PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Bảy, Tuần 28 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)
Lễ Nhớ thánh Inhaxiô Antiokia, Giám Mục Tiến Sĩ

 BÀI ĐỌC I Eph 1:15-23
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.

Vì lẽ đó mà tôi, từ khi nghe biết được đức tin của anh em trong Chúa Yêsu, và lòng mến của anh em đối với hết thảy các thánh, tôi không ngớt tạ ơn (Thiên Chúa) cho anh em, hằng nhờ đến anh em trong các kinh nguyện của tôi. Xin Thiên Chúa của Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô, Cha vinh niển, ban cho anh em Thần khí khôn ngoan và mạc khải cho biết về Người. Ngõ hầu sau khi những mắt của lòng được rạng sáng, anh em biết là gì hi vọng. Do bởi việc Người kêu gọi: là gì vinh quang phong phú của cơ nghiệp Người trong các thánh; là gì quyền năng cao cả tuyệt vời của Người, nơi ta là những kẻ tin, (quyền năng) thật xứng với Người, khi Người ra uy sức mạnh của quyền bính Người. Quyền năng Người đã ra uy trong Ðức Kitô: là đã cho Ngài chỗi dậy từ cõi chết, và đã cho ngự bên hữu Người, chốn hoằng thiên, trên mọi cấp trật: thiên phủ, uy linh và quyền năng thiên chủ, và bất cứ danh phận nào được nêu tên, không những trong thời này, mà cả trong thời sẽ đến. Muôn sự, Người đã đặt dưới chân Ðức Yêsu, và đã ban cho Ngài, đứng trên vạn vật, làm Ðầu Hội thánh, đích thực là thân mình Ngài, sự viên mãn của Ðấng viên thành vạn sự trong mọi người.
Đo là Lời Chúa

Phúc Âm Lk 12:8-12
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

"Ta bảo các ngươi, phàm ai xưng Ta ra trước mặt người đòi, thì Con người cũng phải xưng người ấy ra trước mặt thiên thần của Thiên Chúa; còn kẻ chối Ta trước mặt người đời, thì cũng sẽ bị chối trước mặt thiên thần của Thiên Chúa." "Phàm ai nói lời nghịch đến Con người, điều đó sẽ tha được; nhưng với kẻ phạm thượng đến Thánh thần, thì sẽ không tha được." "Khi người ta điệu ngươi đến hội đường, và những kẻ chức trọng quyền cao, các ngươi đừng lo phải biện hộ gì và làm sao, hay phải nói gì, vì Thánh thần sẽ dạy các ngươi ngay giờ đó những điều phải nói".
Đó là Lời Chúa.

____________________

Suy Niệm

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy can đảm nhìn nhận Chúa trước mặt người đời, “Ta bảo các ngươi, phàm ai xưng Ta ra trước mặt người đời, thì Con người cũng phải xưng người ấy ra trước mặt thiên thần của Thiên Chúa” (Lk 12:8). Lời này không chỉ phù hợp trong thời của Chúa nhưng cũng rất phù hợp trong thế giới hiện tại. Chúng ta đang sống trong thời điểm của một xã hội đòi buộc những người có niềm tin được phép biểu lộ đức tin của chúng ta chỉ trong khuôn khổ tư riêng của mình. Khi một Kitô hữu, một linh mục, giám mục, Đức Thánh Cha…có một điều gì đó nói một cách công khai, ngay cả hoàn toàn có tính phổ quát, cũng bị rộng rãi chỉ trích, chỉ vì điều đó phát xuất từ một “cá nhân đặc biệt,” bất chấp sự thật rằng mọi người đều có quyền để nói những gì họ đang nghĩ.

Đây là thử thách mà chúng ta, một Kitô hữu, sẽ phải đối diện trong cuộc sống. Nhưng khi đứng trước những thử thách này Chúa mời gọi chúng ta hãy vững tin vào quyền năng của Người và luôn hy vọng vào lời hứa rằng dầu trong bất cứ trường hợp nào, Chúa Thánh Thần Đấng đang ngự bên trong tâm hồn sẽ bảo vệ và giúp chúng ta phải làm những gì khi cần thiết, “Chúa Thánh thần sẽ dạy các ngươi ngay giờ đó những điều phải nói” (Lk 12:12).

Chúa Thánh Thần chính là ân sủng. Ân sủng này không phải là “một việc gì đó” do chúng ta thực hiện những công việc tốt lành và đạt tới Thiên Chúa. Đó không phải là một “sự vật” hoặc một chất thể hoàn toàn tách rời từ Thiên Chúa nhưng là sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa bên trong chúng ta. Đó không phải một mặt hàng mà chúng ta “cần để lấy” từ Thiên Chúa để đến với Người. Chúa Thánh Thần, Đấng Ẩn Dấu trong tâm hồn chúng ta sẽ cầu nguyện và soi sáng bên trong chúng ta ngay cả những lúc chúng ta không thể cầu nguyện tốt, hay không đủ khôn ngoan mỗi khi đứng trước một vấn đề nan giải thì chính Người sẽ cho chúng ta biết những điều mà chúng ta không biết là chúng ta cần, và tìm kiếm để ban cho chúng ta niềm vui mà chính chúng ta cũng không dám tìm kiếm cho chính mình.

Là một điều cần thiết để tin vào Thiên Chúa, Đấng nhìn thấy những hy sinh của chúng ta, và sẽ làm cho những hy sinh đó sinh hoa kết trái. Chỉ khi nào tin vào Thiên Chúa, mắt chúng ta mới có thể mở ra để nhìn thấy sự thật; mới nhìn thấy sự tốt đẹp mà chúng ta không ngờ trong những người khác, và mới thật sự cảm kích về ơn gọi Kitô hữu của mình.

Trong cuộc sống, hãy can đảm sống đức tin của mình và đừng bao giờ xấu hổ để tuyên xưng chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, “Kẻ chối Ta trước mặt người đời, thì cũng sẽ bị chối trước mặt thiên thần của Thiên Chúa” (Lk 12:9). Cuộc sống đức tin phải được thực hiện bằng lời nói, trong việc làm và xuyên suốt cuộc sống của chúng ta. Thánh Gioan Chrysostom nói, “Chúa không được vừa lòng với đức tin bên trong của chúng ta; Người đòi hỏi một sự tuyên xưng công khai và bên ngoài, để nâng chúng ta đến một mức độ trung tín và tình yêu cao cả hơn.”

Lạy Chúa! Chúa đã cho con biết Chúa Thánh Thần luôn hiện diện và soi dẫn cho từng việc làm, lời nói, suy nghĩ của con, nhưng con vẫn thường quên sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống. Xin đừng chấp tội con và tiếp tục đến với con, giúp con nhận ra sự yếu đuối và giới hạn của mình để con biết thốt lên: Lạy Chúa, con biết con cần Chúa!.