PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Chúa Nhật 21 TN Năm B ( Lm Remy Bùi Sơn Lâm)
Sống theo một niềm tin tôn giáo nói chung, hoặc theo Kitô giáo, nhất là Công Giáo nói riêng, hẳn là một chọn lựa khó khăn! Theo các Bài Đọc Chúa Nhật hôm nay, đấy cũng không phải là chọn lựa dễ dàng đối với chính người Do Thái thời Cựu ước và thời Chúa Giê-su!

“Bỏ Ngài, con biết theo ai?”

Các cuộc Kiểm Tra Dân Số tại Úc mỗi 5 năm 1 lần, như cuộc Kiểm Tra mới thực hiện 10/8 vừa qua, đều có câu hỏi: “Quý vị theo tôn giáo nào?”.  Theo dữ liệu thống kê đã có, thí dụ năm 1991 thì 74% dân Úc theo Kitô giáo, đến 2016 chỉ còn 52%, trong đó tín hữu Công Giáo là thành phần đông nhất với 22.6% (2011, 25.3%).  Đáng để ý là số người không theo tôn giáo nào trong năm 2006 là 19% thì năm 2016 đã lên 30%, nếu tính riêng thành phần độ tuổi học sinh không tôn giáo thì số này lên đến 37%.

Sống theo một niềm tin tôn giáo nói chung, hoặc theo Kitô giáo, nhất là Công Giáo nói riêng, hẳn là một chọn lựa khó khăn!  Theo các Bài Đọc Chúa Nhật hôm nay, đấy cũng không phải là chọn lựa dễ dàng đối với chính người Do Thái thời Cựu ước và thời Chúa Giê-su!  

Như chúng ta biết, trong trình thuật rất cá biệt của Phúc Âm Gioan, chương 6, Chúa Giê-su tỏ lộ chính Ngài là “Bánh Hằng Sống / Bánh bởi trời đích thực”, hiểu theo nghĩa Ngài là Lời vĩnh cửu – là chính mặc khải và sự khôn ngoan của Thiên Chúa và theo một cách nhấn mạnh rõ ràng và táo bạo: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống…Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết.  Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống” (Jn 6:51-54).  Trong Phúc Âm hôm nay (6:54a, 60-69), phần kết thúc trình thuật ấy, nhiều môn đệ của Chúa Giê-su sau khi nghe giáo huấn này thì cho là “quá chướng tai!”, không thể tin nổi và tử bỏ Ngài. (luật tôn giáo Do Thái đặc biệt cấm kỵ việc ăn uống máu súc vật (Lev 7:26-27; 17:10-14), ngay cả thịt da một số súc vật, như thịt heo, các thú vật bị chết hay thuộc loại ăn các thú vật khác.v.v..) 

Sau đó Chúa Giê-su hỏi nhóm Mười Hai môn đệ còn lại: “Cả chúng con, chúng con có muốn bỏ đi không?” Tin Mừng đặt để mỗi Kitô hữu trước một chọn lựa tự do nhưng hết sức quan trọng, mang tính chất quyết định về định mệnh đời đời của mình.  Chúng ta có khẳng định được như Joshua và dân chúng thời mới nhập cư đất hứa: “Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa”? (Bài Đọc 1, Jos 24:1-2a, 15-17,18b).  Chúng ta có thật sự nuôi lớn niềm xác tín của Phê-rô: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai?  Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời…Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa”? 

Đúng là phải phải có, phải theo thần khí của Thiên Chúa – không phải thần khí và khôn ngoan loài người – thì mới có thể hiểu đúng và tin nhận Lời Chúa là “thần khí và sự sống”.  Đúng là phải có ân phúc đức tin thì mới có thể đón nhận và thực thi điều Chúa Giê-su mời gọi, cách riêng về Bí Tích Thánh Thể: “Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”.  Nhưng đức tin, Lời Chúa hay Bí Tích Thánh Thể chỉ mang ý nghĩa và phát sinh hiệu lực tròn đầy, dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời khi chúng ta tích cực “sống thực” Lời Chúa và Thánh Thể - nghĩa là từng ngày trở nên giống Chúa Giê-su về tâm thức và hành động; trở nên “tấm bánh bẻ ra”, “thân mình trao nộp”, “Mình Thánh Chúa Kitô” cho sự vươn lớn và thiện hảo của người khác hôm nay và lúc này… 

Lạy Chúa Giê-su, xin củng cố đức tin của con, 

dẫn đưa con đến gần Chúa hơn từng ngày, 

để con mãi theo Chúa trong tự  do và tin yêu.

Lm. Remy Bùi Sơn Lâm