PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (Lm Giuse Mai Văn Thịnh DCCT)
Chúng ta tin rằng Thiên Chúa có ba ngôi, và ba ngôi vị yêu thương nhau, vì đó là bản tính của Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa không khép kín trong cộng đồng Ba Ngôi, nhưng lan toả trên khắp vũ trụ. Ba ngôi yêu thương nhau và đối tượng tình yêu của Ba Ngôi là toàn thể nhân loại.

NỀN TẢNG CỦA BA NGÔI LÀ YÊU THƯƠNG.

Hôm nay, trong tâm tình tạ ơn, chúng ta tụ họp chung quanh bàn tiệc Thánh để mừng kính mầu nhiệm thật cao cả và trọng đại: Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

Và khi nói đến mầu nhiệm thì con người không đủ khôn ngoan để diễn tả. Chấp nhận trong niềm tin, cầu nguyện với tâm hồn khiêm tốn, phó thác với lòng cậy trông và nhất là sống yêu thương là các yếu tố giúp chúng ta có thể cảm nhận được phần nào về những bí nhiệm mà Thiên Chúa tỏ bầy.

Chúng ta tin rằng Thiên Chúa có ba ngôi, và ba ngôi vị yêu thương nhau, vì đó là bản tính của Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa không khép kín trong cộng đồng Ba Ngôi, nhưng lan toả trên khắp vũ trụ. Ba ngôi yêu thương nhau và đối tượng tình yêu của Ba Ngôi là toàn thể nhân loại. 

Khi nói đến điều này, tôi xin đưa ra một hình ảnh như một lời mời dành cho những ai đang sống trong bậc gia đình nói riêng và gia đình nhân loại nói chung nhận biết rằng: Cho dù chúng ta không thể nào hiểu trọn vẹn Mầu nhiệm về Thiên Chúa, nhưng chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn chuẩn bị để chúng ta có thể cảm nhận được mầu nhiệm cao cả hôm nay.

Trong cuộc sống gia đình, anh chị em thật có phúc khi được nếm hưởng phần nào về mầu nhiệm Tình yêu của Thiên Chúa Ba ngôi. Khi yêu nhau anh chị mong muốn cho gia đình được hiệp nhất. Ước vọng hiệp nhất và nên một của anh chị trước tiên phải được phát sinh từ lòng yêu thương, và tình yêu hiến dâng đó sẽ được thực hiện nơi người con, hoa trái tình yêu mà Thiên Chúa ban cho anh chị. Nó là của chàng và cũng là của nàng. Nó không chỉ là của chúng ta mà là hiện thân của chúng ta; là tình yêu chung mà anh chị có thể thấy được. Tình yêu giữa hai người đã triển nở thành tình yêu chung trong một ngôi vị thứ ba: Tình yêu của họ được trao ban cho nhau và cho những người con. 

Lối sống yêu thương này cũng là cẩm nang cho những ai sống đời độc thân hay tu trì. Về mặt thể lý, con cái không phải là hoa trái tình yêu của họ nhưng qua lối sống yêu thương họ sản sinh hoa trái cho Hội Thánh, những người con của Mẹ Giáo Hội.

Hình ảnh cộng đoàn như một gia đình có thể giúp chúng ta tiếp cận phần nào với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi - gọi là phần nào - bởi vì mọi hình ảnh đều bất toàn và không thể diễn đạt trọn vẹn về sự vô biên của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa là tình yêu và yêu thương là bản tính chung của Ba Ngôi. Yêu thương cũng là nền tảng của gia đình. Vì vậy, cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa Ba ngôi là sức đẩy cho chúng ta yêu thương nhau.

Thưa anh chị em,

Làm thế nào để người ta nhận ra mối tình của Thiên Chúa nơi mình? Thiên Chúa đến với con người trước, khởi điểm mối tình của Thiên Chúa dành cho con người là mở ra, thông ban và chia sẻ. Thái độ mở ra, thông ban và chia sẻ nầy đòi hỏi chúng ta phải ra khỏi bản thân và đi đến với người khác. Thái độ nầy đòi hỏi chúng ta từ bỏ não trạng ích kỷ để ra khỏi chính mình mà quan tâm đến ích lợi và hạnh phúc của người khác.

Tuy nhiên, chúng ta không chỉ mở ra để tạo nên một thứ “tôi và chúng ta” khép kín. Tinh thần bè phái và phe nhóm lại chẳng có mặt trong cuộc sống của chúng ta hay sao? Nơi Thiên Chúa Ba Ngôi thì không như thế. Tinh yêu đã chẳng tự khép kín trong gia đình Ba Ngôi, nhưng lan tràn và chan hoà trong vũ trụ bao la, tuôn đổ trong lòng mọi người. 

Tóm lại, niềm tin và tình yêu của chúng ta vào Thiên Chúa Ba Ngội thúc bách chúng ta đi tới, phá đổ mọi bức tường ngăn cách để tạo thành sự hiệp nhất trong yêu thương rồi lan tỏa cho mọi người. Xin Tình Yêu của Thiên Chúa Ba ngôi làm chủ để chúng ta biết chia sẻ tình yêu cho nhau và cho tha nhân. Amen. 

Linh mục Giuse Mai Văn Thịnh DCCT