PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Hai, Tuần 18 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 BÀI ĐỌC I: Gr 28, 1-17

"Hỡi Hanania, Chúa không hề sai anh, anh đã làm cho dân tin tưởng sự giả dối".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Năm ấy, vào đầu triều đại Sêđêcia, vua Giuđa, tháng năm, năm thứ tư, có tiên tri Hanania, con của Azur, quê ở Gabaon, nói với Giêrêmia trong Đền thờ Chúa, trước mặt các tư tế và toàn dân rằng: "Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán thế này: "Ta đã bỏ ách của vua Babylon. Còn hai năm nữa thì tất cả những đồ dùng trong Đền thờ Chúa, mà Nabucôđônosor, vua Babylon, đã đoạt đem qua Babylon, Ta sẽ đem về nơi này. Giêcônia, con Gioakim, vua Giuđa, cùng tất cả những người Giuđa bị lưu đày đi Babylon, Ta cũng sẽ đem về nơi này: vì Ta bỏ ách vua Babylon. Chúa phán như thế".

Bấy giờ tiên tri Giêrêmia trả lời tiên tri Hanania trước mặt các tư tế và toàn dân đang đứng trong Đền thờ Chúa. Tiên tri Giêrêmia nói: "Được, Chúa cứ làm như vậy. Chúa cứ thực hiện những lời anh đã nói tiên tri. Ngài cứ đem các đồ dùng trong Đền thờ Chúa và mọi người lưu đày từ Babylon về nơi này. Nhưng anh hãy nghe lời tôi nói cho anh và toàn dân nghe: Các tiên tri trước anh và tôi, đã nói tiên tri từ lâu, cho nhiều xứ và vương quốc vĩ đại biết có chiến tranh, cơ cực và đói khát. Nhưng tiên tri nào nói tiên tri cho biết có hoà bình, khi ứng nghiệm lời mình nói, thì mới được nhận là tiên tri thật Chúa sai đến".

Bấy giờ tiên tri Hanania giật cái ách nơi cổ của tiên tri Giêrêmia mà bẻ đi. Rồi Hanania nói trước mặt toàn dân rằng: "Chúa phán thế này: Hai năm nữa, Ta sẽ bẻ ách của Nabucôđô-nosor, vua Babylon, nơi cổ mọi dân tộc như thế đó". Và tiên tri Giêrêmia bỏ đi. Nhưng sau khi tiên tri Hanania giật cái ách nơi cổ tiên tri Giêrêmia mà bẻ đi, thì có lời Thiên Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: "Hãy đi nói với Hanania rằng: Chúa phán thế này: "Ngươi đã bẻ ách gỗ, thì Ta sẽ lấy ách sắt thay vào". Vì Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán: "Ta đã đặt ách sắt vào cổ mọi dân tộc này, để chúng làm tôi Nabucô-đônosor, vua Babylon. Chúng sẽ làm tôi vua ấy, và cả đến thú vật ngoài đồng, Ta cũng nạp cho vua ấy".

Tiên tri Giêrêmia liền nói với tiên tri Hanania rằng: "Hỡi Hanania, hãy nghe đây: Chúa không hề sai anh. Anh đã làm cho dân này tin tưởng sự giả dối. Vì vậy, Chúa phán thế này: 'Đây Ta sẽ cất ngươi khỏi mặt đất: năm nay ngươi sẽ chết, vì ngươi đã nói chống lại Chúa' ". Và tiên tri Hanania đã chết trong tháng bảy năm ấy.

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 14, 22-36
"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa" và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ". Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến". Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con". Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!"

Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành.

Đó là lời Chúa.

_______________________________

Suy Niệm.

Tin mừng hôm nay đưa ra hai hoàn cảnh của đức tin – giây phút mất đức tin của Phêrô, và các bệnh nhân trong đám đông tin rằng chỉ cần chạm vào áo của Chúa họ sẽ được lành bệnh. Tin mừng thách thức chúng ta suy tư về ý nghĩa của đức tin trong cuộc sống.

Đức tin có nhiều ý nghĩa khác nhau đối với nhiều người. Phêrô tin Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai, nhưng cũng có lúc ngài bị lung lay từ những điều ngài tin bởi một vài thực thể của cuộc sống, dông tố đã làm ngài chia trí từ việc tiếp tục bước đi trên nước, và đang lúc chờ đợi cuộc khổ nạn của Chúa đã đưa ngài đến việc chối Chúa. Đám đông tin rằng chỉ cần chạm vào áo của Chúa họ sẽ được chữa lành, nhưng họ đã bỏ chạy, giống như các tông đồ, khi Chúa bị xử án và kết án tử hình.

Đức tin chứa đựng một cách chắn chắn điều chúng ta cảm thấy được thúc ép để hành động trong một cách thức thích hợp với những gì mình tin. Là Kitô hữu, chúng ta tin vào quyền năng cứu độ của việc sống lại, của lời động viên từ Chúa Giêsu về cách chúng ta sống cuộc sống của chúng ta, về sức mạnh của tình yêu đối với người khác và với chính mình. Chúng ta cố gắng để giúp đỡ hơn là làm đau khổ người khác; chữa lành hơn là làm thương tổn; chia sẻ hơn là tích trử. Chúng ta tin rằng khi thực hiện những việc Chúa dạy chúng ta sẽ xây dựng Vương quốc của Chúa trên trần thế, và một ngày mai tốt hơn, ngay cả chúng ta có thể không còn sống để vui hưởng những kết quả đó.

Một người nông dân trồng một vườn xoài. Chúng rất nhỏ, sau khi trồng chúng chỉ cao khoảng 1 mét. Phải mất từ 3 đến 5 năm chúng mới có thể kết trái, và có thể 10 năm sau, gốc của chúng mới vững chắc. Ông ta tin rằng trừ khi có một vài việc hoặc một ai đó can thiệp vào việc chúng lớn lên và trưởng thành, chúng sẽ phát triển một cách bình thường. Có thể ông không còn hiện diện ở đó để nhìn thấy điều này, nhưng ông có niềm tin rằng điều này sẽ xảy ra. Ông cũng tin rằng ngay cả ông không nhìn thấy việc lớn lên và trưởng thành của chúng, một ai đó sẽ cảm kích quà tặng của chúng và có thể nhận được lợi ích từ hoa quả của chúng. Niềm tin của người nông dân có thể bị lung lay nếu một cơn bão làm cho cây bị ngã nhưng ông vẫn tiếp tục tin vào tiến trình của việc lớn lên. Ông có thể chăm sóc và trồng nó lại.

Đức tin của Phêrô bị lung lay bởi cơn bão và sự phản bội của ngài nhưng ngài vẫn tin tưởng, và niềm tin mạnh đến nổi ngài ước muốn để chết vì tình yêu của Thiên Chúa. Đám đông từ bỏ các nhà lãnh đạo đích thực, nhưng từ từ họ sẽ quay lại khi suy nghĩ chính chắn về quyền năng của sứ điệp đến từ những người truyền đạt đức tin.

Lời Chúa mời gọi chúng ta đặt tất cả niềm tin vào quyền năng của Chúa. Người có chương trình cho mỗi người. Ðiều quan trọng không phải là chúng ta bắt Thiên Chúa làm theo ý chúng ta, để rồi khi không được như ý nguyện, chúng ta tỏ ra buồn phiền, than trách Chúa. Trái lại, hãy đặt hết tin tưởng vào Chúa, Đấng vẫn hiện diện để sẵn sàng cứu giúp chúng ta. Hãy phó thác vào quyền năng yêu thương của Ngài và như thế tâm hồn chúng ta sẽ được bình an.

Trong cơn đại dịch có lẽ nhiều người đang mất dần đức tin và sự phó thác của mình. Chúa mời gọi chúng ta hãy kiên nhẫn bởi vì “ai kiên nhẫn đến cùng sẽ được cứu độ.” Hãy luôn tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết phó thác hoàn toàn vào sự quan phòng và quyền năng cứu độ của Chúa. Xin giúp con đứng vững, không chao đảo giữa bao sóng gió cuộc đời, nhờ “chạm” đến Chúa và ở lại trong Chúa.