PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Ba, Tuần 24 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)
Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

 BÀI ĐỌC I: Dt 5, 7-9
"Người đã học vâng phục và đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, khi còn sống ở đời này, Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng lời cầu xin khẩn nguyện lên Đấng có thể cứu mình khỏi chết, và vì lòng thành tín, Người đã được nhậm lời. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu, và khi hoàn tất, Người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ đời đời cho tất cả những kẻ tùng phục Người.

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Ga 19, 25-27

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ và bên cạnh có môn đệ Người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng Mẹ rằng: "Thưa Bà, này là Con Bà". Rồi Người lại nói với môn đệ: "Này là Mẹ con". Và từ giờ ấy, môn đệ đã lãnh nhận Bà về nhà mình.

Đó là lời Chúa.

2. Hoặc đọc: Lc 2, 33-35

"Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, cha và mẹ Chúa Giêsu đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria Mẹ Người rằng: "Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ".
Đó là lời Chúa.

____________________________


Suy Niệm

Liền sau lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa được mừng hàng năm vào ngày (14/09) là lễ kính Ðức Mẹ Sầu Bi (15/09), chúng ta không thể nào tách rời Mẹ Maria ra khỏi Thánh giá Chúa Giêsu.

Tin mừng hôm nay, chúng ta nghe lời tiên tri của cụ già Simêon, “Về phần Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ” (Mk 2:35). Lời tiên tri này không chỉ liên quan đến sự thương khó của Chúa, nhưng còn sứ vụ rao giảng của Chúa, một sứ vụ sẽ “khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối” (Lk 2:34), sẽ là nổi thương tâm của Mẹ Maria.

Xuyên suốt cuộc sống công khai của Chúa Giêsu, Mẹ Maria sẽ cảm nghiệm nhiều đau khổ: khi nhìn thấy Chúa Giêsu bị chỉ trích, bị đe doạ bởi những kẻ chống đối. Mẹ đau khổ khi chứng kiến cuộc khổ nạn và cái chết của Đấng mà Mẹ yêu mến nhất. Tại đồi Canvê, Mẹ đã hiệp thông trọn vẹn với Chúa Giêsu trong hy tế cứu độ khi Mẹ dấn thân vào cuộc khổ nạn. Đối với Mẹ con đường Thánh Giá của Chúa Giêsu cũng là con đường Thánh Giá của Mẹ. Vinh quang của Chúa Giêsu phục sinh cũng chính là vinh quang của Mẹ .

Trong kiên nhẫn chia sẻ nổi đau khổ của Chúa, Mẹ Maria trở thành kiểu mẫu về sự kiên trì của việc truyền giáo. Mẹ thực hiện điều này trong suốt cuộc sống của Mẹ, nhất là tại đồi Canvê. Dưới chân Thánh Giá, Mẹ lãnh nhận lời Chúa trăn trối làm Mẹ của Gioan, và làm Mẹ của toàn thể nhân loại. Mẹ không tránh né đau khổ nhưng sẵn sàng đứng bên cạnh con cùng dâng hiến với con trong âm thầm và để được thông phần vào ơn cứu rỗi. Tại đó, Mẹ trở thành người đầu tiên và là kiểu mẫu cho toàn thể Giáo hội trong công cuộc truyền giáo. Mẹ đã âm thầm liên lỉ hành trình bên cạnh Con của Mẹ trong mọi lúc, từ lúc Chúa mới bắt đầu công việc rao giảng, trong khi rao giảng cho đến lúc kết thúc trên Thánh giá tại đồi Canvê.

Hai tiếng “Xin Vâng” trong ngày Truyền Tin đã dẫn dắt Mẹ tới đỉnh cao của sự tận hiến cho Thiên Chúa. Tại đồi Canvê, Mẹ được thông phần với cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu và vì thế được chung hưởng vinh quang phục sinh với Người. Mẹ đi trước và giúp chúng ta bước theo Chúa Giêsu trong con đường đức tin của chúng ta.

Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ đồng hành với con như Mẹ hiện diện bên cạnh Con của Mẹ. Con cần đến Mẹ nhất là khi gặp những gian nan thử thách. Xin Mẹ giúp con trung thành với ơn gọi làm con của Chúa Giêsu.