PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Bảy, Tuần 17 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 BÀI ĐỌC I: Gr 26, 11-16. 24

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Trong những ngày ấy, các tư tế và các tiên tri nói cùng các đầu mục và toàn dân rằng: "Người này đáng xử tử, vì nó đã nói tiên tri chống lại thành này, như tai các ngươi đã nghe". Giêrêmia nói cùng tất cả các đầu mục và toàn dân rằng: "Chúa đã sai tôi đến nói tiên tri về đền thờ này và về thành này tất cả những lời các ngươi đã nghe. Vậy giờ đây, các ngươi hãy cải thiện đời sống và những điều các ngươi ưa thích, hãy nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, thì Chúa sẽ hối tiếc tai hoạ Người đã phán chống lại các ngươi. Phần tôi đây, tôi ở trong tay các ngươi, các ngươi cứ đối xử với tôi điều mà các ngươi cho là tốt là phải. Nhưng các ngươi hãy hiểu biết rằng: nếu các ngươi giết tôi, thì các ngươi sẽ đổ máu vô tội lên chính các ngươi, lên thành này và dân cư của nó. Vì thật Chúa đã sai tôi đến với các ngươi để nói vào tai các ngươi tất cả những lời đó". Những đầu mục và toàn dân nói cùng các tư tế và các tiên tri rằng: "Không được xử tử người này, vì ông đã nhân danh Chúa là Thiên Chúa chúng ta mà nói với chúng ta". Vậy Ahica con của Sapha ra tay bảo vệ Giêrêmia, để ông khỏi bị nộp vào tay dân chúng định giết ông.
Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 14, 1-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy". Tại vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng: "Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ". Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Được mẹ nó dặn trước, nên nó nói: "Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con". Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.
Đó là lời Chúa.

_________________

Suy Niệm.

Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm về việc Gioan Tẩy Giả bị chém đầu; và đồng thời, mời gọi chúng ta khám phá trong Lời Chúa nhu cầu về việc làm chứng một cách rõ ràng và cụ thể về đức tin của mình. Tường thuật mời gọi chúng ta tập trung vào con người của Hêrôđê. Có vẻ như đây là một sự trái ngược nhưng lại đưa chúng ta đến một vài khía cạnh thích thú, quan trọng nhấn mạnh đến chứng từ đức tin của chúng ta giữa lòng thế giới.

Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu” (Mt 14:1). Lời xác nhận này thật đúng nhưng diễn tả một thái độ không mấy thành thật của Hêrôđê. Thái độ này là một thực thể mà chúng ta có thể nhìn thấy trong nhiều cá nhân và có lẽ ngay trong chính chúng ta. Nhiều khi chúng ta nghe rất nhiều về Chúa Giêsu nhưng lại không nhận ra Chúa Giêsu thực sự là ai. Ai là anh chị em tôi trong cuộc sống thực tế của tôi?

Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại” (Mt 14:2). Câu trả lời của Hêrôđê là đúng nhưng dữ kiện thì mập mờ. Nếu so sánh với câu trả lời của thánh Phêrô về câu hỏi của Chúa Giêsu chúng ta sẽ nhận ra sự mập mờ này, “Chúa nói với họ, ‘nhưng các con nói Thầy là ai?’ Simon Phêrô trả lời, ‘Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống’” (Mt 16:15-16). Lời xác nhận của thánh Phêrô không cho thấy một sự lo sợ hoặc mơ hồ nhưng là một chứng từ dựa trên Tin mừng của hy vọng. Đây là điều mà thánh giáo hoàng Gioan Phaolô 2 định nghĩa trong Tông Huấn Thượng Hội Đồng Giám Mục Âu Châu, “Vì thế, trong sự hiệp thông với toàn thể Giáo hội, tôi mời gọi anh chị em của tôi trong đức tin liên lỉ mở rộng tâm hồn trong việc phó thác với Chúa Kitô và cho phép chính mình được đổi mới bởi Người, công bố cho mọi người thiện tâm trong sức mạnh của bình an và tình yêu mà bất cứ ai gặp gỡ Thiên Chúa biết Sự Thật, khám phá Sự Sống và nhìn thấy Đường dẫn đến nó.

Gioan chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến, không những bằng việc rao giảng thống hối, mà còn bằng chính cái chết vì trung thành với sự thật. Gioan Tẩy giả không phải là Chúa Giêsu, nhưng là người giúp anh em mình đến với Chúa. Chính Gioan Tẩy giả đã tuyên bố: "Tôi không phải là ánh sáng, nhưng tôi đến để làm chứng cho ánh sáng.” Đâu là thái độ của chúng ta? Chúng ta có thể giống như Hêrôđê không để ý đến hoặc tìm cách để khám phá quà tặng của Chúa và dùng chúng như là phương tiện giúp chúng ta khám phá ra Chúa Giêsu, và làm chứng cho Người với anh chị em chúng ta.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con cách làm của Chúa và ban cho chúng con can đảm sống trung thành với sự thật, dù phải hy sinh chính mạng sống mình, để giúp người khác đến với Chúa và tin nhận Chúa.