PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Bảy Tuần 24 thướng Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

BÀI ĐỌC I: 1 Cr 15, 35-37. 42-49

 

"Gieo xuống trong mục nát, sống lại trong bất hủ".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, có người sẽ nói: những người chết sống lại thế nào? Họ lấy thân xác nào mà đến? Hỡi kẻ khờ dại! Vật ngươi gieo xuống, nếu nó không chết trước đã, thì sẽ không sống được; và vật gì ngươi gieo xuống, không phải là hình sẽ có, nhưng chỉ là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa mì hay bất cứ hạt gì khác. Việc kẻ chết sống lại cũng thế: gieo xuống trong mục nát, sống lại trong bất hủ. Gieo xuống trong hèn mạt, sống lại trong vinh quang. Gieo xuống trong yếu đuối, sống lại trong khoẻ mạnh. Gieo xuống là xác phàm, sống lại là xác thiêng.  Và nếu có xác phàm thì cũng có xác thiêng, như lời chép rằng: "Ađam cũ là người có sự sống, còn Ađam mới thì có thần trí ban sự sống. Nhưng điều có trước, không phải thuộc tinh thần, song là điều thuộc thể xác, rồi mới đến cái thuộc tinh thần. Người thứ nhất bởi đất mà ra, thì thuộc địa giới; còn người thứ hai bởi trời mà đến, thì thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó thế nào, thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy; và người thuộc thiên giới đó thế nào, thì những người khác thuộc thiên giới cũng vậy". Bởi thế, như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa giới, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc như vậy.

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Lc 8, 4-15
"Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm".

Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!". Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: "Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".
Đó là lời Chúa.

______________________

Suy Niệm.

Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta dụ ngôn về người gieo giống. Bài học mà Chúa muốn dạy qua dụ ngôn hôm nay là việc chấp nhận Lời Chúa và rằng hạt giống lời Chúa này không phải là một biến cố chỉ xảy ra một lần. Người gieo giống trong dụ ngôn, một người mà mỗi năm khi đến mùa gieo giống, phải ra đồng để gieo giống với hy vọng rằng một mùa gặt phong phú dồi dào sẽ đến vào cuối vụ mùa.

Khi kể dụ ngôn, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự hiệu nghiệm của hạt giống hay đúng hơn sự thành công của người gieo giống. Còn khi giải thích dụ ngôn, Chúa Giêsu như muốn nhấn mạnh đến thái độ cộng tác của con người để làm cho Lời Chúa được sinh hoa kết quả. Nếu người gieo giống là một người cẩn thận, ông sẽ làm mọi việc mà ông cho là đúng, và nếu điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ gặt được một mùa gặt dư dật. Nếu là người gieo giống kiên nhẫn, ông sẽ tiếp tục gieo giống với hy vọng rằng một lúc nào đó điều kiện mưa nắng thuận lợi thì hạt giống sẽ trổ sinh hoa trái. Nếu là một người gieo giống kinh nghiệm, ông biết rằng dầu cho có siêng năng cố gắng đến mức nào đi nữa, không ai có thể bảo đảm hoặc kiểm soát được sự thành công của mùa gặt vì thế cần phải phó thác.

Là con người của đức tin chúng ta vừa là mảnh đất được hạt giống gieo xuống và cũng là người gieo hạt giống. Chúng ta là một thành phần của một tiến trình, theo cái nhìn về gieo giống - nhận lãnh và nuôi dưỡng, và hướng về một mùa thu gặt thành công. Họa sĩ Van Gogh nói: “Cuộc đời là thời gian gieo trồng, chứ chưa phải là mùa gặt hái.”Chúng ta cũng nhận lấy hạt giống đều đặn, từ việc chiêm niệm, cầu nguyện cá nhân hoặc công cộng, từ các cuộc tỉnh tâm. Đôi khi chúng ta nhận lấy hạt giống tại thời điểm mà điều kiện mảnh đất tâm hồn chưa sẵn sàng, và hạt giống đã không nẩy mầm và sinh hoa kết trái. Đôi khi hạt giống bám rễ, nhưng bị chết đi khi cuộc sống bị giao động bởi những tiếng ồn ào khiến chúng ta mất đi trọng điểm về những gì mà chúng ta được mời gọi để làm. Và cũng có lúc mọi điều kiện đều thuận lợi, hạt giống nẩy mầm, phát triển và tâm hồn chúng ta dồi dào ân sủng.

Cuộc sống chúng ta cũng liên lỉ bị thách thức vì nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có những đau khổ trong cuộc sống khiến chúng ta có thể mất đức tin và cũng có những người kiên vững trong đức tin khi sống trong những cơn khủng hoảng. Cây cối, sau cơn bão, có những cây vẫn đứng vững và có những cây bị gãy đổ. Trong cuộc sống, cũng có những lúc khi bão tố của bệnh tật, đau khổ xảy đến có thể làm cho đức tin của chúng ta yếu đi. Đó là thời gian chúng ta cần bám vào một nơi nương tựa, cần được nuôi dưỡng trong hiệp thông với Người Gieo Giống. Điều chủ yếu không phải là liệu điều kiện mảnh đất của chúng ta có thuận tiện khi nhận lấy hạt giống hay không nhưng là liệu chúng ta có kiên trì trong việc cải tiến mảnh đất của chúng ta để hạt giống có thể trổ sinh hoa trái hay không.

Trong cuộc sống, không phải điều gì rõ ràng là xấu mới nguy hiểm, mà ngay những điều tốt, hợp lý như công ăn việc làm, chuyện đời sống… cũng có thể nguy hiểm nếu điều đó khiến chúng ta quên đi lòng trông cậy và phó thác vào Thiên Chúa.

Lạy Chúa! dù Chúa biết rằng tâm hồn con luôn thay đổi: có lúc như vệ đường, như sỏi đá, như bụi gai, hoặc có khi như đất tốt, nhưng Chúa vẫn luôn kiên trì gieo Lời hằng sống của Chúa vào tâm hồn con. Xin cho con cũng luôn biết kiên trì cải tạo thửa đất tâm hồn.