PHỤNG VỤ - MỤC VỤ | Suy Niệm
Suy Niệm Thứ Năm, Tuần 17 Thường Niên (FX Nguyễn Văn Tuyết)

 BÀI ĐỌC I: Gr 18, 1-6

Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy, đi xuống nhà thợ gốm, và ở đấy ngươi sẽ nghe lời Ta". Tôi liền xuống nhà thợ gốm, và đây anh đang nắn đồ trên bàn quay. Cái bình đất do tay anh nắn đã vỡ nát, anh lại nắn cái khác theo như ý anh muốn làm. Và có lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Chúa phán: Hỡi nhà Israel, nào Ta chẳng làm được cho các ngươi như người thợ gốm này sao? Hỡi nhà Israel! Đây, như hòn đất trong tay người thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy".

Đó là lời Chúa.

PHÚC ÂM: Mt 13, 47-53

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa: "Có".

Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình". Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

Đó là lời Chúa.

________________

Suy Niệm

Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta hãy biến đổi. Chúa cảnh giác về một thực tại mà mọi người phải đối diện, “các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa” (Mt 13:49-50). Lời cảnh giác rất rõ ràng. Chúng ta không thể không chú ý và ngủ mê!

Lời cảnh giác này ám chỉ rằng đây là thời gian chúng ta tự do chọn lựa: Hoặc tìm kiếm Chúa và làm những việc tốt lành như là một phần của cuộc sống, hoặc đứng trên vực thẳm của sự chết. Hoặc với Chúa hoặc chống lại Người. Để biến đổi chính mình nghĩa là tự do chọn lựa để trở thành một người công chính và sống một cuộc sống giá trị như là con của Thiên Chúa.

Giáo Hội là Thân Thể của Chúa Kitô. Tự bản chất, Giáo Hội là thánh thiện, như chúng ta vẫn tuyên xưng trong Kinh Tin Kính, nhưng Giáo Hội thánh thiện ấy lại gồm những con người tội lỗi. Là con người, chúng ta đều có kinh nghiệm về tội lỗi: Chúng ta ý thức điều tốt chúng ta phải làm nhưng lại làm điều xấu; Vì thế câu hỏi mà mỗi người chúng ta tự hỏi đó là điều gì chúng ta cần làm để giúp chúng ta có một cảm nhận về sự hiệp nhất thực sự với Chúa? Với sức riêng, chúng ta không thể làm được gì và chỉ khi nào chúng ta biết đặt chính mình vào bàn tay từ ái của Chúa chúng ta mới có thể đạt được sự tốt lành và được xếp vào giữa những người công chính.

Như chiếc lưới gom được đủ mọi thứ cá, Giáo hội cũng đón nhận đủ mọi hạng người. Cho nên ý thức cơ bản và quan trọng nhất của một Kitô hữu chính là luôn nhận biết mình là tội nhân, để từ đó cầu xin lòng thương xót của Chúa và sự tha thứ của anh chị em. Cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người chỉ được thực hiện trọn vẹn vào ngày cánh chung mà thôi, trong khi chờ đợi, người môn đệ cần có thái độ kiên nhẫn, bao dung. Bao lâu chưa đến ngày cánh chung, chúng ta đừng vội lên án hay xét xử ai.

Thánh Jerome nói, “Bởi vì chúng ta không biết khi nào vị Thẩm phán của chúng ta sẽ xuất hiện, vì thế chúng ta phải sống mỗi ngày như là ngày cuối của chúng ta.” Những lời này mời gọi chúng ta hãy sống nhiệt thành và trách nhiệm cuộc sống Kitô hữu của mình. Đây không phải là vấn đề của sợ hãi nhưng là sống trong hy vọng rằng đây là thời gian của ân sủng, ngợi khen và vinh quang.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp chúng con chấp nhận để Chúa biến đổi và cứu độ chúng con. Chúng con biết Chúa muốn cứu chúng con, nhưng Chúa không cứu được nếu chúng con không muốn. Xin Chúa giúp chúng con biết sử dụng tự do đúng mức, để chúng con luôn được ở trong vòng tay yêu thương của Chúa.