PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Bảy sau Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Lm FX Nguyễn Văn Tuyết)

PHÚC ÂM: Ga 16, 23b-28

"Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha".

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm.

Chương 16 của tin mừng Thánh Gioan, tường thuật về những lời chia tay của Chúa Giêsu với các môn đệ. Và hôm nay, Người chia sẻ với chúng ta mầu nhiệm cao trọng nhất của Người - Chúa Cha là Đấng nguyên thuỷ cũng là điểm đến của Người: “Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha" (Jn 16:28). Và Chúa Giêsu thúc dục chúng ta hãy hướng về Chúa Cha khi chúng ta gặp khó khăn đau khổ và cầu xin Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu.

Có lẽ không ai nghĩ rằng lời của Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta có thể cầu xin bất cứ điều gì, ngay cả những điều không tốt lành hoặc không nằm trong chương trình của Chúa. Chúa muốn dạy rằng khi cầu xin chúng ta phải có đức tin và lòng phó thác.

Tin là khả năng để chúng ta hành động dựa trên Lời Chúa. Chúng ta phải tin với hết tâm hồn rằng Chúa đang ở đó, bên cạnh chúng ta, đang nhìn chúng ta và yêu thương chúng ta. Chúa không ở đó vì chúng ta xứng đáng nhưng bởi vì Người hứa điều đó, “Còn ngươi khi cầu nguyện thì hãy vào buồng, khóa cửa lại mà cầu nguyện với Cha ngươi, có mặt cả nơi kín ẩn; và Cha ngươi, Ðấng thấu suốt cả nơi kín ẩn sẽ hoàn trả lại cho ngươi" (Mt 6:6), và ở đó chúng ta “Nhân danh Thầy” mà cầu xin “bất cứ điều gì với Chúa Cha.”

Chúa Giêsu cũng dạy rằng Người sẽ không cầu xin Chúa Cha cho chúng ta nhưng chính chúng ta phải trực tiếp cầu xin Chúa Cha, “Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu” (Jn 16:26). Khi nói như vậy, Chúa Giêsu muốn dạy rằng chúng ta phải bước vào tận nơi sâu thẳm của tâm hồn chúng ta nơi mà Người đang ngự ở đó để trái tim chúng ta được kết hiệp làm một với Thánh Tâm của Chúa, để nhờ đó những nhu cầu, ước muốn của chúng ta trở thành những nhu cầu và ước muốn của Chúa Giêsu, và khi đó lời cầu xin của chúng ta sẽ là lời cầu xin mà Chúa Giêsu trực tiếp dâng lên Chúa Cha.

Lạy Chúa! Con xin phó dâng cuộc sống của con, cuộc sống của những người thân yêu của con, cũng như những người dễ bị tổn thương nhất đang sống chung quanh con vào bàn tay từ ái của Chúa. Xin cho con được trưởng thành trong sự thương cảm với những người đang đau khổ, rộng lượng với người khác, biết an ủi và phục vụ những người mà con có thể giúp tại thời điểm này.