PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm B (FX Nguyễn Văn Tuyết)
Chúng ta được mời gọi để làm người lớn nhất bằng cách chinh phục chính mình để trở thành sự hiện diện của Chúa giữa tha nhân.

Tinh Thần Phục Vụ


Có một người đang nói chuyện với Chúa về thiên đàng và hoả ngục. Để giúp ông hiểu rõ hơn, Chúa mời ông đến để chỉ cho ông thấy đâu là sự khác nhau giữa hoả ngục và thiên đàng. Đầu tiên, Chúa dẫn ông đến trước cửa hoả ngục, tại đây ông thấy một nhóm người đói khát đang ngồi chung quanh một nồi cháo thật lớn. Mỗi người cầm một cái thìa với cái cán thật dài để có thể múc cháo trong nồi nhưng lại quá dài để có thể đưa cháo vào miệng. Vì thế nên ai cũng bị đói. Sau đó Chúa dẫn ông đến cửa thiên đàng. Giống như hoả ngục, ông cũng thấy một nhóm người ngồi chung quanh một nồi súp và ai cũng cầm một cái thìa với cái cán thật dài đó. Nhưng có một điều rất khác đó là mọi người ở đây vui vẻ, hạnh phúc và no nê. Vì thế ông thưa với Chúa: Lạy Chúa con không hiểu. Cùng một hoàn cảnh giống nhau tại sao những người ở đây lại no nê, hạnh phúc mà những người ở hoả ngục lại đau khổ? Chúa đáp: ở đây họ phục vụ lẫn nhau. Họ đút cho nhau ăn.”

Phục vụ là chủ đề của Tin mừng hôm nay. Đang lúc Chúa mạc khải về cuộc khổ nạn và phục sinh của Người thì không ai trong các môn đệ lắng nghe. Họ không hiểu, nhưng thay vì tìm hiểu, họ lại đắm mình vào cuộc tranh luận về chức vụ tương lai của họ: “ai là người lớn nhất.” Chúa dùng cơ hội này để hướng dẫn ý nghĩa của sự lớn nhất trong cái nhìn của Chúa. Lớn nhất, không phải là việc có quyền thế hay ảnh hưởng trên người khác nhưng là việc khiêm cung phục vụ. Chúa bảo các môn đệ đầy tham vọng của Người rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người” (Mc 9:35). Với lời nói này, toàn thể nguyên tắc về kẻ lớn nhất được tái xác định. Một phạm trù mới được thiết lập để xác định phẩm chất của một nhà lãnh đạo. Người lớn nhất phải là người phục vụ chứ không phải được phục vụ.

Đối với Kitô hữu, phục vụ là trọng tâm cuộc sống. Cuộc sống sẽ trọn vẹn và ý nghĩa hơn khi biết giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, phục vụ thường đi ngược với hướng chiều tự nhiên của con người. Nhiều khi chúng ta dành hầu hết thời gian để phục vụ cho mình hơn là phục vụ người khác. Chúng ta tìm kiếm một nhà thờ để đáp ứng nhu cầu của mình hơn là tìm kiếm một nơi để phục vụ. Chúng ta kỳ vọng người khác phục vụ cho mình chứ không phải chúng ta phục vụ cho người khác. Chúng ta chỉ muốn làm sĩ quan phục vụ hơn là một người lính binh nhì phục vụ. Chúng ta quên rằng trong cuộc sống hằng ngày, Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy hành động dựa trên những gì chúng ta biết và thực hành những gì chúng ta tin. Thay vì suy nghĩ sẽ đạt được một điều gì đó thì hãy suy nghĩ xem chúng ta có thể phục vụ bằng cách nào.

Chúng ta được mời gọi để làm người lớn nhất bằng cách chinh phục chính mình để trở thành sự hiện diện của Chúa giữa tha nhân.