™t hành trình chuẩn bị cho đời sống VÄ©nh Cá»­u tÆ°Æ¡ng lai. Xin cho má»—i người chúng con má»—i ngày luôn Sống Cho Chúa và sống cho tha nhân, để xứng Ä‘áng được sống hạnh phúc đời đời trong cuá»™c sống mai sau. Amen.

Lm. Paul Chu Văn Chi.