PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên Năm C (Lm Paul Chu Văn Chi)
Lễ Chúa Giêsu lên Trời là lễ của niềm tin và hy vọng, báo trước hình ảnh ngọt ngào của Thiên Đàng. Chúa Giêsu là Đầu, chúng ta là chi thể, Ngài đi trước để chúng ta được tiếp bước theo sau vào Thiên Đàng.

Sống Chứng Nhân Niềm Tin và Hy Vọng.

Phi hành gia Yuri Gagarin thời kỳ Liên Xô sau khi đã bay nhiều vòng trong vũ trụ, Gagarin khi trở về trái đất đã tuyên bố: “Tôi chẳng thấy Thiên Chúa đâu cả.” Trái lại, nhà bác học Isaac Newton khi quan sát vũ trụ bằng kính viễn vọng xác tín: “Tôi đã nhìn thấy Thiên Chúa qua kính viễn vọng của tôi.” Thái độ kiêu căng và trịch thượng của Gagarin khác hẳn với thái độ khiêm tốn với niềm tin và hy vọng của nhà bác học Isaac Newton, sự kiện này cho chúng ta một xác tín Chúa lên trời là niềm tin và  hy vọng với niềm hân hoan lạc quan vui tươi  trong đời sống người Công Giáo trên trần gian. 

Theo quan niệm của người Do Thái cách đây hơn 2000 năm, vũ trụ này chia ra làm ba phần. Phần dưới mặt đất là âm phủ dành cho người chết, phần trên mặt đất dành cho loài người đang sống và Trời là thế giới của Thiên Chúa và các Thánh. Để thích ứng với quan niệm bình dân ấy, các Giáo Lý Viên ngày xưa đã trình bày mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu làm hai. Giai đoạn đầu, sống lại, Chúa Giêsu đi từ âm phủ lên mặt đất. Giai đoạn kế đó, Chúa lên Trời, là thế giới của Thiên Chúa.

Thực ra khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã lên Trời, Ngài đã vào cõi vinh quang của Thiên Chúa Cha, Ngài ngự bên hữu Chúa Cha, mặc lấy vinh quang và quyền năng của Chúa Cha. Trong 40 ngày sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra nhiều lần để dạy dỗ và củng cố Đức Tin của các Tông Đồ. Giáo Hội đã được thiết lập nay được củng cố để được sai đi. Ngài mời gọi các Tông Đồ và chúng ta sống chứng nhân của niềm tin và hy vọng: “Các con sẽ lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các con. Các con là nhân chứng của Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Giudea và Samaria cho đến tận cùng trái đất.” (Tđcv. 1:8). Trước khi lên trời, Ngài còn truyền cho các Tông Đồ và chúng ta sống chứng nhân bằng rao giảng Tin Mừng với niềm tin và hy vọng: “Các con là nhân chứng những sự việc ấy.” (Lk. 24: 48).

Lễ Chúa Giêsu lên Trời là lễ của niềm tin và hy vọng, báo trước hình ảnh ngọt ngào của Thiên Đàng. Chúa Giêsu là Đầu, chúng ta là chi thể, Ngài đi trước để chúng ta được tiếp bước theo sau vào Thiên Đàng. Theo lời Thánh Leo Cả: “Trong Đức Kitô chịu đóng đinh mà chúng ta cùng chết với Ngài, và trong Đức Kitô phục sinh chúng ta sống lại với Ngài trong đời sống mới đầy ân sủng, chúng ta cũng đạt tới nước Trời nhờ sự lên Trời của Ngài. Thái độ tham dự vào mầu nhiệm của Đức Kitô với tư cách là thành viên của Ngài, hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài và gắn bó mật thiết với vận mệnh của Ngài.”

Sống chứng nhân của niềm tin và hy vọng đòi chúng ta sống kết hợp với Chúa: “Thầy là cây nho các con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy các con chẳng làm gì được.” (Jn. 15:5). Bài kết thúc Tin Mừng Luca hôm nay như một sự khởi đầu, một sự khai mở, một hình ảnh khai trương sứ mệnh Truyền Giáo toàn cầu. Chúa Giêsu sai chúng ta ra đi: “Các con hãy làm cho muôn dân trở thành Môn Đệ của Thầy. Làm phép rửa cho họ. Dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy truyền cho các con.” (Mt 28:19). Nhờ việc sai đi và uỷ quyền cho các Tông Đồ, qua các Tông Đồ rồi đến các Môn Đệ, Chúa Giê-su trở thành người đồng hành với chúng ta: “Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28:20).

Chúa Giêsu lên trời hôm nay, Ngài sai chúng ta ra đi làm chứng nhân của niềm tin và hy vọng cho thế giới hôm nay. Ngài cần trái tim, miệng lưỡi, và đôi tay chúng ta, để loan truyền Tin Mừng với sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa, dẫn đưa nhân loại về hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta là chi thể của Giáo Hội, thân thể Mầu Nhiệm Chúa Kitô. Chúng ta là những cánh tay mở rộng của Chúa Kitô, qua đó Ngài không ngừng trao ban Tình Thương, Ơn Cứu Độ và Hạnh Phúc cho mọi người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con trở thành chứng nhân của niềm tin và hy vọng trong thế giới hôm nay, để rao truyền sứ điệp yêu thương của Chúa cho tha nhân. Amen.

Lm Paul Chu Văn Chi.