PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Ba, Tuần 1 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

BÀI ĐỌC I: Dt 2, 5-12
"Đấng ban ơn cứu độ phải chịu khổ nạn để nên hoàn hảo".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.
Thiên Chúa đã không đặt dưới quyền các thiên thần vũ trụ tương lai mà chúng tôi đang nói đến. Nhưng có người đã minh chứng trong một đoạn sách kia rằng: "Nhân loại là gì mà Chúa nhớ đến, con người là gì mà Chúa đến viếng thăm? Trong một thời gian, Chúa đã hạ Người xuống kém các thiên thần; Chúa lại đặt trên đầu Người triều thiên vinh quang và danh dự; Chúa đã đặt Người cai trị các công trình tay Chúa tác thành; và bắt vạn vật quy phục dưới chân Người. Vì khi Ngài bắt vạn vật quy phục Người, Ngài không trừ ra vật nào khỏi phục tùng Người. Hiện nay chúng ta chưa thấy mọi sự phục quyền Người. Nhưng Đấng trong một thời gian bị hạ xuống kém các Thiên thần, là Đức Giêsu, chúng ta thấy Người được triều thiên vinh quang và danh dự vì cuộc tử nạn của Người, để nhờ ơn Thiên Chúa, Người chịu chết thay cho mọi người. Quả vậy, thật là thích hợp việc Chúa là nguyên nhân và cùng đích mọi vật, đã dẫn đưa nhiều con cái đến vinh quang và đã lấy cuộc khổ nạn mà làm cho Đấng đem lại ơn cứu rỗi được hoàn hảo. Vì chưng, Đấng thánh hoá và những người được thánh hoá, tất cả đều do một nguồn gốc. Vì thế, Người không hổ thẹn gọi họ là anh em mà rằng: "Tôi sẽ cao rao danh Chúa cho anh em tôi; tôi sẽ ngợi khen Người giữa cộng đoàn".
Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 8, 2a và 5. 6-7. 8-9.

PHÚC ÂM: Mc 1, 21-28
"Ngài giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
(Đến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.
Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa". Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: "Hãy im đi, và ra khỏi người này!" Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người". Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.
Đó là lời Chúa.

_____________________

Suy Niệm.

Tin mừng hôm nay, thánh Marcô giới thiệu Chúa Giêsu giảng dạy trong đền thờ với những lời như sau, “Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ” (Mk 1:21). Một lời giới thiệu rất lạ lùng. Một mặt, lời này cho thấy, điều gây kinh ngạc cho những người đang lắng nghe không phải là giáo lý nhưng là Chúa Giêsu; không phải những gì được nói, nhưng Ai là người nói. Và mặt khác, không phải về người rao giảng nhưng ai là Người rao giảng: Chúa Giêsu giảng dạy “như Đấng có uy quyền,” nghĩa là rất hợp lý và không ai có thể bắt bẻ được. Và điều này được tái xác nhận bằng một sự so sánh “chứ không như các luật sĩ.” Chúa Giêsu dạy những điều mà họ chưa bao giờ nghe trước đó bởi các luật sĩ.

Liền theo đó, Tin mừng tường thuật việc Chúa Giêsu làm phép lạ chữa người bị quỷ ám. Hình ảnh về “một người bị thần ô uế ám” được đưa vào như giáo lý mới gây hứng thú và kinh ngạc nơi dân chúng, “Cái chi vậy? Đây là một giáo lý mới ư?” (Mk 1:27). Uy quyền của Chúa Giêsu đến từ sự thật rằng “Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người” (Mk 1: 27). Chỉ với 7 câu, thánh Luca đã giới thiệu vắn tắt ba điều quan trọng về Chúa Giêsu: cách dạy có uy quyền, giáo lý mới và quyền trừ các thần ô uế của Người.

Trong cuộc sống chúng ta có nhận ra Lời Chúa có một sức mạnh biến đổi chúng ta hay không? Chúng ta có ý thức được sức mạnh giải phóng của Lời Chúa tác động trong cuộc sống chúng ta hay không? Chúng ta được mời gọi vào mối liên hệ với Chúa Cha qua Chúa Giêsu. Trong mối liên hệ này chúng ta không cần phải từ bỏ tất cả tự do của mình, nhưng Chúa Giêsu cổ võ chúng ta duy trì quyền tự do đó để làm việc với Người.

Lạy Chúa Giêsu! Xin cho chúng con biết tuyên xưng danh Chúa bằng chính cuộc sống của chúng con. Xin quyền năng Lời Chúa giải thoát chúng con khỏi cám dỗ của ác thần, để chúng con sống và chỉ sống cho Chúa mà thôi.