PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Hai, Tuần 24 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)
Lễ Suy Tôn Thánh Giá

BÀI ĐỌC I: Ds 21, 4-9
"Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống".

Trích sách Dân số.

Trong những ngày ấy, dân chúng đi đường và mệt nhọc, nên nản chí, họ kêu trách Chúa và Môsê rằng: "Tại sao các người dẫn chúng tôi ra khỏi Ai-cập, cho chúng tôi chết trong hoang địa. Không bánh ăn, không nước uống, chúng tôi đã ngán thức ăn nhàm chán này". Bởi đó Chúa cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Họ chạy đến cùng Môsê và thưa rằng: "Chúng tôi đã phạm tội, vì chúng tôi nói những lời phản nghịch Chúa và phản nghịch ông. Xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn".

Môsê cầu nguyện cho dân. Và Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ngươi hãy đúc một con rắn đồng và treo nó lên làm dấu; kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được sống". Môsê đúc một con rắn đồng, treo nó lên làm dấu, và kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được chữa lành.
Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: Pl 2, 6-11
"Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê.

Anh em thân mến, Chúa Giêsu Kitô, tuy là [thân phận] Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Ga 3, 13-17
"Con Người phải bị treo lên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: "Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời.

"Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin vào Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ".
Đó là lời Chúa.

__________________________

Suy Niệm.

Thánh Giá là một biểu tượng lạ lùng đối nếu chúng ta chịu dừng lại để chiêm ngắm Thánh Giá; và nếu chúng ta chiêm ngắm lâu hơn một tí, chúng ta sẽ hiểu rằng đó là biểu tượng mà chúng ta, một Kitô hữu, phải có. Đau khổ nối kết một cách gần gũi với tình yêu và sự sống lại trong cuộc sống Kitô hữu đến nỗi chúng ta được ghi dấu Thánh giá ngay từ khi bắt đầu cuộc sống Kitô hữu trong bí tích Rửa Tội và trong suốt cuộc sống dấu Thánh Giá vẫn tiếp tục được ghi trên người chúng ta.

Để chữa lành những người Do thái ngày xưa trong sa mạc phạm về tội kêu trách Thiên Chúa, và bị rắn cắn, Thiên Chúa đã truyền cho ông Môsê đúc một con rắn đồng treo lên cao để bất cứ ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng thì sẽ được sống. Chúa Giêsu cho biết hình ảnh đó tiên báo về Người, là Đấng cũng sẽ chịu treo trên thánh giá để ai tin vào Người thì sẽ được cứu.

Nếu rắn trong bài đọc thứ Nhất là biểu tượng của sự chết thì Thánh Giá là biểu tượng của sự sống. Mỗi khi chúng ta đối diện với cái chết hoặc chúng ta chết đối với mối liên hệ với Thiên Chúa trong một cách thế nào đó như tội lỗi, Thánh giá nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa đã huỷ diệt sự chết, đã đem sự sống ra khỏi sự chết. Chính Người đã phá vỡ dụng cụ của sự chết và biến nó trở thành dấu hiệu của hy vọng, sự sống, và là lời mời gọi đối với tình yêu thánh hiến!

Thời Chúa Giêsu, người Do Thái sống dưới ách thống trị của người Roma, hình phạt chết treo thập giá là một điều khủng khiếp, một mối nhục. Tuy nhiên, Thánh Giá Chúa Giêsu là ngai vàng của Đấng Cứu Độ. Nếu thập giá mà không có Đấng Cứu Độ, thì đó đúng là một dụng cụ tra tấn nhục nhã và tàn ác, nhưng với Đấng Cứu Độ, Thập giá trở thành Thánh giá,  cây của sự Khôn Ngoan. Qua việc chấp nhận tự hiến mình chết trên Thánh Giá, Chúa Giêsu đã mở ra một thực thể và mục đích cho cuộc sống chúng ta - hy vọng, ý nghĩa, và sự sống, “Con Người cũng sẽ được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Jn 3:14-15).

Trong cuộc sống, nhiều người trong chúng ta đã từng chứng kiến rằng đau khổ đã huỷ diệt nhiều người vì đã không vượt qua được hoặc không sẵn sàng chấp nhận đau khổ. Có người cảm thấy thất vọng khi gặp những bệnh nan y và cũng có những người chấp nhận bệnh tật, và vui sống trong hoàn cảnh của họ vì hiểu rằng có những lúc họ vượt qua đau khổ nhưng cũng có những lúc họ phải chấp nhận đau khổ; chấp nhận đau khổ cũng là một cách vượt qua đau khổ. Các thánh tử đạo vượt qua đau khổ bằng cách chấp nhận đau khổ. Đây là cách chúng ta tìm thấy hạnh phúc trong đau khổ, bởi vì “Vinh quang của ta là thánh giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta.”

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng tinh thần của Thánh Giá là bác ái, là tha thứ; là khải hoàn của hy tế, và cũng là viễn ảnh vinh quang của chúng con. Xin giúp con không chạy trốn trước lời mời gọi của Thánh giá Chúa nhưng biết đón nhận và sống mầu nhiệm Thánh giá trong chính đời sống của con.